Archief

Archief voor april, 2015

Deze jongen heeft er zin in!

‘21 maart 2018, de eerste dag van de lente, vijf uur in de middag, ik zit op een terras op de Nieuwestad. Boven me wappert een vlag, Lwd2018, Culturele hoofdstad van Europa staat er op. Het is gelukt, denk ik. Het was hard knokken, maar het is gelukt. Wij hier, Leeuwarden en Fryslân, vol energie […]

Lees de rest

Vijf sterren voor Cees Andriesse

Lees de recensie: hier

Lees de rest

De grond onder mijn voeten

‘De wil gaat in de liefde op, maar weet niet hoe hij bemint. Begrijpt het verstand, dan weet het niet hoe het verstaat. Naar mijn mening kan het niet begrijpen, het begrijpt niet eens zichzelf, en ik kom er ook niet toe mij een begrip ervan te vormen.’ Teresa van Avila Heel af te toe […]

Lees de rest

W.F. Hermans en de secularisering

Zo’n 25 mensen waren donderdagavond afgekomen op de Hermans-avond in Tresoar. Op uitnodiging van De Moanne en Tresaor werd Willem Otterspeer aan de tand gevoeld over het tweede deel van zijn biografie De zanger van de wrok. Geart de Vries leidde de avond in. Yme Kuiper deed het interview en Ernst Bruinsma las een column […]

Lees de rest

Het ontoonbare getoond

‘Maar is het subtiele differentie–denken eigenlijk wel nodig om te kunnen zeggen wat in de beeldende kunst van tegenwoordig de structuren zijn? Ze zijn toch niet vormloos, ongestructureerd, die schilderijen en sculpturen in de galeries en de musea? Integendeel, ze zijn haast altijd goed gestructureerd en verwijzen in hun beelden (niet in woorden – bijna […]

Lees de rest

Terug op de Spilsluizen

Waarom wil je teruggaan naar plekken die belangrijk zijn geweest in je leven? Plekken ook die belangrijk zijn geweest voor anderen, waar grote ontdekkingen zijn gedaan of grote kunstwerken zijn gecreëerd. Het is wellicht een vorm van ontzag voor ‘de geest van de plek’ die hier nog zou rondwaren, de genius loci, de inspiratie die […]

Lees de rest

Geert Mak en Huub Mous doodgezwegen

‘Een vooraanstaande krant als de LC blonk uit in promotie van De Vries. De ene glamourfoto na de andere. Ontmoette de Vries elders enige kritiek, dan schreef de hoofdredacteur bestraffend, dat mevrouw De Vries toch wel veel bagger over haar hoofd kreeg uitgestort. De vanuit een oogpunt van belangenverstrengeling opmerkelijke alliantie tussen De Vries en […]

Lees de rest

The best of both worlds

Gwan en ik, Amsterdam 1974 ‘Dat de keunsthistoricus Huub Mous nocht oan ûnnocht hat, is bekend. Ek dat er him yn dizze provinsje amper thúsfielt. It is suver spitich dat er syn brea hjir fertsjinne moat. Want in man mei de talinten fan Mous fertsjinnet better as Fryslân. ‘ Aldus Bertus Mulder, in zijn hoedanigheid […]

Lees de rest

Wat moet de overheid nog met kunst?

De bemoeienis van de overheid met kunst in de hedendaagse zin 
van het woord dateert uit de tijd van de Verlichting. Met de opkomst van de 
burgerlijke samenlevingen rond 1800 verloor de kunst haar vertrouwde bescherming die zij voorheen had genoten in het mecenaat van de hofcultuur. In de negentiende eeuw raakte niet alleen de […]

Lees de rest

Lees de rest

In De Plantage

Gisteren waren we in Amsterdam. De hele dag gewandeld in de Plantagebuurt. ’s Avonds gegeten met onze dochter en schoonzoon – hoe kan het ook anders – in De Plantage, het nieuwe restaurant bij de ingang van Artis. Ooit was dit gebouw het Amsterdamse bevolkingsregister dat in de oorlog werd opgeblazen. Later functioneerde het onder […]

Lees de rest

Post-roomse gedachten op Paasmorgen

Bovenstaand gebouw is de gevangenis in het Zuid-Duitse plaatsje Landsberg am Lech. Zo te zien een mooi gebouw. Niks aan de hand, ware het niet dat in 1924 Adolf Hitler hier een jaar lang gevangen zat. Hier schreef hij zijn boek Mein Kampf. Hitler heeft hier ook wrede spelletjes moeten ondergaan. Zo moest hij een […]

Lees de rest

1 april ?

Lees de rest