Archief

Archief voor februari, 2019

Pauze

Lees de rest

De domestificatie van de kunst

In maart 1996 verscheen Cover-Itch!, een boek in de vorm van een glossy, ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van het kunstenaarsinitiatief Hooghuis in Arnhem. Aan de kunstcritici Tineke Reijnders en Cornel Bierens was gevraagd een essay te schrijven over de ‘radicaliteit en de plaats van de kunstenaarsinitiatieven in Nederland’. In het voorwoord van deze […]

Lees de rest

De maakbaarheid van emotie

“I feel like everyone else in this country: utterly devastated. … She was a wonderful, warm human being.” Tony Blair hield even de adem in en keek naar zijn beide handen die elkaar stevig omklemd hielden. Toen kwam de beroemde slotzin, hakkelend bijna, alsof de woorden één voor één ter plekke bij hem opkwamen: “How […]

Lees de rest

Mijn eerste liefde

Oranjesluizen, Amsterdam, 1964  (eigen foto) In mijn leven was de muziek mijn eerste liefde. Daarna pas leerde ik de liefde kennen zoals zij werkelijk was. Maar het was de muziek die mij keer op keer in staat stelde om uit te huilen en opnieuw te beginnen. Muziek is als de liefde zelf, ze is verslavend. Ze kan […]

Lees de rest

Welcome back home

De seventies zijn weer helemaal in. Het design uit die tijd stijgt in waarde. Vroeger kon je nog wel eens zo’n gruwelijke oranje bol-lamp kopen voor een habbekrats, maar dat is verleden tijd. Mensen verlangen kennelijk terug naar een tijd van vrijheid. Zo’n soort verlangen is ook veel veiliger dan het nastreven van vrijheid, want […]

Lees de rest

Tears in heaven

Begin jaren veertig van de vorige eeuw ontstond er een discussie onder Franse historici over een kwestie die de kern raakt van de geschiedschrijving als wetenschap. Deze discussie kwam op gang naar aanleiding van de vraag of er in het wereldbeeld van de zestiende eeuw ruimte bestond voor de opvatting dat God niet bestaat. Het […]

Lees de rest

Life is a state of mind

Objecten in mijn huis, 1994. (foto: Harry de Cock)    Telekinese is het in beweging brengen van materie door het aanwenden van (nog) onbekende krachten van de geest. Het fenomeen is nog nooit bewezen binnen een herhaalbare proefsituatie. In de jaren zestig werd op tv een parapsychologisch experiment uitgevoerd, waar iedereen mee kon doen. Ik […]

Lees de rest

Salut au monde

Voor het project Media Mundi in het Frysk Festival van 1995 kreeg Ids Willemsma ‘de cirkel Europa’ toebedeeld om een groet aan de wereld te brengen. Salut au monde! was het thema van het festival, bedacht door Kees ’t Hart, naar het gelijknamige gedicht van Walt Whitman. Daarvoor had Ids in mei aardappels gepoot in […]

Lees de rest

Mariet en ik

Woensdag j.l.. was ik op bezoek bij mijn oudste zus Mariet. Ze woont in Elden, vlak onder Arnhem. In mei a.s. wordt ze 87. Mariet maakt de mooiste quilts van de wereld en exposeerde daarmee in alle uithoeken van Europa. Toen ik in 1947 geboren werd was Mariet al zestien jaar. Bij mijn doop was […]

Lees de rest

Atomen uit een ver verleden

6 juni 1990, Klompenproject Frysk Festival. Onderste still: Ids Willemsma links, Jaap Castelein in het midden en ik rechts De dood bestaat niet in de natuur, zo las ik laatst. De natuur kent slechts een voortdurende herschikking van atomen. Hoe komt het dan, dat ik telkens weer aan Marijke moet denken? Hebben haar atomen zich […]

Lees de rest

Het is een gave te vergeten

‘Wanneer je lijdt door iets van buitenaf, bezorgt niet dat ding zelf je de pijn, maar je eigen oordeel erover. ‘ Marcus Aurelius Als je bovenstaande foto ziet, dan denk je toch: die jongen heeft zijn roeping gemist, hij had priester moeten worden. Toch heeft dat er nooit in gezeten. En als ik al enige aandrang […]

Lees de rest

Voer voor psychologen

Onderstaande tekst verscheen een aantal jaren geleden op mijn blog. Ik kreeg er interessante reacties op, die hieronder ook nog te lezen zijn. Ik publiceer deze tekst vandaag opnieuw omdat ik nu zelf – een paar jaar ouder en wijzer –  nieuwe ervaringen heb opgedaan waardoor ik deze tekst anders ben gaan lezen. Soms schrijf […]

Lees de rest

Delirious Leeuwarden

063A.jpg

Onlangs vond ik de aantekeningen terug van een lezing die ik – op uitnodiging van Andries Veldman – heb gehouden in juni 2002 tijdens een etentje voor genodigden in het toenmalige restaurant ‘Tempo Doeloe’ in Leeuwarden. Dit verhaal had als titel: Naar een Fries Museum als culturele afwerkplek. Het is een wonderlijk samenraapsel van een […]

Lees de rest

En voyage

Centraal Station Amsterdam, 1964

Lees de rest

Catch the wind

Lees de rest

De gekte rond Rembrandt

Dit blog verscheen eerder op 24 februari 2015. Zie ook:  hier  

Lees de rest