Archief

Archief voor januari, 2012

De Belijdenissen van Gerard Reve

Maar wáár verblijft gij in mijn geheugen, Heer? Waar verblijft gij daar? Wat voor een kamer hebt gij er u gemaakt? Wat voor een heiligdom hebt gij er u gebouwd? Gij hebt aan mijn geheugen de gunst bewezen erin te verblijven; maar in welk gedeelte van het geheugen gij verblijft: dat is wat ik naga. […]

Lees de rest

Wederom strijd om Leafdedea

In het tijdschrift de Moanne schreef ik in november j.l. – op verzoek van Ernst Bruinsma – het artikel Nog altijd strijd om Leafdedea over de nieuwe uitgave van de roman Leafdedea (1963) van Homme Earnstma, pseudoniem voor Feijo Schelto Sixma baron van 
Heemstra (1916-1999). De tekst van dit artikel is ook op mijn weblog […]

Lees de rest

Als Reve in Frankrijk

    ELVIS OP MIJN  LOG ‘ALS GOD IN FRANKRIJK‘ In een ver verleden (eind jaren 70) toog ik met wat vrienden in een oude citroen HY bus naar Frankrijk om druiven te plukken. (A. den Doolaard hadden we tenslotte bijna allemaal gelezen voor Nederlands) We belandden bij een boer die woonde in een gehucht […]

Lees de rest

Jan Wybenga en Gerard Reve

Warten wie it wonder fan myn jierren tweintich: in doarp fan altyd boartsjen en gjin skoalle, dêr’t ik elk jier de 78-toeren platen draaide mei utsochte nûmers foar fakänsje yn wonderfuI Warten. Dit is de eerste strofe van het gedicht Wonderful Warten van Jan Wybenga. Na lang zoeken vond ik het gisteren in de bundel […]

Lees de rest

De eclips van het katholicisme

In mijn boek Het horloge van Gerard Reve wil ik het werk van Reve opnieuw bezien, niet alleen tegen de achtergrond van herinneringen aan mijn eigen katholieke verleden, maar ook in het kader van de ontwikkeling van het katholicisme na 1945. In de recente biografie van Nop Maas komt dat perspectief amper aan bod. Nop […]

Lees de rest

Friese Beweging 2.0

Er was een tijd dat het nationalisme in Europa in hoogtij vierde. In die tijd werd er naarstig gezocht naar kenmerken in de specifieke cultuur van volkeren en naties op basis van klimaat, geografie of volksaard. Elk volk zocht naar de eigen historische wortels, de eigen identiteit, de eigen ritmiek in de choreografie van het […]

Lees de rest

Wat gebeurt er met 50 jaar Frisiana?

‘De Frisiana toont Friesland in volle ontwikkeling en het is een merkwaardige ontwikkeling. Terwijl Friesland zich op agrarisch terrein ontplooit als nooit tevoren, wordt het agrarisch Friesland geleidelijk aan in belangrijkheid overvleugeld door het industriële Friesland. Bij duizenden trekken de mensen uit de landbouw naar de industrie en de dienstensector in Friesland en daarbuiten. Als […]

Lees de rest

Masturbatio sine qua non

Mijn blogs over het St. Ignatiuscollege ( voor insiders: ‘het Ig’) roepen de laatste dagen heel wat reacties op. Zo kreeg ik een verzoek van de redactie van het programmal Profiel van de VPRO. Ze zijn daar bezig met een documentaire over Bernard Wientjes, de voorzitter van VNO-NCW, die ook op het Ig heeft gezeten. […]

Lees de rest

Charley Mous (1995-2012)

Onder het eten moest hij altijd op de hoek van de tafel zitten, met het Groot-Puzzelboek als steun. Geen manier van doen natuurlijk, maar manieren kon je Charley niet meer bijbrengen. Hij zou dit jaar zeventien jaar worden. Zijn broertje Sylvester stierf al binnen een jaar, maar Charley bleef leven, terwijl hij toch altijd een […]

Lees de rest

Een astronaut op het Wad

 “De ervaring als jochie op de pont bij Buitenhuizen waar het Noordzeekanaal werd als een rivier in mij die uitstroomde en samenvloeide in zee, blijkt nog altijd een bron, wonderlijk
open gaan en vol raken in één. Zo stond ik later vol van eerbied voor dat door mij gespannen maar als open ervaren lege
vlak. In 1972 […]

Lees de rest

Rosa, rosa, rosam

Ignatiuscollege, klas 1 B, 1959 Ignatiuscollege, klas 2 B, 1960 Ignatiuscollege, klas 2 B, 1961

Lees de rest

Juist aardige paters gingen in de fout

  In de Volkskrant van 7 januari j.l. neemt Sjaak van der Geest, oud-hoogleraar medische antropologie, het op voor de meerderheid van katholieke religieuzen die gewoon hun werk deed en zich niet schuldig maakte aan seksueel misbruik. Broeder Germanus, was één van hen. Hij staat op een klassenfoto  uit het begin van de jaren vijftig. […]

Lees de rest

Een Nieuw Paaslied

In zijn boek The evolution of Dutch catholicism 1958-1974 (1978) beweert John A. Coleman dat  liturgievernieuwing binnen de Amsterdamse studentenecclesia al in september 1960 van start ging. Vergelijkbare experimenten vonden plaats in de Bos-kapel in Nijmegen en in de studentenecclesia van Leiden. Juist in deze liturgievernieuwing kwam ‘de vermenging van het sacrale en het profane’ […]

Lees de rest

Those were the days

 

Lees de rest

Een avond met Anneke Douma

Het was windkracht tien gisteren, toen ik naar het gebouw van Omrop Fryslân fietste. Zonder achterlicht, dus had ik een lampje in op mijn rug bevestigd. Het moet een raar gezicht zijn geweest daar in die stille negorij. Een vrouw ging net naar binnen, maar er was niemand in het gebouw. Bij nader inzien bleek […]

Lees de rest

Dit is mijn lichaam

De Franse filosoof Alain Badiou stelt dat we tegenwoordig alleen nog maar de restauratie van het klassieke humanisme voorgeschoteld krijgen. Dat wil zeggen: een steriel humanisme, zonder de vitaliteit van de al dan niet aanwezige God. God is morsdood. Ook ‘de mens als een maakbaar project’ behoort tot het verleden en dat juist in een […]

Lees de rest