Archief

Archief voor februari, 2019

Mijmeren over de dood

Peace, peace! he is not dead, he doth not sleep, He hath awaken’d from the dream of life. Shelley, Adonais: An Elegy on the Death of John Keats Stel je wordt ‘sochtends wakker en de wereld ziet er heel anders uit.  Je voelt een gelukzalige eenheid met alles om je heen alsof je in het […]

Lees de rest

Mijmeren over eenzaamheid

Dames in het zwart, die hun honden uitlaten, glijden, langs de 
muur, onder de arcaden door. Zij verschijnen zelden in het volle 
daglicht, maar werpen steelse en tevreden jongemeisjesblikken op 
het standbeeld van Gustave Impétraz. Zij behoeven de naam van 
deze bronzen reus niet te kennen, want zij zien heel goed aan zijn 
jas en […]

Lees de rest

Mijmeren bij een standbeeld

Het standbeeld is een monument voor bijzondere mensen. Wie zich onderscheiden heeft voor de gemeenschap wordt letterlijk op een voetstuk geplaatst. Vorsten, veroveraars, vrijheidsstrijders, maar ook geleerden, uitvinders, staatsmannen en sporthelden staan voor eeuwig stil op een sokkel. Het standbeeld is van alle tijden, want van helden kunnen we leren. Een standbeeld geeft ook rust […]

Lees de rest

Mijmeringen in de tuin

hedenochtend, 10.00 uur Lang geleden – ik zat nog in een van de hoogste klassen van de lagere school – speelde ik wel eens thuis bij een klasgenoot met wie ik destijds bevriend was. Hij woonde op een bovenwoning in de Beethovenstraat. Later begonnen zijn ouders een apotheek in Slotervaart en ook daar kwam ik […]

Lees de rest

Mijmeringen in Parijs

Musée d’Orsay, vorige week dinsdag  Hoe zou het zijn om tijdloosheid te ervaren? Jezelf verliezen in de tijd, zoiets moet het zijn. Je overgeven aan wat Camus zo treffend heeft benoemd als ‘de tedere onverschilligheid van de wereld’.  Zomaar een bus nemen en dan doorrijden tot aan het eindstation. Dwalen in een stad die groot […]

Lees de rest

André de Jong in The Merchant House

The Merchant House, Herengracht 254, Amsterdam. Zie ook: hier

Lees de rest

Pauze

Lees de rest

De domestificatie van de kunst

In maart 1996 verscheen Cover-Itch!, een boek in de vorm van een glossy, ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van het kunstenaarsinitiatief Hooghuis in Arnhem. Aan de kunstcritici Tineke Reijnders en Cornel Bierens was gevraagd een essay te schrijven over de ‘radicaliteit en de plaats van de kunstenaarsinitiatieven in Nederland’. In het voorwoord van deze […]

Lees de rest

De maakbaarheid van emotie

“I feel like everyone else in this country: utterly devastated. … She was a wonderful, warm human being.” Tony Blair hield even de adem in en keek naar zijn beide handen die elkaar stevig omklemd hielden. Toen kwam de beroemde slotzin, hakkelend bijna, alsof de woorden één voor één ter plekke bij hem opkwamen: “How […]

Lees de rest

Mijn eerste liefde

Oranjesluizen, Amsterdam, 1964  (eigen foto) In mijn leven was de muziek mijn eerste liefde. Daarna pas leerde ik de liefde kennen zoals zij werkelijk was. Maar het was de muziek die mij keer op keer in staat stelde om uit te huilen en opnieuw te beginnen. Muziek is als de liefde zelf, ze is verslavend. Ze kan […]

Lees de rest

Welcome back home

De seventies zijn weer helemaal in. Het design uit die tijd stijgt in waarde. Vroeger kon je nog wel eens zo’n gruwelijke oranje bol-lamp kopen voor een habbekrats, maar dat is verleden tijd. Mensen verlangen kennelijk terug naar een tijd van vrijheid. Zo’n soort verlangen is ook veel veiliger dan het nastreven van vrijheid, want […]

Lees de rest

Tears in heaven

Begin jaren veertig van de vorige eeuw ontstond er een discussie onder Franse historici over een kwestie die de kern raakt van de geschiedschrijving als wetenschap. Deze discussie kwam op gang naar aanleiding van de vraag of er in het wereldbeeld van de zestiende eeuw ruimte bestond voor de opvatting dat God niet bestaat. Het […]

Lees de rest

Life is a state of mind

Objecten in mijn huis, 1994. (foto: Harry de Cock)    Telekinese is het in beweging brengen van materie door het aanwenden van (nog) onbekende krachten van de geest. Het fenomeen is nog nooit bewezen binnen een herhaalbare proefsituatie. In de jaren zestig werd op tv een parapsychologisch experiment uitgevoerd, waar iedereen mee kon doen. Ik […]

Lees de rest

Salut au monde

Voor het project Media Mundi in het Frysk Festival van 1995 kreeg Ids Willemsma ‘de cirkel Europa’ toebedeeld om een groet aan de wereld te brengen. Salut au monde! was het thema van het festival, bedacht door Kees ’t Hart, naar het gelijknamige gedicht van Walt Whitman. Daarvoor had Ids in mei aardappels gepoot in […]

Lees de rest

Mariet en ik

Woensdag j.l.. was ik op bezoek bij mijn oudste zus Mariet. Ze woont in Elden, vlak onder Arnhem. In mei a.s. wordt ze 87. Mariet maakt de mooiste quilts van de wereld en exposeerde daarmee in alle uithoeken van Europa. Toen ik in 1947 geboren werd was Mariet al zestien jaar. Bij mijn doop was […]

Lees de rest

Atomen uit een ver verleden

6 juni 1990, Klompenproject Frysk Festival. Onderste still: Ids Willemsma links, Jaap Castelein in het midden en ik rechts De dood bestaat niet in de natuur, zo las ik laatst. De natuur kent slechts een voortdurende herschikking van atomen. Hoe komt het dan, dat ik telkens weer aan Marijke moet denken? Hebben haar atomen zich […]

Lees de rest