Archief

Archief voor juni, 2010

De magie van de overdracht

Afgelopen donderdag was ik weer in het Beeldhouwcentrum in Koudum, waar ik met de eindexamenkandidaten van de tweejaarlijkse cursus beeldhouwen hun werk moest bespreken. Jaarlijks ronden hier zo’n negen à tien studenten deze cursus af, die onder leiding staat van Herma Bovenkerk. Enkele gastdocenten verlenen hun medewerking aan de cursus, onder wie Hanshan Roebers die […]

Lees de rest

Het einde van de godslastering

Christus op de mestvaalt! De Heilige Maagd in de stal! De Heilige Vaders naar de Duivel! Leve de stem van het kanon! Deze regels stonden in 1798 te lezen op de muren van de Bastille. In het communistische blad Tribune, dat verscheen op 23 december 1930, werden ze geciteerd in een artikel met de kop […]

Lees de rest

Gestolde dromen in de tijd

Vandaag wordt Murk van Stralen 75 jaar. Het was gisteren een volle bak in de gelegenheidsgalerie aan de Dijkstraat 44 in Franeker, waar een grote expositie van deze Friese surrealist is ingericht. Tegelijk ging een geheel vernieuwde website van hem online. Fries surrealisme, het klinkt als een anachronisme, en toch bestaat het nog in de […]

Lees de rest

De ouwe koeien van Goffe Jensma

Van een bevriend weblogger kreeg ik per mail een artikel toegestuurd dat is verschenen in de gedrukte versie van het Friese literaire tijdschrift Ensafh. Het is geschreven door een echte professor. Een hoogleraar in het Fries weliswaar, maar toch. Voor zo’n stuk ga je even rechtop zitten. Het gaat over ruzies tussen webloggers, eigenlijk gaat […]

Lees de rest

Folkertsma en de Dingly Boys

In 1961 werd duidelijk dat er in Friesland sprake was van een naderende clash tussen de vertegenwoordigers van de  vernieuwingsgeest en de gevestigde orde. In dat jaar bracht De Fryske Kultuerried op verzoek van het provinciaal bestuur de nota Kultureel perspektyf uit, waarin naast een aantal beleidsaanbevelingen een inventariserend overzicht werd geboden van het culturele […]

Lees de rest

Praten & stapelen

Er werd gisteren heel wat afgepraat en uiteindelijk ook gestapeld tijdens de eerste introductiecursus, die de Stichting Tijd organiseerde in de Ecokathedraal in Mildam. Uit het hele land waren zeven menen op dit gebeuren afgekomen, een klein maar select gezelschap. Zo was er een architect, een kunsthistorica, een neerlandicus, een journalist, een eco-ondernemer…  kortom: mensen […]

Lees de rest

Amsterdam en Greonterp

  Lang geleden leefde er in Franekeradeel een schoenmaker. Op een nacht 
droomde hij dat hij zijn geluk zou vinden bij de Magere Brug in Amster
dam. De schoenmaker aarzelde geen ogenblik, nam de volgende dag af- 
scheid van zijn vrouw, sloot zijn winkel en scheepte zich in naar Amster
dam. Eerst met de trekschuit en toen […]

Lees de rest