Archief

Archief voor augustus, 2015

Was Hitler zich van het kwaad bewust?

‘Waarom haatte Hitler de joden toch zo? Hoe vaak is mij deze vraag niet gesteld, zowel door leerlingen als door volwassenen. Als is het wel dertig jaar geleden, 
ik herinner me nog levendig dat een leerling van een eindexamenklas, gymnasium VI-A, me dit vroeg. Ik begaf me toen in een uiteenzetting over het Europese antisemitisme […]

Lees de rest

Hoezo eerlijk en oprecht?

‘Wij mensen ordenen de bonte verscheidenheid van de wereld op twee manieren, door verschijnselen onder één noemer te brengen, en door ze te contrasteren. Zo ontstaan groeperingen als ‘hond, boom, stad, ster, boek’ en wat al niet 
aan verzamelwoorden. Tegelijk – en dat doen we allen tientallen malen per dag 
- zetten we verschijnselen in […]

Lees de rest

Echo

Lees de rest

De demonen van de droom der rede

‘Over de interpretatie van Goya’s ‘De droom’ kan gemakkelijk misverstand ontstaan, want de tekst is op twee manieren uit te leggen. Tegenstanders van een rationele wereldbeschouwing, die meer waarde toekennen aan gevoel, intuïtie en mystiek, leggen de prent uit als een illustratie van hetgeen gebeurt als men zich slechts door de rede laat meevoeren en […]

Lees de rest

Filosofie uit blik

Zie de site van: ISVW (Internationale School voor Wijsbegeerte) Voor het volledige programma zie: HIER

Lees de rest

Babyboomers & the incrowd

De geboortegolver doen een indringende leeservaring op met de demoraliserende verwerking va de Tweede Wereldoorlog. Vervolgens word hun in aan aantal romans en non-fictiewerken ingeprent dat de utopie van de jaren zestig, de bevrijding van het menselijke bestaan op alle denkbare niveaus, is mislukt. Bovendien is er dan nog de confrontatie met het ideologische falen […]

Lees de rest

De ruïnes van het heden

Het komt niet zo vaak meer voor dat mijn brein gekweld wordt door rare dromen, maar vannacht was het weer raak. Ik droomde dat Hitler de oorlog gewonnen had. We leefden nog steeds in het Derde Rijk. Al het verzet daartegen was verstomd. We waren trouwe onderdanen geworden van een totalitaire staat waarin alles van […]

Lees de rest

De Contrabas & de knetterende letteren

‘Dit is weblog De Contrabas. Begonnen op 21 augustus 2005 door Ton van ’t Hof en Chrétien Breukers. Laatste bericht zal worden geplaatst op 21 augustus 2015, of ergens rond die datum. De weblog zal blijven bestaan, om de rijke archieven niet aan de digitale vergetelheid prijs te hoeven geven. De redactie was in handen […]

Lees de rest

Een donderslag bij heldere hemel

‘De ‘val’ in het ego vormt de crisis van de puberteit. Met haar kwellingen, har eenzaamheid en radeloosheid. Dit gebeuren wordt in de vroegste kinderjaren soms al voorgeleefd, maar meestal herstelt de ziel zich dan nog van de egoschok en gaat het kind weer op in haar onbegrensde kinderlijke wereld. Kinderen die een uitzonderlijk zware […]

Lees de rest

Boeken van babyboomers

‘Pracht project Huub. De boekhandel in de Banstraat is van de thans zeer oude Ko van Leest, oprichter van het Arheneum nieuwsventrum en daarvoor al pionierend met kratjes tijdschriften op de stoep bij de AKO naast Tuschinski. Lees ook het boek Babyboomers waar de lectuur van onze generatie in wordt onderzocht en geanalyseerd. Ik herkende […]

Lees de rest

“Als ehemaliger Seminarist….”

Fragment uit het boek: Religion als Zündstoff: Gesellschaftliches und politisches Engagement in den Niederlanden seit 1945 (2014) Marjet Derks doceert cultuurgeschiedenis aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. In haar boek Heilig moeten, radicaal-katholiek en retro-modern in de jaren twintig (2007) introduceerde zij de term ‘retro-modern’ (zie mijn blog Retromodern katholicisme). In bovenstaande tekst verwijst zij […]

Lees de rest

Fading away

Het was niet nieuw voor me toen ik dit gisteren las in De Volkskrant. Toch brengt het elke keer weer een schok teweeg als je leest dat het heelal aan het uitdoven is en er onherroepelijk – zij het in de zeer verre toekomst – een moment komt dat het heelal ophoudt te bestaan en […]

Lees de rest

La vérité et son image

We schrijven oktober 1960. Nard Loonen (links op de bovenste foto) zit naast Jaap de Hoop Scheffer. Boven Jaap ziet u nog een stuk van een colbertje met een kleine stropdas. Die zijn van mij. Nard was klassenvoorzitter van klas 1B van het St.- Ignatiuscollege. De onderste foto is 44 jaar later door mijzelf genomen […]

Lees de rest

Simmer yn Fryslân

Drie jaar oud alweer dit bericht, maar het staat nog altijd op de site van Omrop Fryslân (zie hier)

Lees de rest

L’avenir de l’homme

Lees de rest

Ne dis rien

Lees de rest