Archief

Archief voor september, 2017

Een jaar later

Gij weet waarom het is, ik niet. Dat Koninkrijk van U, weet U wel, wordt dat nog wat? Gerard Reve

Lees de rest

Wie God zoekt, moet Hem verlaten

‘Er zijn veel voorbeelden van mensen die tot het mystieke, profetische en geseculariseerde type behoren, die op bepaalde momenten van hun leven en zelfs gedurende langere perioden, hebben beleefd dat hun geloof in elkaar stortte en toch de directe 
zekerheid, het onvoorwaardelijke element in dat verloren geraakte geloof bleven bewaren. De diepste twijfel kan de […]

Lees de rest

Camus als seculier-religieus denker

‘Deze 
schrijver staat op de grens van het existentialisme maar hij 
ziet het probleem der zinloosheid even scherp als de existentialisten. Zijn held is een man zonder subjectiviteit. In geen 
enkel opzicht is hij buitengewoon. Hij handelt zoals iedere 
beambte op een kleine post zou doen. Hij is een vreemdeling 
omdat hij nergens een existentiële […]

Lees de rest

De komende tijd van de melancholie

‘Een van de problemen van de moderne tijd bestond erin dat heel lang de zin van een onbepaalde dimensie van transcendentie werd geïdentificeerd met
 een bepaald ‘iets aan gene zijde’, en daarmee was afgedaan. Tegelijkertijd werden pijnlijk de krachten gemist 
die uit de betrekking tot zo’n dimensie rijkelijk kunnen voortvloeien. Was het een transcendente onwetendheid […]

Lees de rest

Melancholie en transcendentie

‘In dit eindige leven is de oneindige intensiteit evenwel meestal alleen pijnlijk aanwezig als de afwezige intensiteit, en de melancholicus lijdt daaronder. Hij be
schikt zelf niet over de onuitputtelijke energieën die 
een leven in de oneindigheid van het zijn kan bieden; 
hij kan ze uitsluitend door de dunne huid van zijn lichamelijke eindigheid voelen; en […]

Lees de rest

Primum vivere, deinde scribere

Kroatië, mei 2010

Lees de rest

De dood is een roos van vlees

‘De context lijkt vergeten, de diagnose wordt gezien als objectief vaststelbare ziekte. Dat geldt niet alleen in de medische 
wereld, maar eveneens in organisaties waar op grond van verkeerde diagnostiek niet de juiste beslissingen worden genomen. Diagnoses hebben immers gevolgen. Want, zoals een basaal 
sociologisch inzicht luidt: ‘If men define situations as real, they 
are […]

Lees de rest

Uit het dagboek van een herdershond

Een hond schijt op straat, pist tegen tafelpoten, laat scheten in gezelschap, masturbeert op de broekspijpen van zijn baas en ledigt zijn maag bij tijd en wijle op een Perzisch tapijt van de buurman. Kortom, een hond kent geen decorum. Alles wat wij in de afgelopen tweeduizend jaar beschaving hebben genoemd wordt door een hond […]

Lees de rest

Grand Hotel Central

Deze foto is genomen op 21 oktober 2011. Marijke en ik waren in Rotterdam. De dag daarvoor was het boek Tegen de tijdgeest, terugzien op een psychose gepresenteerd in het Dolhuys in Haarlem. Na afloop vertrokken we naar Rotterdam, waar we belandden in Grand Hotel Central, dat zich midden in het uitgaanscentrum van de stad […]

Lees de rest

Het vreemde zwijgen van de psychiatrie

Dit boek richt zich op het grijze gebied dat recentelijk is ontstaan tussen verschillende vormen van psychotisch geweld en terroristisch geweld. Maar vooral ook op het vreemde zwijgen van de psychiatrie over dit soort nieuwe manifestaties van het kwaad. Vanuit vier invalshoeken – de esthetica, de religie, de filosofie en de psychiatrie – wordt deze […]

Lees de rest

De alom betwijfelde God van Kuitert

Harry Kuitert in 1989 ( foto: Wikipedia) ‘Eerste waren er mensen, daarna pas religie en goden en God’. Omschreef hij de beslissende omkering in zijn denken, ‘toen was het gebeurd.’ Je kunt zeggen: hoe is het mogelijk dat iemand er zo lang over heeft gedaan om tot dat inzicht te komen. Die vraag geeft precies […]

Lees de rest

_____________Friese wind________

Op een poëzieavond in De Bres in Leeuwarden, zo’n tien jaar geleden, heb ik onderstaand gedicht voorgedragen. In een mallotige bui had ik het ooit eens geschreven. Ik heb in mezelf nooit een dichter kunnen ontdekken. Ik ben niet zo poëtisch. En Leeuwarden is ook niet een stad waar je poëtisch van wordt. Om over […]

Lees de rest

Heden en verleden verweven

Gisterochtend om 07.47 uur zou ik op de trein stappen richting Hoofddorp. Daar was het de bedoeling dat ik zou overstappen op bus 340 richting het Cruquiusgemaal aan de rand van de Haarlemmermeer. Christiaan Verwer, mijn klasgenoot uit de tijd van het Ignatiuscollege, zou daar een rondleiding geven aan leden van klas 1B uit het […]

Lees de rest

The Essential

Stills uit The Essential, een videofilm van Martin en Inge Riebeek. (binnenkort in het Fries Museum) Zie ook mijn blog: Echter dan echt ‘For video art project The Essential artists Martin and Inge Riebeek collect the stories of people around the world. In these stories people tell about what matters most to them and what […]

Lees de rest

Kwaliteit in de jaren tachtig

Gisteren kreeg ik een verzoek van Erik Betten of ik een essay wilde schrijven voor het Friesch Dagblad. In het najaar verschijnt daar een essayreeks met gastschrijvers rond de vraag of we tegenwoordig nog wel legitiem kunnen oordelen over wat kunst is en wat niet. Men heeft dit bedacht mede met het oog op LF2018. […]

Lees de rest

De ‘revolutie’ van Troelstra, 100 jaar later

Het tweede decennium van de vorige eeuw was de tijd bij uitstek voor doemdenkers met apocalyptische stemmingen.  In 1912 zonk de Titanic op zijn eerste oceaanreis met 1500 mensen aan boord. In Mexico en China braken revoluties uit in 1910 en 1911, het jaar ook van de Tweede Marokko-crisis. De Balkanoorlogen volgden in 1912 en […]

Lees de rest