Archief

Archief voor april, 2015

Sade en de onthoofde God

‘De nazi-wetgeving en de ideeën van Hitler komen terug in Europa via de Nederlandse euthanasiewetgeving en het debat over hoe zieke kinderen kunnen worden gedood’. Aldus verklaarde de Italiaanse minister Carlo Giovanardi in maart 2006 (zie: hier). De uitspraak wekte veel verontwaardiging in Nederland. Elke verwijzing naar het nazisme is nog steeds taboe in het […]

Lees de rest

Sade en de sadistische God

Man Ray, Markies de Sade, 1938 Wat zijn de gevolgen als je – zoals Breton in zijn surrealistisch manifest heeft voorgeschreven – als schrijver of kunstenaar alles in je verbeelding toelaat om tot kunst te worden, zonder acht te slaan op ethische of esthetische belemmeringen. De surrealisten deden dat. Ze gingen de straat op om […]

Lees de rest

Deze jongen heeft er zin in!

‘21 maart 2018, de eerste dag van de lente, vijf uur in de middag, ik zit op een terras op de Nieuwestad. Boven me wappert een vlag, Lwd2018, Culturele hoofdstad van Europa staat er op. Het is gelukt, denk ik. Het was hard knokken, maar het is gelukt. Wij hier, Leeuwarden en Fryslân, vol energie […]

Lees de rest

Film als religieuze ervaring

‘In de ontoeschietelijke maar indrukwekkende filmessays van Pasolini (De ketterse ervaring) wordt het idee uitgewerkt dat ons leven één lange, ongemonteerde camera-instelling is. Dit is een variatie op de sensatie die iedereen wel eens heeft: als dat je je plotseling in een film bevindt. Het idee van een blik die ons zonder aflaten volgt is […]

Lees de rest

Vijf sterren voor Cees Andriesse

Lees de recensie: hier

Lees de rest

Sade en de functie van het kwaad

‘You know what the fellow said – in Italy, for thirty years under the Borgias, they had warfare, terror, murder and bloodshed, but they produced Michelangelo, Leonardo da Vinci and the Renaissance. In Switzerland, they had brotherly love, they had five hundred years of democracy and peace – and what did that produce? The cuckoo […]

Lees de rest

De grond onder mijn voeten

‘De wil gaat in de liefde op, maar weet niet hoe hij bemint. Begrijpt het verstand, dan weet het niet hoe het verstaat. Naar mijn mening kan het niet begrijpen, het begrijpt niet eens zichzelf, en ik kom er ook niet toe mij een begrip ervan te vormen.’ Teresa van Avila Heel af te toe […]

Lees de rest

Twijfel in de horlogerie

‘Ik ben het met Professor Rümke eens, die schrijft: ‘Principieel godsdienstig ongeloof is in algemene zin geen ongeloof, integendeel: het heeft de typische structuur van geloof, met dezelfde ontaardingsverschijnselen als verstarring, bekrompenheid, minachting voor andersdenkenden, tot fanatisme & vervolging toe. Waar ben jij allemaal zo zeker van, inzonderheid aangaande wie er met een bord loopt? […]

Lees de rest

W.F. Hermans en de anti-metafysica

 ‘Tien jaar na de dood van Hermans gaf Arnold Heumakers in een essay voor De Gids een intrigerende verklaring voor de alom geconstateerde afname in de kwaliteit van Hermans’ oeuvre ‘pakweg vanaf Nooit meer slapen uit 1966′: door de snelle secularisering van Nederland in de jaren zestig was Hermans zijn grootste tegenstander, de religie, kwijtgeraakt. […]

Lees de rest

W.F. Hermans en de secularisering

Zo’n 25 mensen waren donderdagavond afgekomen op de Hermans-avond in Tresoar. Op uitnodiging van De Moanne en Tresaor werd Willem Otterspeer aan de tand gevoeld over het tweede deel van zijn biografie De zanger van de wrok. Geart de Vries leidde de avond in. Yme Kuiper deed het interview en Ernst Bruinsma las een column […]

Lees de rest

We leven in een schizofrene tijd

‘Het onuitsprekelijke is niet zozeer onuitsprekelijk, maar het is, zolang er geen woorden voor zijn, zelfs niet denkbaar. ‘Als een leeuw kon spreken, wij zouden hem niet kunnen verstaan.’ Ieder menselijk individu is min of meer zo’n leeuw. De specifieke omstandigheden van een bepaalde historische periode, verschaffen het ene specifieke temperament of karakter meer mogelijkheden […]

Lees de rest

Spinoza en het ontoonbare

‘Hoeveel mensen weten dat het eerste het beste boek van Spinoza over het veranderen van het verstand gaat? Het heet De emendatione intellectus (’Over de verbetering van het verstand’). Verandering is gewoon wat iedereen bedoelt: verbetering. ‘Wie een goede redenering wil opzetten,” lezen we, “moet met een goed idee beginnen, en omdat hij dit idee […]

Lees de rest

Het ontoonbare getoond

‘Maar is het subtiele differentie–denken eigenlijk wel nodig om te kunnen zeggen wat in de beeldende kunst van tegenwoordig de structuren zijn? Ze zijn toch niet vormloos, ongestructureerd, die schilderijen en sculpturen in de galeries en de musea? Integendeel, ze zijn haast altijd goed gestructureerd en verwijzen in hun beelden (niet in woorden – bijna […]

Lees de rest

Terug op de Spilsluizen

Waarom wil je teruggaan naar plekken die belangrijk zijn geweest in je leven? Plekken ook die belangrijk zijn geweest voor anderen, waar grote ontdekkingen zijn gedaan of grote kunstwerken zijn gecreëerd. Het is wellicht een vorm van ontzag voor ‘de geest van de plek’ die hier nog zou rondwaren, de genius loci, de inspiratie die […]

Lees de rest

Het ressentiment van W.F. Hermans

‘Er is wel beweerd dat er Hermans veel aan gelegen was om de
 cesuur uit te wissen die er bestond tussen Wittgenstein I en 
Wittgenstein II, tussen de logicus en de empiricus, tussen de man 
die grenzen afbakende van de enig bruikbare taal en de overeenkomst en verschil zocht tussen ontelbare ‘taalspelen’. Op 
z’n minst […]

Lees de rest

Ondenkbaar God…volgens Wittgenstein

‘En Hermans zelf? In het boek zitten twee hoofdstukken met dezelfde titel, ‘Geheim’. Ze zijn de autobiografie van Kassaar, de supergeheime agent. Ze eindigen midden in een zin, die aansluit bij 
de beginzin. Het verhaal van Kassaar gaat over hemzelf en over 
zijn zuster, Focaly. ‘Ik had haar spiegelbeeld kunnen zijn: schrijft 
Kassaar. Tegelijk is […]

Lees de rest