Archief

Archief voor december, 2010

2009

Het is een ochtend in mei. Geen mens te zien. Het hele strandterras van Hotel Mondial was leeg. Het seizoen was nog niet begonnen in Lido di Jesolo.  Lido di Jesole ligt op een lang, smal schiereiland aan de lagune. Op de punt van deze landtong, die heel toepasselijk Punta Sabbioni heet, kun je met […]

Lees de rest

2008

Op 19 april was het zover. In het Fries Museum werd de tentoonstelling De Kleur van Friesland geopend. Jannewietske de Vries nam mijn boek in ontvangst. Verder was het één grote reünie. Kunstenaars, die elkaar soms in jaren niet gezien hadden, zagen elkaar terug in de zaal waarin hun werk bijeen was gebracht. Geart de […]

Lees de rest

1991

In 1991 was ik twee keer in Praag. In april privé en in juni voor de zaak. Die laatste reis was een een groepsreis met het LOPIK (Landelijk Overlag Instellingen Provinciale Cultuur). Marco Leeflang had het georganiseerd. Hij wist erg veel van Praag en was er al 26 keer geweest. We kregen overal toegang, zelfs […]

Lees de rest

Mystiek en boeddhisme

De mysticus wendt zich af van de buitenwereld. Zij vermoeit hem 
en komt hem zinloos voor, in zover zij geen uitdrukking is van zijn 
ziel, van zijn binnenwereld. Op die binnenwereld is heel zijn concentratie gericht. Hij gaat dus uit van de scheiding tussen subject en object, tussen mens en wereld, in die zin dat […]

Lees de rest

1984

Mei 1984. ik draag Renate in een draagzak op mijn borst. Ze was nog pas zes weken oud. Een hummeltje dus. Jurriaan is al een peuter van twee en een half. Die spreuk bij de Westerkerk heeft nog lang op de muur gezeten. Vooral dat ‘oek’ vond ik heel mooi: ‘oek in de frituur.’ Het […]

Lees de rest

Voorbij het christendom

Hawking bracht onlangs ook 
een bezoek aan NASA, waar ze 
hem vrij in een ruimte liet rond
zweven. Wat had hij een plezier! 
Hij is een indrukwekkende en 
wijze jongen. De katholieke kerk 
zou hem tot paus moeten benoe
men. Hij is het toonbeeld van ie
mand die opgewekt en diepzinnig weet te lijden. Daar kan zelfs 
Jezus […]

Lees de rest

1982

Het is juli 1982. Nieuwe outfit. Het Bruno Ninaber horloge nog altijd om de nek. De neonlamp op de achtergond is ook van hem. Die hangt overigens nog steeds boven de tafel. De Marcel Breuer stoel is onlangs weggegaan met het grofvuil. Hij had een kwart eeuw dienst gedaan en was uiteindelijk op de slaapkamer […]

Lees de rest

1981

Oktober 1981. Het is herfst in de tuin. Veel appels aan de bomen. Het wachten was op Jurriaan die 5 december geboren zou worden. Inmiddels droeg ik een grijze bril. Ook het haar werd al een beetje grijs. Ik zat niet zo goed in mijn vel in die tijd. Veel te mager ook. Dat jasje […]

Lees de rest

Rümke over religie en psychiatrie

‘Nog een ander probleem: hoe zullen wij staan tegenover godsdienstige uitingen gedaan midden in een toestand van melancholie bij
voorbeeld? Daarbij bevindt de patiënt zich inderdaad in een toestand 
van een geestelijke, godsdienstige nood. Maar hij is niet te verbeteren door de middelen van de geestelijke verzorger, maar alleen door 
een der plompste middelen, waarover de […]

Lees de rest

In het theater van het woord

Zo’n dertig mensen hadden gisteren het barre winterweer getrotseerd en waren aanwezig op de Reve-middag in het Theater van het Woord in het OBA in Amsterdam. Er lag een dik pak sneeuw en ik had vier uur nodig gehad om in Amsterdam te komen. Ton van der Laar van het OBA had me ’s ochtends […]

Lees de rest

Aggiornamento in Friesland

Men bisocht aItiten wer as stipe foar minsklike wetten it alge
miene, it ieuwige en dus godlike to finen. It “God wol it” 
rolle mannichien maklik út de mûle. Ek in de drokke dis
kusjes tsjintwurdich oer evolusje en aggiornamento oppe
nearje harren in soad Friezen mei: “alles bêst, mar hoe is 
’t nou?”, “hwat is de wierheit?” […]

Lees de rest

Tussen Fatima en New Babylon

In de herfst van 1967, kort nadat de tweede behandeling van de godslasteringzaak bij het Hof had gediend, verscheen boek Beeldenstrijd, tussen Fatima en New Babylon. Het was een feestbundel naar aanleiding van het vijftienjarig bestaan van het Katholiek Nationaal Bureau voor Geestelijke Gezondheidszorg (KNBGG) dat in 1952 was opgericht. De samenstellers wilden weten wat […]

Lees de rest

Religie is terug in de neerlandistiek

Gedurende het laatste decennium is in de neerlandistiek een voor
zichtig begin gemaakt met het opruimen van de op Forum teruggaande 
Rezeptionsbehinderung. Ongetwijfeld gestimuleerd door een sedert de 
jaren tachtig in zwang gekomen klimaat waarin een groot deel van 
de hier aan bod komende auteurs weer onbekommerd over God en 
geloof kon spreken, daarmee de hoon […]

Lees de rest

De vernieuwing van het christendom

Boswell, in zijn London Journal geloof ik, beklaagt zich en maakt zich zorgen 
over het feit dat hij in de kerk, juist als hij de vroomste 
gedachten heeft, het geilste naar de dames kijkt. Een soortgelijk verschijnsel, mutatis mutandis dan, neem ik bij mezelf waar, maar ik vind het iets vanzelfsprekends, waarover be
klag of zorg […]

Lees de rest

De islam en de mensenrechten

De Algemene Verklaring van de Rechten van de Mensen (AVRM) en de islamitische 
sharia zijn principieel onverenigbaar omdat ze twee diametraal tegenover elkaar staande uitgangspunten hebben. De AVRM gaat uit 
van de fundamentele gelijkheid van 
alle mensen terwijl de sharia niet is 
gebaseerd op de principiële ongelijkheid van mensen. De ongelijkheid namelijk tussen 
moslim en […]

Lees de rest

Het woord is vlees geworden

‘Ik zat met kloppend hart voor de kleurentelevisie, en dacht: “Zijne Heiligheid zal toch wel gewag maken van het toenemend verval der zeden?” ‘Aldus Gerard Reve in zijn gedicht De Blijde Boodschap uit 1973. Ik heb me altijd afgevraagd waarom dit gedicht De Blijde Boodschap heet. Zo vrolijk was het immers niet wat de Heilige […]

Lees de rest