Archief

Archief voor april, 2011

Robert Mulder, de Friese provo

Met zijn opzienbarende huwelijksoutfit zette arbeiderszoon Stolk onbewust een trend, die pas volop betekenis kreeg doordat hij zich als provo 
afzette tegen een aanstaand prinselijk huwelijk. Nadien zouden provo’s en sympathisanten wel vaker in gebleekt of gekleurd spijkerpak voor de ambtenaar van de burgerlijke stand verschijnen. Toen Bernhard de Vries begin 
1967 in een witte […]

Lees de rest

Bodar en de ongelovige Thomas

‘Voorbij aan de waarheid die betrekking heeft op de eindige werkelijkheid van wereld en mens en dergelijke reikt de volle waarheid die voor ons mensen nog mysterie blijft. De mens evenwel zijn geloof en rede geschonken als twee vleugels om tot de beschouwing van de volle waarheid  te komen. Zo Joannes Paulus II in zijn […]

Lees de rest

Charisma, religie en seks

In dit hoofdstuk probeer ik duidelijk te maken dat Fortuyn – evenals andere populisten die de laatste tijd in de West-Europese landen furore 
maken en waarvan Silvio Berlusconi in Italië de meest succesvolle is – 
een latent religieus verlangen aan de dag brengen dat in de hedendaagse 
samenleving sluimert. De verantwoorde religieuze en christelijke omgang […]

Lees de rest

Radicale islam en slappe Romantiek

Het is een erfenis van de Romantiek om te denken dat mens is een organisch onderdeel van de natuur die op zichzelf een bron is van waarheid en natuurlijkheid. Dat impliceert een verbondenheid met een grotere orde, waarin God en mens niet gescheiden zijn in twee registers: natuur en bovennatuur. Voor zover er sprake is […]

Lees de rest

Internet en liberaal communisme

  Veel mensen vinden dat de beste oplossing van het probleem van de globalisering de globalisering zelf is. Dit rampzalige proces, dat een spoor van ellende in de derde en vierde wereld achterlaat heeft inmiddels zijn eigen remedie, namelijk: de vrije-markteconomie, die alle verschillen uiteindelijk zal rechttrekken. Er zijn ook mensen die het hier niet […]

Lees de rest

Internet en paranoia

‘De tijd is vloeibaar en stroomt. Ik ben een lichtkrant in een zwart gat, een ‘laterna magica’ op een vuurtoren, een glazenwasser in een duistere kamer en hier worden alleen piloten geboren. Ik heb een foto in mijn kop. Een luchtfoto van Betondorp. Waar is mijn parachute? Ik druk op ‘eject’, gooi de diskette omhoog […]

Lees de rest

Jopie Huisman en De Kleur van Friesland

De artistieke verdiensten van 
Huisman komen in deze biografie minder aan bod. Eén keer looft 
Van Keimpema diens kwaliteiten 
in alle toonaarden, nadat hij zich 
eerst boos heeft gemaakt over de 
typering die Huub Mous over Jo
pie’ s werk had gegeven in zijn ‘De 
Kleur van Friesland’. “Als ook het 
Hema-publiek voor je valt mag […]

Lees de rest

Levenskunst in de tijd van Big Brother

‘We onderkennen tenslotte dat onze verlangens en ons genot, waaraan voldaan kan worden 
door de hedendaagse kunstproductie, de geheimste en betrouwbaarste instrumenten van de 
hedendaagse ideologie zijn: de gehechtheid aan de esthetische behoefte en het esthetische genot waarborgen de continuering van onze archaïsche wijze van perceptie en ons cognitieve gedrag, net als in alle andere […]

Lees de rest

Alleen op internet kan ik wonen

‘Dan gebeurde voor ons vertrek nog het volgende, dat mij zeer sterk is bijgebleven, ofschoon ik pas veel later de betekenis ervan te weten gekomen ben. (…) Slauerhoff stond voor mijn radiotoestel en vroeg geheel onverwachts: “Weet je ook hoe zo’n ding in elkaar zit?” “Zo ongeveer wel.” “Zou het mogelijk zijn,” vroeg hij toen […]

Lees de rest

Internet en het eeuwige leven

‘In zijn verhaal ‘Del rigor en la ciencia’  bespreekt Borges een rijk waarin de cartografie zo’n mate van nauwkeurigheid had bereikt dat de
kaart ervan net zo groot werd als het rijk dat erop was afgebeeld. Er was geen sprake meer van schaal, oftewel verschil, maar van herhaling. Als model in zichzelf belichaamt zo’n kaart de […]

Lees de rest