Archief

Archief voor september, 2011

A room with a view

Als je goed kijkt kun je links in de verte de elektriciteitscentrale van Nijmegen zien liggen. Met helder weer is zelfs de toren van Huissen te zien, het plaatsje onder Arnhem, waar ik als kind vaak bij mijn tantes logeerde. Helemaal rechts steekt de toren van Tiel boven de horizon uit. Kortom, de hele Betuwe […]

Lees de rest

Fietsen door Amsterdam

Leef! stond er op de muur geschreven van het Sarphatishuis op hoek van de Roeterstraat en de Nieuwe Kersktraat. Met daarnaast een portret van Ramses Shaffy die hier twee jaar geleden overleed. Ik maakte gisteren even met een gehuurde OV-feest een rondje door Amsterdam en zo stuitte ik op dit spontane monument voor deze geliefde […]

Lees de rest

De terugkeer van Marx

In tijden van crisis en economische recessie raakt Marx opnieuw in de mode. In mei j.l. verscheen er een nieuwe Nederlandse vertaling van Het Kapitaal. Menigeen zag in dit gebeuren aanleiding om alsnog zijn bewondering te uiten voor het analytisch vermogen van deze negentiende-eeuwse criticus van het kapitalisme. Overigens heeft Marx nooit beweerd dat het […]

Lees de rest

Op zoek naar het andere Friesland

‘Het Athene van het noorden’, 
zo werd Franeker ooit genoemd. Franeker een stadje met een roemrijk verleden. Professoren hebben hier eeuwenlang de gehei
men van de wereld ontraadseld. Lollius Adema bijvoorbeeld, die de leer van Aristoteles aanhing, en 
Henricus de Vena die daar dwars tegen inging. Descartes liep er zelfs een blauwe maandag rond, twij
felend aan […]

Lees de rest

In het hol van de leeuw

Zo’n veertig mensen waren gisteren aanwezig in het Atrium van het gebouw van de Leeuwarder Courant bij de opening van de tentoonstelling van het Grafisch Atelier Friesland. In het hol van de Leeuw zogezegd. Bouwe Hellinga heette de mensen welkom. Daarna mocht ik het woord doen. Ik ken Bouwe al sinds het eind van de […]

Lees de rest

Een rite de passage

‘Het schip, de lading’, zo heette het project van stadskunstenaar Marten Winters. Stadsdinges, zo werd hij in het begin ook wel genoemd, want de Gemeente wilde wel eens wat anders dan een stadsdichter. Ik moet zeggen dat ik van begin af aan wat sceptisch was, niet alleen over de keuze voor beeldend kunstenaar Marten Winters, […]

Lees de rest

Same as it ever was

Hebben de aanslagen van 11 september 2001 – en alles wat daarna is gebeurd – de kunst veranderd en zo ja hoe? Of anders gezegd: hebben kunstenaars en schrijvers sindsdien een andere opvatting over hun eigen rol? ‘Taak’ wou ik zeggen, maar dat is een wat groot woord. Wat is de taak van de kunstenaar […]

Lees de rest

Cultureel Friesland, let op uw zaak!

‘Fryslân bevindt zich op dit moment, zoals veel gebieden in Europa, in een veranderingsproces van een overwegend agrarisch industrieel gebied naar een gevarieerdere economie, met naast de traditionele sectoren meer ruimte voor toerisme, kennis en diensten. De hoofdvraag is nu hoe we onze gezamenlijke waarden kunnen inzetten als instrument voor een beter perspectief op onze […]

Lees de rest

Volg het spoor terug

Sinds drie dagen heb ik geen internet. UPC had onderhoudswerkzaamheden en toen ik het internet weer aan wilde sluiten, crashte de adapter van mijn modem. Schijnt meer voor te komen, hoorde ik. Maar een nieuwe adapter is nog steeds niet per post bezorgd. Gevolg: geen internet en geen telefoon. Dat ik alsnog mijn weblogs kan […]

Lees de rest

Fokkema en Sperna Weiland

Na verwerping van de Symbolistische metafysica en het Realistische integratie model, blijft alleen de eigen kritische geest over als het meest 
betrouwbare uitgangspunt van het Modernistische wereldbeeld. Centrum van het Modernistische semantische universum is het individuele 
bewustzijn, dat zich zo min mogelijk door invloeden van buiten laat imponeren en zich tegenover de buitenwereld gereserveerd opstelt, […]

Lees de rest