Archief

Archief voor februari, 2010

Johanneke Liemburg wordt boktor

Op 25 maart a.s. zal het dan eindelijk gebeuren: Johanneke Liemburg wordt boktor. Sinds jaar en dag werkt zij aan een proefschrift over haar grote idool Fedde Schurer. Eerlijk gezegd heb ik vaak gedacht dat het er nooit meer van zou komen. Maar wat deze dame in haar kop heeft, dat heeft zij niet in […]

Lees de rest

Poem Power met Gerard Reve

‘Na de korte gedichten vol weemoedige notities van Jan J. Bijlsma kwam ‘koninklijk volksschrijver’ Gerard Reve onder gejuich op in de hand een city-bag vol fotokopieën van zijn handgeschreven gedichten. Na een ‘mop’ over de Friese douane droeg hij drie coupletten voor uit een oude lofzang van Theun de Vries op Stalin, zoals Reve zei […]

Lees de rest

Jo Smit en Albert Camus

  Heden ten dage, nu het denken geen 
aanspraak meer maakt op universaliteit, nu zijn 
beste geschiedenis die van het berouw is, nu 
weten we dat een deugdelijk systeem niet te 
scheiden is van de maker. Zelfs de ethiek is onder 
een bepaald aspect slechts een lange en niets ontziende bekentenis. Het abstracte denken verbindt […]

Lees de rest

Roomser dan de paus

Kneppelfreed, de dei sels is my doedestiids wat ûntkommen. Ik moat sizze, dat ik doe ek noch net sa Frysksinnich wie. Mar letter yn myn trouwen bin ik oer de Fryske drompel stapt. Doe gong it oan. Suver Roomser as de paus. Nee ik gong net nei de FNP. O heden nee. Nee-nee de reade […]

Lees de rest

De nieuwe kleren van de professor

Der is letter faak ferwiisd nei dat program dat Fedde ûnder de 
titel ‘De bining forbrutsen’ skreau yn it earste nûmmer. Wy wiene 
frege oft wy it mei dat manifest iens wêze koene. De measten 
koene der wol yn meistimme en wiene it der benammen mei iens 
dat jo de skriuwers gelegenheid jaan moasten om […]

Lees de rest

Heiliger dan welke God dan ook

‘De selfferwêzentliking fan’ e iene wurdt troch de oare opfette 
as in bedriging, en mei rjocht. It stabilisearjen fan it ‘ik’ en it 
labilisearjen fan it ‘jimme’ binne beide it doel fan’ e skriuwer, en 
wat op in stuit de grutste oantrûn jûn hat, wat doel wie en wat 
bydoel of gefolch, dat is meast […]

Lees de rest

Ezelproces was showproces

Ik ontving een brief van senator Algra, waarin hij aanmerkingen maakte op het feit dat ik ook hem genoemd had en hij dreigde met ‘het nemen van verdere stappen.’ Vermoedelijk weer kamervragen. Het zij tot zijn eer gezegd dat hij eerst informeerde naar wat ik werkelijk had gezegd en niet afging op krantenverslagen. Ik schreef […]

Lees de rest

Het solipsisme van een kind

K. : Mag ik u even onderbreken? Penrose postuleerde dat een universum dat wordt beheerst 
door wetten die geen bewustzijn mogelijk maken, in feite mogelijk geen universum 
is. Daarom bestaat het universum bij de gratie van ons bewustzijn. Dat betekent dat 
er nooit zo ’n universum of wereld zou kunnen bestaan, als niet onze ogen […]

Lees de rest