Archief

Archief voor februari, 2014

Telkens weer

‘In deze aflevering een portret van Huub Mous, kunsthistoricus en publicist. Mous analyseert het gedicht ‘Scheppinkje’ van Leo Vroman en vertelt over zijn voorlezing van het gedicht tijdens een declamatiewedstrijd in 1965. Als boek heeft hij ‘Nader tot U’ van Gerard Reve uitgekozen. De foto uit 1961 komt uit het jaarboek van het Sint Ignatiuscollege […]

Lees de rest

If you have tears

Op donderdag 22 april 2004 om 16.37 uur belde ik aan bij het kantoor van de Raad voor de Journalistiek in de Johannes Vermeerstraat in Amsterdam. Ik had bijtijds de trein genomen uit angst voor vertragingen. Zo was ik al een uur te vroeg gearriveerd in deze statige buurt van Oud Zuid, die zich tegenwoordig […]

Lees de rest

Terug in een vervallen kapel

Kapel van het Ignatiuscollege met glasmozaïek van Joep Nicolas Iedereen ervaart de werkelijkheid vanuit zijn eigen vooronderstellingen, denkraam, geloof of wereldopvatting. Vanuit dat gegeven is het een ijdele gedachte om te menen dat je een ander ooit van je eigen gelijk kunt overtuigen. Dat is water naar de zee dragen. Iedereen wil toch alleen maar […]

Lees de rest

Een kapel na de dood van God

Want alles is fragment. Al door het zeggen van het woord Deelt men, scheidt men en schendt Het alomvattende, dat men niet kent, Dat ik aanwezig weet of alleen maar vermoed, Dat ik niet uitspreken kan en toch uitspreken moet, Dat mij beheerst, dat mij gehoorzaamheid gebiedt En als ik zoek en luister, dan vind […]

Lees de rest

Dat prachtige sterven van Fryslân

Jarenlang hield ik een knipselmap bij van mezelf. Als ik iets in de krant had geschreven of iemand schreef iets over mij, dan knipte ik dat keurig uit en bewaarde het. Toen ik in 1977 begon te werken bij de Fryske Kultuerried rouleerde daar nog elke week een knipselmap. Daarin kon je lezen wat er […]

Lees de rest

Popmuziek en katholieke nostalgie

‘Huib kreeg er zin in. Als we nou eens hier in Paradiso het interieur van een kerk nabouwen. We zoeken een paar acteurs die de priesters spelen. We nodigen een koor uit om de Kröningsmesse van Mozart te zingen. Dat is een van de belangrijkste dingen heb ik hier geleerd: zorg dat er een koor […]

Lees de rest

Over feiten, stijlen en wereldbeelden

‘De menselijke kennis richt zich niet naar de dingen, de dingen 
hebben zich naar de menselijke kennis te richten; vanuit dit 
standpunt, dat Kant met zoveel woorden innam, moet de bloei van 
de metafysica na Kant begrepen worden. Hegel was er de meest 
markante vertegenwoordiger van. ‘Verstand schöpft seine Gesetze (a priori) nicht aus der […]

Lees de rest

The winner takes it all

Tryntsje Nauta ontvangt Gerrit Bennerprijs (foto: Elske Riemersma) Thom Mercuur als kritisch toehoorder ( Foto: Jacob van Essen)

Lees de rest

Gerrit Bennerprijs voor knuffeltalent?

We schrijven 29 juni 2012. In het toen nog onvoltooide Fries Museum wordt de Gerrit Bennerprijs uitgereikt aan Paul Panhuysen. (zie: hier) Marijke had heel even een brainwave. Ze liet ons fotograferen met de laureaat, Paul Panhuysen (samen met zijn vrouw rechts op de foto), en de toekomstige winnaar van de Gerrit Bennerprijs, Tryntsje Nauta […]

Lees de rest

Heimwee naar vernietiging

Soms word ik wakker en heb ik zin om iemand plat op zijn bek te slaan. Het komt niet zo vaak meer voor dat ik last heb van rare dromen, maar vannacht was het weer raak. Ik droomde dat ik alles om me heen kon laten ontploffen. Een buitenaards wezen had een chip in mijn […]

Lees de rest

Popie Jopie komt niet meer

‘Vol vreugde prijst mijn hart de Heer! Ja, vol vreugde is 
mijn hart, omdat ik Uw land mag bezoeken. Zoals de aarts
bisschop van Utrecht heeft opgemerkt, heeft alleen in de elf
de eeuw een bisschop van Rome Nederland bezocht. Het was paus Leo IX die uit de Elzas afkomstig was. Ik denk ook aan 
Adrianus VI, […]

Lees de rest

De geboorte van het landschap

  ‘En dan gaan de mensen er op uit om met verbazing te 
kijken naar hoge bergtoppen, naar de machtige golven 
van de zee, naar de brede stromen van de rivieren, die
 wijdheid van de oceaan en de banen van de gesternten, 
maar voor zichzelf hebben ze geen aandacht en het 
maakt hun verbazing niet […]

Lees de rest