Archief

Archief voor april, 2008

Modderpoel des verderfs

Bij het opruimen van mijn boekenkast stuitte ik gisteren op een boek waarvan ik niet meer wist dat ik het had: ‘Icon and Idea, the function of the art in the development of human consciousnes’. Het is geschreven door Herbert Read, de beroemde Engelse kunstfilosoof. Ik heb het boek nooit gelezen. Ooit kocht ik het […]

Lees de rest

150 jaar Lourdes

Lourdes leek het debat tussen wetenschap en religie tot een strijd tussen onverzoenlijke tegenstanders te maken. Maar uitgerekend op het moment dat t de wetenschap de overhand leek te hebben, verschenen er intellectuelen en artsen in het heiligdom die de onderzoekstechnieken, therapeutische methoden en filosofische grondslagen van hun werk ter discussie stelden. Over het algemeen […]

Lees de rest

Frysk Festival mist beeldende kunst

Vorige week werd de programmering van het komende Frysk Festival bekend. Waar ik al bang voor was is inderdaad gebeurd. Guy Coolen heeft de beeldende kunst gewoon vergeten. Op de site van het festival heb ik het nog eens goed nagekeken. Maar ik kan helemaal niets vinden. Er staat wel ergens een knopje ‘beeldende kunst’, […]

Lees de rest

Het verhaal van Josse

In mijn roman Piksjitten op Snyp/KIKKERJAREN heb ik o.a. over de jeugdjaren van een jongetje geschreven. In het voorjaar trokken die jongetjes de weilanden in voor kievitseieren. Als ze die niet vonden vermaakten ze zich met polsstokspringen over sloten en vaarten. Als je een polsstok in het toen nog heldere water zette, brak die in […]

Lees de rest

Identiteit als obsessie

‘De mensen zijn nu veel welvarender dan een of twee of drie generaties terug en dat heeft hun keuzevrijheid en blikveld verruimd. Het heeft misschien het ‘diesseits’ wat draaglijker en het ‘jenseits’ wat minder urgent gemaakt. Ook al denken mensen dat het niet zo is, ze leven al meer dan een halve eeuw in lauwe […]

Lees de rest

Dood paard

  ‘Als reactie op de Amerikaanse inval in Irak in 1991 vervaardigde het collectief ‘De Vier Evangelisten’ voor de kale fabrieksruimte van ‘Artis’ in Den Bosch de installatie ‘Dood paard’. De foto van dit indringende beeld werd in meerdere landelijke kranten afgedrukt. Kennelijk bracht het bewust of onbewust een schok van herkenning teweeg. Het leek […]

Lees de rest

Beeldenstorm en beeldreligie

  In de huidige samenleving speelt ‘het beeld’ steeds meer de leidende rol. We leven in een plaatjesmaatschappij. Onze huidige samenleving genereert een enorme hoeveelheid beelden. Het woord ‘beeld’ is een steeds complexer, meer hybride begrip geworden. Hoe gaan we in het algemeen met ‘beelden’ om? Welke betekenisverandering heeft het ‘beeld’ ondergaan gedurende de afgelopen […]

Lees de rest

De dood of de gladiolen

“k had/heb een stille hoop, dat het hele plan zou sneuvelen, na deze enorme overschrijding, en dat er in dan het plan C of een variant daarvan in de plaats zou komen, zonder winkelslurf voor het Paleis van Justitie. Op heel korte termijn had dat nieuwe plan er kunnen zijn. En dat kan nog steeds.’‘ […]

Lees de rest

Bedankt voor de bloemen

Thom was er niet helaas. Hij was om gezondheidsredenen verhinderd. Dat vond ik jammer. Natuurlijk, ik heb wel eens wat minder aardige dingen over hem geschreven, maar ik had nog graag een keer met hem het glas geheven op een bijeenkomst die veel weg had van een afscheidsreceptie. Maar dat was het niet. Het was […]

Lees de rest

De geboorte van de weblogmens

Morgen is het al weer twee jaar geleden dat ik met dit weblog begon. Ik had toen niet kunnen vermoeden dat het dagelijks schrijven van een log een verslaving kan worden. Het was destijds voor mij een soort vluchtroute om mezelf op andere gedachten te brengen. Een weblog is een dagboek waarin iedereen mag meelezen. […]

Lees de rest

Dromen zijn bedrog

Gisteren was een rampzalige dag. Alles liep mis wat er mis kon gaan. Ik heb geen zin om in details te treden, want dan wordt het alleen nog maar ingewikkelder. Vannacht heb ik onrustig geslapen. Heel wat dromen heb ik voorbij zien trekken, maar ze zijn er niet meer. Ik weet dat ze er waren, […]

Lees de rest

Verlies van horizon

‘De existentiële situatie waarin iemand verdoemenis vreest, verschilt volkomen van de situatie waarin iemand boven alles bang is voor zinloos
heid. De dominantie van de laatstgenoemde is voor ons tijdperk wellicht bepalend. Niettemin bestaat de eerstgenoemde voor veel mensen nog 
steeds, en het contrast kan ons helpen inzicht te krijgen in de verschillende morele perspectieven binnen […]

Lees de rest

Leeuwarden mist architectuurmuseum

Op 9 augustus a.s. is het al weer zeven jaar geleden dat Abe Bonnema overleed. Midden in de zomer kneep hij er zomaar tussenuit. Het nieuws van zijn overlijden sijpelde langzaam door in Friesland. Iedereen zat met zijn kop ergens anders of was met vakantie. Slechts weinigen hebben toen kunnen bevroeden dat de grootse bouwmeester, […]

Lees de rest

Blessuretijd

Een Kafka-achtige ervaring vannacht. Ik was ontboden op het Provinciehuis. Na een uur wachten in een kaal vertrek, waarin alle wanden waren bekleed met stalen lambriseringen, werd ik door een bode in zwart lakei naar binnen geroepen. Het volgende vertrek was met tropisch hardhout bekleed. Weer een uur later kwam er een nieuwe bode, nu […]

Lees de rest

Station Sloterdijk

De ene droom na de andere vannacht. Teveel om op te noemen. Eén droom is me bijgebleven. Ik was aan het wandelen in Bilgaard, de noordelijke stadswijk van Leeuwarden met galerijflats uit de jaren zestig, de tijd van de wederopbouw toen hoogbouw de oplossing leek te zijn voor de snelle groei van het aantal inwoners […]

Lees de rest