Categorieën

Archief voor Gerard Reve

Verloren religie als ziektebeeld

In de jaren zestig werden de als versleten ervaren godsdienstige opvattingen door theologen vertaald in termen die pasten in een eigentijds referentiekader. Voor dat ‘vertaalproject’ werden verschillende grammatica’s  gehanteerd, al
naar gelang de voorkeur van de desbetreffende theologen. Bij Paul Tillich en Rudolf Bultmann was deze grammatica een variant van het existentialisme geweest. Bij de radicale […]

Lees de rest

Fifty shades of brown

  Beelden zijn betekenisvolle vlakken, waarop beeldelementen zich magisch tot elkaar verhouden. Dat een beeld primair een vlak op zichzelf is en niet een venster dat onbelemmerd uitzicht biedt op de buitenwereld, is aanvankelijk wat moeilijk voor te stellen. Maar als je die gedachte echt serieus neemt, dan valt er veel voor te zeggen. Een […]

Lees de rest

Lost in the seventies

Over deze houding moet ik lang hebben nagedacht. Een arm in de zij, de ander losjes leunend op de vensterbank. Ik doe iemand na, zo te zien. Of is dit misschien de houding van iemand, die op iemand anders wil lijken, zonder precies te weten wie dat voorbeeld in werkelijkheid is? Een kopie dus van […]

Lees de rest

In het labyrint van de twijfel

‘Ik ben het met Professor Rümke eens, die schrijft: ‘Principieel godsdienstig ongeloof is in algemene zin geen ongeloof, integendeel: het heeft de typische structuur van geloof, met dezelfde ontaardingsverschijnselen als verstarring, bekrompenheid, minachting voor andersdenkenden, tot fanatisme & vervolging toe. Waar ben jij allemaal zo zeker van, inzonderheid aangaande wie er met een bord loopt? […]

Lees de rest

Een vals visioen

‘Deze kapel van Le Corbusier is een teken en de mensen die het wel en wee van deze tijd ter harte gaat, vragen zich natuurlijk af, wat dit nu betekent. Daarover zou ik hier alleen dit willen zeggen: voor de christen – en onze maatschappij heet toch christelijke – moet het een steeds terugkerende gruwel […]

Lees de rest

Herinneringen aan Reve

net ien fan ús‘. Friesland houdt immers op bij Appelscha en de Friese literatuur ook. Zelfs bij het Friese weerbericht op tv zie je geen wolk of zon voorbij Appelscha. Buiten Friesland is er ook geen weer kennelijk. In ieder geval niet voor de Friezen. Friesland is de wereld, de enige wereld die er is. […]

Lees de rest

Het grote heimwee naar geborgenheid

Marijke in Lourdes, mei 2012 Zij is niet ‘het moederlijk gelaat van God’ (Leonardo Boff) in de zin 
van een vierde dimensie of persoon in God (Gerard Reve). Het is ook 
niet zo, alsof er aan Gods menslievendheid en zijn betrokkenheid op 
mensen iets zou ontbreken – hetgeen dan door Maria zou worden aan
gedragen. Maar […]

Lees de rest

Kees ’t Hart terug in Leeuwarden

Kees ’t Hart was gisteren weer even terug in Leeuwarden. ’s Middags zag ik hem al lopen in De Weerd. ‘En ja hoor, daar heb je Huub Mous,’ riep Kees. Alsof die ontmoeting onontkoombaar is als je denkt even anoniem een wandeling te kunnen maken door de Leeuwarder binnenstad. Later op de middag zag ik […]

Lees de rest

De verdubbeling van de tijd

Marijke, Kroatië, mei 2010 (Dit blog verscheen eerder op 11 december 2010) ‘God is erg eenzaam, bedenk ik bijna in tranen. Maar zulke dingen kun je beter voor je houden. (Zoals mensen met schrik hun stoelen achteruit schoven, toen ik eens, meer als een opmerking, mededeelde dat ik naar de Nachtmis en de Paasvigilie ga, […]

Lees de rest

Het zwaard van Toledo

Het zwaard dat ik kocht in Toledo in de zomer van 1965 Op woensdagavond 12 januari 1966, vier dagen voor mijn opname, heb ik in de aula van het Sint Ignatiuscollege een verhaal gehouden over Kleine Alice, het toneelstuk van Edward Albee, dat ik een paar dagen voor de Kerst had gezien in de Stadsdchouwburg. […]

Lees de rest

Een pleidooi voor een waardig afscheid

oude christenen.jpg

Ik heb religie altijd gezien als iets dat hoort bij mijn ouderlijk huis. Zoals de klok op de schoorsteen, de haardstoel bij de kachel en de tabakspot van mijn vader, is religie voor mij een kostbaar relikwie van een voorbije tijd. Iets van dat gevoel herkende ik in een boek dat verscheen in 1947, het […]

Lees de rest

Imagine there’s no…

Dit is een tekening van mij uit 1965, geïnspireerd op de cover van het boek ‘Eerlijk voor God’ van John A.T. Robinson dat twee jaar daarvoor was verschenen. Zes jaar geleden, op 25 december 2009, verscheen onderstaande tekst al eens eerder op mijn blog. Hij maakte deel uit van een manuscript dat in zijn toenmalige […]

Lees de rest

Romantiek en paniek in de polder

‘In de Talmoed … staat een verhaal over de beroemde rabbi Eliëzer, die zich
 tijdens een debat … erg opwindt. Als hij gelijk heeft, roept de ontstemde 
theoloog uit, zal het leerhuis instorten! Het gebouw is al bezig te gehoorzamen als een andere rabbijn de muren haastig berispt, zodat ze uit respect voor de diverse […]

Lees de rest

Andere tijden

rkkunnamed

Ach, het was heel gezellig gisteren. Kitty Mul van het programma Kruispunt RKK stond al om tien uur ’s ochtends op de stoep. Het vraaggesprek stond er haast in één keer op. In een kwartiertje was het gebeurd. Daarna hebben we nog een uurtje zitten napraten. Over de jaren zestig. Over de grote leegloop van […]

Lees de rest

Woorden, waan en aanwezigheid

Kort samengevat: het woord is tevens wat het betekent, en 
het beeld is tevens wat het voorstelt. Ik beweer niet, dat sprake is van een bewijsbare werkelijkheid, of dat één en ander zo 
behoren te zijn, maar dat het aldus, en niet anders, bij de 
kinderen der mensen in zijn werk gaat en ervaren wordt. […]

Lees de rest

De duif is dood

Huib Schreurs kondigt mijn lezing aan. Er was gisteren een behoorlijke opkomst bij mijn lezing in Boekhandel Schreurs & De Groot in Amsterdam. Dat verbaasde mij. Vooraf dacht ik nog: Welke malloot komt er nou op een lezing af met zo’n oubollig onderwerp. De revianen sterven uit en de laatste echte katholiek heeft inmiddels het […]

Lees de rest