Archief

Archief voor februari, 2013

Jung en het kwaad

  Jung had zo zijn eigen opvattingen over het kwaad. Begin jaren vijftig zette hij zijn ideeën hierover uiteen in twee opmerkelijke boeken, waarin de katholieke geloofsleer, en met name wat de kerkvaders daarover te zeggen hadden, tegen het licht werd gehouden: Aion (1951) en Antwoord op Job (1952). Het kwaad was volgens Jung alles […]

Lees de rest

De jaren van de vertwijfeling

‘De symbolische voorstelling van alle godsdiensten zijn belichamingen van onbewuste processen in typisch algemeen geldige vorm.’ Dat schreef  Jung in zijn boek Psychologische typen (1921) dat lange tijd zijn meest gelezen boek was. In het eerste hoofdstuk van dit boek zet Jung in grote halen zijn standpunt ten aanzien van de religie uiteen. Het is […]

Lees de rest

Wouter van der Horst spreekt !

Wouter van der Horst, voormalig directeur van Museum ’t Bleekershûs in Drachten, heeft gereageerd op mijn veel gelezen blogpost ‘De boef uit Franeker‘. Langzaam vallen de stukjes van de puzzel in elkaar in deze Friese soap die ons al decennia bezig houdt. Those were the days. Het wachten is nu op het laatste woord van […]

Lees de rest

De actualiteit van The Matrix

  ‘Het was waar dat wij bezig waren met het ontwikkelen van test waarmee de reconstructie van geografische origine van een onbekend persoon middels DNA-onderzoek mogelijk zou zijn. Echter, zowel methode als de wetenschappelijke achtergrond was nog niet voldoende uitgekristalliseerd. Ook wisten we nog niet goed hoe wij de resultaten van zo’n onderzoek zouden gaan […]

Lees de rest

Jung en de stroom

  Wat is anno 2013 nog de betekenis van Jung? Ik denk dat weinig mensen nog zijn boeken lezen. Anderzijds zijn de belangrijkste ideeën van Jung inmiddels gemeengoed geworden. ‘Archetypen’, ‘het collectief onbewuste’, ‘extravert en introvert’, dat zijn begrippen die te pas en te onpas worden gebruikt, en zelfs het obscure begrip ‘synchroniciteit’ hoor je […]

Lees de rest

Terug naar de BKR

Gisteren stond Tom Verheul met zijn cameraman van Omrop Fryslân voor de deur. Hij maakt en tweedelige documentaire voor Fryslân Dok over de Beeldende Kunstenaarsregeling (BKR), die van 1949 tot 1987 heeft bestaan, ook in Friesland. Aanleiding is een tentoonstelling die 19 april a.s. opent in het Historisch Centrum Leeuwarden. Ik werd thuis geïnterviewd en […]

Lees de rest

In het jaar van de abdicaties

Dit wordt het jaar van de abdicaties, dat is nu wel duidelijk. Eerst Beatrix en dan nu Benedictus. De grote opruiming is begonnen. Je moet je moment weten te kiezen wanneer het tijd is om te gaan. In beide gevallen was volgens mij de houdbaarheidsdatum al behoorlijk overschreden. Beatrix begon steeds meer samen te vallen […]

Lees de rest

Spreken in Utrecht

Ed Brand van Uitgeverij Candide (links) en Egbert Tellegen, mede-auteur van het boek Tegen de tijdgeest, terugzien op een psychose In het gebouw van de Universiteit van Humanistiek in Utrecht werd vrijdag j.l. het symposium Transformaties gehouden, dat werd georganiseerd door de stichting Psychiatrie en Filosofie. Ik kwam om half twee aan het woord met […]

Lees de rest

Slapen in Amsterdam

Het NH Amsterdam Centre Hotel is gevestigd in het voormalige AMVJ gebouw aan het Leidsebosje. De letters AMVJ stonden voor ‘Amsterdamse Maatschappij voor Jongemannen’, na 1945 omgedoopt tot ‘Algemene Maatschappij voor Jongeren’.  In de jaren twintig werd dit gebouw voorzien van een overdekt zwembad, waar de zwemwedstrijden van de Olympische Spelen van 1928 werden gehouden. […]

Lees de rest

Psychiatrie en geloofscrisis

‘Maar het vinden van religie is slechts een van de wegen waarlangs eenheid kan 
worden bereikt, en het genezingsproces van innerlijke gespletenheid en disharmonie 
is een algemeen psychologisch proces, dat zich kan voltrekken met behulp van elk 
geestelijk materiaal en niet noodzakelijkerwijs de religieuze vorm behoeft aan te 
nemen. Bij de beoordeling van de religieuze […]

Lees de rest

Psychiatrie en Inquisitie

‘In de kern is die ervaring onbenoembaar. Een psychose is een sprong naar het absolute. En wat dat ‘absolute’ ook moge zijn, het is in ieder geval niet te transformeren in woorden. Het iets subliems, huiveringwekkend en ook fascinerend, iets dat zich aan de taal onttrekt en dus per definitie onbeschrijfelijk is, als een gat […]

Lees de rest

‘Een geweldig boek!’ (maar geen prijs)

De Stichting Psychiatrie en Filosofie heeft zijn jaarlijkse Van Helsdingenprijs toegekend aan Joeri Calsius, die onlangs gepromoveerd is aan de Universiteit voor Humanistiek. Hij ontvangt de hoofdprijs van 10.000 euro voor zijn proefschrift Ruimte voor Angst; Het vermogen tot existentiële bewustwording doorheen angst in relatie tot lichaam en authenticiteit.’ Lees verder op de website van […]

Lees de rest

Vervlogen dromen in Friesland

Aflevering 1: Theo van Doesburg en Jan Wils 1916, Ontwerp voor fontein op Stationsplein, Leeuwarden. Lex Wechelaar, 1970 Denkbeeldig ontwerp om de Waddenzee af te sluiten met ijsblokken van de noordpool. In de tijd voordat het ijs gesmolten is zou een definitieve dijk kunnen worden aangelegd. 1970. (Bron Museumjourmaal) Hans Koetsier, 1979, Uitkijktoren ergens in […]

Lees de rest

Freud in Noordwijk aan Zee

Misschien moeten wij ons het weidse panorama op de drempel van de dood wel voorstellen als de slotscène van de film ‘Dood in Venetië’, waar een stervende componist Gustav von Aschenbach op een strandstoel aan het Lido voor het laatst het lichaam ziet van een jongen die voor hem het toppunt van schoonheid verbeeldt, een […]

Lees de rest