Archief

Archief voor oktober, 2006

Frije woansdei yn Fryslân!

In zijn column in de LC van 18 oktober j.l. gaat Trinus Riemerma tekeer tegen de hedendaagse uitwassen van het monotheïsme. Onder de titel ‘Eigen goden eerst’ houdt hij een pleidooi voor het oude Germaanse polytheïsme waar Wodan, Thor, Thius en Freya nog als rauwdouwers door de Germaanse hemel jakkerden. Van ethiek en etiquette wisten […]

Lees de rest

Nooit meer ‘Ne me quitte pas’

Gistermiddag werd in Galerie BAS in Sneek de tentoonstelling geopend van Hannie Kamstra en Bartle Laverman. Bartle had mij gevraagd voor deze gelegenheid een liedje te zingen. Niet zomaar een liedje, ‘Ne me quitte pas’ van Jacques Brel. Het leek hem leuk dat ik samen met Abe de Vries een kunstje zou doen. Abe een […]

Lees de rest

De Friese canon

. Vorige week meldde de Volkskrant dat er sprake is van een ‘canon-rage’. Plots wil elke stad of regio zijn eigen canon hebben. De landelijke canon zou vooral als een ‘inspirerend fundament’ moeten fungeren. Nou dat hebben we inmiddels gemerkt. ’s Avonds op Nova veegde onze nationale geschiedenis-clown Thomas von der Dunk meteen de vloer […]

Lees de rest

De wereld op zijn kop

Toen ik in 1977 naar Friesland kwam waren heel wat kunstenaars mij voor geweest. Fryslân was in die jaren – meer misschien dan ooit – ‘it beste lân fan de ierde’ . In het voetspoor van Gerard Reve die al in 1964 in Greonterp neerstreek in huize Het Gras, kwam begin jaren zeventig een ware […]

Lees de rest

Waarom Ed geen Fries spreekt

Bij de eerste openbare debatavond in het kader van Fryske Fiersichten, die donderdagavond in Sneek werd gehouden, ging het er wonderlijk aan toe. Dat valt tenminste op te maken uit het verslag van Pieter de Groot in zijn rubriek Dwêrs in de LC van vrijdag. Niemand van de aanwezigen durfde Fries te spreken, zelfs de […]

Lees de rest

The Frisian sky is the limit

Bij het debat over Fryske Fiersichten, dat eergisteren bij Ed Nijpels thuis werd gehouden, kwamen heel wat zinnige suggesties op tafel. Vertegenwoordigers uit het cultuurveld zoals Jos Thie, Stef Avezaat, Thom van der Goot en Albert van de Kooy pleitten ieder op hun eigen wijze voor het inzetten op creativiteit en innovatie. Suggesties die naar […]

Lees de rest

Fryske Fiersichten en Florida

Met de dikke geldbuidel van Nuon al in gedachten droomt het Provinciaal bestuur over de toekomst van Fryslân. Geld zat maar geen ideeën. Daarom moeten we met zijn allen gaan discussiëren over Fryske Fiersichten. Op 12 oktober a.s. wordt de eerste van een reeks openbare discussies gehouden in de Martinikerk in Sneek. Burgemeester Arno Brok […]

Lees de rest

Pro en contra drietalig onderwijs

Mijn tirade gisteren tegen de uitspraken van Arno Brok over de voordelen van drietalig onderwijs heeft tot nogal wat beroering geleid. Zowel per mail als telefonisch kreeg ik reacties binnen. Zo werd ik er op gewezen dat veel mensen ten onrechte denken, dat kinderen maar een beperkte ruimte in het hoofd hebben om talen op […]

Lees de rest

Brokkenpiloot

Arno Brok weet hoe je in de publiciteit moet scoren. Dat doet hij als burgemeester van Sneek en dat deed hij voorheen als cultuurwethouder van Leeuwarden. Ook in die vorige functie wist hij keer op keer op verrassende wijze de aandacht op zich te richten. Was het niet als promotor van een Friestalige inzending naar […]

Lees de rest

Een wonderkind van veertig

Op mijn log van 19 juli j.l. heb ik de prangende vraag gesteld: Wie volgt Bertus Mulder op? Inmiddels zijn we twee en halve maand verder en nog altijd heeft zich geen enkele kandidaat van enige statuur gemeld. Wel kunnen wel inmiddels één mogelijke kanshebber wegstrepen. Oeds Westerhof, voormalig directeur van Keunstwurk en tegenwoordig werkzaam […]

Lees de rest

VORSICHT KUNST!

Wie na Adorno nog de moed heeft een esthetische theorie te ontwerpen staat voor een pijnlijk dilemma: aan de ene kant de valkuil van de dialectiek waarin elke uitspraak over vooruitgang onontkoombaar lijkt te verdwijnen, aan de ander kant de draaikolk van de semiotiek, waarin elke betekenisgeving in de taal gaat rondtollen in een leegte […]

Lees de rest