Archief

Archief voor september, 2013

Hoezo iepen mienskip?

‘Bij Culturele hoofdstad 2018 wil men zich als regio profileren als een uitzonderlijk gebied, waar nog een sociale samenhang bestaat die zich weerspiegelt in een historisch verankerde en fijnmazige geografische structuur. Het ‘mienskip-denken’ is diep ingedaald in Friesland. Met elkaar en voor elkaar, maar wel met een kwartiermaker. Top down met zijn allen. Daar wringt […]

Lees de rest

Was ik maar een vriend van Oeds!

In deze tijd van sociale media hebben wij het hier-na-maals vervangen door het hier-nu-maals, maar internet houdt de herinnering aan het hiernamaals in stand. We verruimen onze ziel door te twitteren, door vriendschap te sluiten op facebook en door dagelijks een weblog te schrijven. Zelf twitter ik niet, maar ik kan het niet laten zo […]

Lees de rest

Theologie in tijden van secularisering

Het is 15 december 1979. De theoloog Edward Schillebeeckx verlaat in Rome het gebouw van de Congregatie voor de Geloofsleer waar hij zich moest verantwoorden voor zijn denkbeelden zoals die te lezen waren in zijn boek Jezus het verhaal van een levende (1974) en Gerechtigheid en Liefde. Genade en Bevrijding (1977). Het boterde al langere […]

Lees de rest

Krijg nou wat!

Lees de rest

Terug in de Watergraafsmeer

De Watergraafsmeer, waar ik geboren ben, is een van de oudste polders van Nederland. In 1629 werd het Diemermeer aan de oostzijde van Amsterdam ingepolderd. Zodoende kwam er een gebied van circa 600 hectare land droog te liggen op vier meter onder NAP. In 1651 deed een zware storm bij volle maan en springvloed de […]

Lees de rest

De stompzinnigheid van de wereld

‘Stel je voor dat de bewegingen die je om je heen ziet in omgekeerde volgorde plaatsvinden net zoals op een film die teruggedraaid wordt en waarin iemand sierlijk van de plank in het water duikt en dan met evenveel gemak van het water weer naar de duikplank terugvliegt. Keer functies om. Onder welke omstandigheden kun […]

Lees de rest

Seks en het katholicisme

  Het thomistische wereldbeeld dat eeuwenlang ten grondslag lag aan de katholieke theologie is uiteindelijk ten onder gegaan in de filosofie van Kant. Sindsdien heeft de katholieke geloofsleer een probleem met de moderniteit, het neothomistische tegenoffensief tegen de moderniteit ten spijt. Maar hoe modern Kant ook was in zijn ideeën over de constituerende werking van […]

Lees de rest

Nooit meer in het Fries Museum

Gisteren ontmoette ik Anne Feddema bij de Jumbo. Alleen de Jumbo is op zondag open in Leeuwarden. In de Randstad is zowat alles open op zondag, maar in Leeuwarden gebeurt alles wat later. Hoe dan ook, Anne ik en ik raakten aan de praat. Je moet dinsdagavond even kijken naar Omrop Fryslân, zei ik tegen […]

Lees de rest

BAS moet blijven!

Het was gisteren a sentimental journey bij BAS in Sneek. Ik zag veel oude bekenden. Bartle en Hannah natuurlijk, maar ook Hilda Kanselaar en Jan van der Steen, en wie niet. Mijn verhaal was een retorisch betoog dat op een oude leest was geschoeid: de rede van Marcus Antonius bij het lijk van Julius Caesar […]

Lees de rest

Een ‘ouderwetse’ directeur

Vanaf 1954 begon het ‘Keunstsintrum Prinsentún’ met zijn activiteiten. Onder de bezielende leiding van Trude Faber-Hornstra –‘Moeke Faber’ zoals ze later in volksmond werd genoemd –  zou dit podium vooral voor de beeldende kunst een stimulerend rol gaan vervullen. Deze dame met zwierige mantel en grote hoed was niet alleen een kleurige verschijning het grijze […]

Lees de rest

De holle retoriek van de winnaar

‘Kunsthistoricus en criticus Huub
 Mous bekijkt het van een afstandje. Gedurende het proces was hij een 
van de grootste critici van Culturele 
Hoofdstad en wees hij keer op keer 
op het gebrek aan Europese allure van het Leeuwarder initiatief. “Ik had voor 
80 procent gedacht dat het Eindhoven 
zou worden. Maar Leeuwarden heeft 
met een […]

Lees de rest

In het psychotisch labyrinth

Een boek dat je zelf schreef is een stad waar je een tijd hebt gewoond. Het gaat langzaam van je af. Zo vergaat het ook mij met het boek Tegen de tijdgeest, terugzien op een psychose (2011)  dat ik schreef samen met Egbert Tellegen en Daan Muntjewerf. Het is alweer bijna twee jaar geleden geleden […]

Lees de rest

Leeuwarden 2018 op Radio 1

Luister:  hier ( knop naar rechts schuiven op:  41 min. 33 sec,)

Lees de rest

Een tsunami van vreugde

Het was of er een tsunami van vreugde losbrak gisteren op het Gouverneurspaleis in Leeuwarden. Leeuwarden Culturele Hoofdstad, wie had dat kunnen denken! Jannewietske de Vries kwam vooraf nog even naar met toe. We wisselden ongeveer tien woorden met elkaar. ‘Gaat het nog? vroeg ik. Op dat moment nog wel, maar de adrenaline vloog bij […]

Lees de rest

Zet een Caers voor je raam vannacht

Gisteren is op de website van DBNL (zie hier) de Nederlandse vertaling verschenen van F.S. Sixma van Heemstra zijn roman Leafdedea, in het Fries geschreven onder de schuilnaam Homme Eernstma. Josse de haan attendeerde mij erop. De tekst is op drie manieren beschikbaar: als schermweergave in de digitale bibliotheek, als pdf van de originele tekst […]

Lees de rest

Nieuw boek

NIEUW BOEK HUUB MOUS Van schrijver en spreker op ons symposium van voorjaar 2013, Huub Mous, verschijnt eind dit jaar zijn nieuwe boek Modernisme in Lourdes, Gerard Reve en de secularisering, over de jaren zestig, psychoses en mystiek, Gerard Reve, Jung en nog veel meer. U kunt dit nu reeds zonder portokosten bestellen door een […]

Lees de rest