Archief

Archief voor november, 2008

De pornoficatie van publieke kunst

In november 1970 liet Jean Tinguely op het plein voor de dom van Milaan een gigantische constructie bouwen. Hij had daar toestemming voor gekregen van het stadsbestuur. Men dacht dat het om een grote machine ging van oud schroot, zoals hij die wel meer had gebouwd. Maar toen de constructie uiteindelijk achter een groot doek […]

Lees de rest

Marion en de ‘God zonder Zijn’

Drie weken geleden werd de Franse filosoof Jean-Luc Marion benoemd tot lid van de Academie Française. Daarmee trad hij toe tot het college van veertig levende onsterfelijken, die geselecteerd worden uit de domeinen van de Franse literatuur, wetenschap, filosofie en staatsbeheer. Marion wordt in Frankrijk beschouwd als een van belangrijkste filosofen van dit moment. Het […]

Lees de rest

Novemberlicht

Het is een bekend gegeven dat de intensiteit van het daglicht invloed heeft op het menselijk gemoedsleven. Bij de een is dat meer, bij de ander wat minder het geval. Ik behoor tot de categorie die in dit jaargetijde behoorlijk chagrijnig kan worden. ‘Was het maar weer advent!’ verzuchtte ooit de stalmeester van Wim Sonneveld. […]

Lees de rest

De Januskop van Goffe Jensma

Het hoge woord moet er maar eens uit: Goffe Jensma is een opportunist. Hij had zijn gezag als hoogleraar nooit moeten laten gebruiken voor de canon van de Friese geschiedenis. Ik heb nu zo ongeveer alle betogen gelezen, waarmee Jensma het doel en het nut van deze canon probeert te verdedigen, maar deze legitimatie is […]

Lees de rest

Nowhere man

Sinds kort heb ik een camera boven op mijn beeldscherm, waarmee ik kan skypen op internet. Mijn dochter Renate zit voor een half jaar in Duitsland en dan is zo’n live-verbinding heel handig. Raar idee trouwens dat je gelijktijdig met ongeacht welke computer op de wereld kunt communiceren, waarbij je eigen beeltenis op het scherm […]

Lees de rest

Achilles en de schildpad

In een interview, dat in december 2004 in het tijdschrift De Moanne verscheen, legde Ernst Bruinsma aan Hessel Miedema de volgende vraag voor. Eigenlijk was het meer een constatering dan een vraag. Jo gedicht (‘De greate wrakseling’) wie tagelyk in soarte fan ôfskie. Op 6 septimber 1964 ha jo ek de ferneamde lêzing foar de […]

Lees de rest

Benner hoort niet in Friese canon

‘Het belang van Benner wordt vandaag de dag een beetje overschat. Hij was geen epigoon, maar zeker ook geen pionier. Zijn werk vormt – enkele uitschieters daargelaten – een eigenzinnige variant van in het brede scala van het naoorlogse expressionisme.’ Dit schreef ik in 1996 in een groot artikel op de opiniepagina van de LC. […]

Lees de rest

De onbekende God

‘En Paulus, staande in het midden van de plaats, genaamd Areopagus, zeide: Gij mannen van Athene! ik bemerke, dat gij alleszins gelijk als godsdienstiger zijt.  Want de stad doorgaande, en aanschouwende uw heiligdommen, heb ik ook een altaar gevonden, op hetwelk een opschrift stond: DE ONBEKENDEN GOD. Dezen dan, Dien gij niet kennende dient, verkondig […]

Lees de rest

Hoe niet te spreken

In de jaren negentig gebeurden er nog wel eens leuke dingen in de Stadsschouwburg De Harmonie in Leeuwarden. De toenmalige directeur Gerard Tonen had duidelijk meer fantasie dan Arthur Oostvogel, die zich opstelt als een zalenverhuurder met een structureel tekort aan pecunia. Hoe dan ook, op 4 oktober 1996 – dierendag dus – vond in […]

Lees de rest

Bouwen tegen de dood

In 1990 herlas Gerard Reve de postuum gepubliceerde autobiografie van Carl Gustav Jung. Hij laat dit weten aan Bert de Groot, die vanaf het midden van de jaren zeventig zijn uitgever is geweest, eerst bij Elsevier en later bij L.J.Veen. De brieven van Reve aan De Groot zijn onlangs gebundeld en uitgegeven onder de titel […]

Lees de rest

Fries Museum, quo vadis?

Na een directoraat van acht jaar vertrekt Cees van ’t Veen bij het Fries Museum. Daarmee is hij sinds Cees Boschma de langst zittende directeur geweest van het Fort Knox van de Friese cultuur. Toen hij in 2000 aantrad zal hij niet vermoed hebben dat hij zo’n bewogen periode tegemoet ging. Hij was duidelijk aangetrokken […]

Lees de rest