Archief

Archief voor februari, 2018

Madonna van de spektakelmaatschappij

De dood van Mies Bouwman trok gisteren een eergisteren meer aandacht in de media dan de dood van Ruud Lubbers. ‘Keizerin van de Nederlandse televisie’, zo kopte de Volkskrant. Het was een collectieve heiligverklaring die meer zegt over de impact die de televisie heeft verworven, dan over de verdiensten – met alle respect – van […]

Lees de rest

Een Friese uitvaart

Het pontje van Wyns in 1979, destijds bij de Froskepôlle Het was lang geleden dat ik een echte Friese begrafenis had bijgewoond. Zo’n begrafenis in een klein kerkje met het kerkhof er omheen waar mensen in een grote cirkel lopen rond het open graf. Wyns leek gisteren de ideale locatie voor zo’n Friese begrafenis. Het […]

Lees de rest

Minimal Masters

Lees de rest

De Friese Styx

De laatste overtocht van Koos van der Sloot, Wyns, 14.00 uur Yn dyn hûs fertelt dyn frou – o wite wangen – Fan dyn lêste wurden: ‘Myn skuon, ogodnochta!’ Oer de Styx bist útsyld yn in sloep fol slangen. Sawol it libben as de dea jouwe sa har sangen. Uit: Tsjêbbe Hettinga, Styx, 2009

Lees de rest

Le Roy en de ontkenning van de dood

Oeds Westerhof gisteren bij de workshop Ecokathedraal Gisteren ging de eerste van de negen workshops van start die ik dit jaar samen met Oeds Westerhof en Peter Wouda zal geven over het ecokathedrale denken en doen van Louis Le Roy. Het was een stevige dag voor de cursisten. ’s Ochtends waren er drie inleidingen, ieder […]

Lees de rest

De brokaten mantel

(foto: Wim Bors) O de brokaten mantel van uw honger, geworpen om de naaktheid van mijn vaas. – Zeg aan de grijze kerkuil van mijn ogen en aan de dorpse honden die mij volgen, dat ik een vaas ben en alleen wil zijn: Alleen met u die mij hebt overtogen met de barokke honger naar […]

Lees de rest

Verhalen van mantelzorgers

Dit het is waar ik geboren ben, het huis met de rode stip. Johannes van der Waalsstraat 33 in de Watergraafsmeer in Amsterdam Oost. Gisteren ben ik er nog even langs gelopen. Ik liep door de buurt waar ik ben opgegroeid en waar ik in 1971 Marijke leerde kennen. Zij woonde even verderop in de […]

Lees de rest

Le Roy en het historicisme

‘Historicisme is de theorie die stelt dat de geschiedenis zich onwrikbaar en onvermijdelijk volgens vaste wetten, die kunnen worden ontdekt, naar een bepaalde eindsituatie beweegt. Het historicisme is dus vaak verbonden met het historisch determinisme of het idee dat er een uiteindelijk (eind)doel in de geschiedenis zit. Breder kan men onder historicisme ook het idee […]

Lees de rest

Le Roy en de orde uit chaos

‘Ik heb de modellenbouwers van het Institute of Theoretical Biology in Santa Fé eens bezocht, die een instituut vol computers op de top van een heuvel modellen bouwen voor kunstmatig leven, voor evolutie, voor neurale netwerken. Dat bezoek viel me niet mee. Je voelt bij hen een zeker dédain voor het experiment, een vrij oppervlakkige […]

Lees de rest

De ‘aanschaf-informatie’ van NBD Biblion

Aanschafinformaties (a.i.’s) worden wekelijk door NBD Biblion gemaakt en zijn erg belangrijk voor bibliothecarissen om de collectie in te kopen. Het belangrijkste bij het schrijven van een aanschafinformatie (a.i.) is dat men zich voortdurend realiseert dat de bibliothecaris de besproken titel niet voor zich heeft, meestal ook niets weet over inhoud en uiterlijk, en dus […]

Lees de rest

Een tekenleraar tegen de tijdgeest

Voortkomend uit de idealen van de Duitse Reformpedagogiek en de Engelse New Education Fellow Ship kwamen al voor de oorlog nieuwe ideeën naar voren over het tekenonderwijs aan kinderen. In Nederland was Kees Boeke een belangrijke vernieuwer op dit terrein. De vrije expressie van het kind was het nieuwe ideaal dat na de oorlog een […]

Lees de rest

Voor succes moet worden gevreesd

(Foto: Peter Wouda) Gisteren was ik in de Blokhuispoort, in het hoofdkwartier van de organisatie van CH 2018. Aanleiding: een voorbespreking van de negen workshops die ik dit jaar samen met Oeds Westerhof zal houden over het ecokathedrale denken en doen van Louis Le Roy. Ook Peter Wouda van de Stichting Tijd zal een actieve […]

Lees de rest

Hoe de tijd een ding werd

De cyclische tijd verdween naarmate de ruimte steeds meer planmatig werd vormgegeven en ingericht. Deze toenemende rationalisering bij de opbouw van de moderne ruimte had tot gevolg dat de totstandkoming van de omgeving steeds meer door specialistenteams werd verzorgd. Van de weeromstuit ontstond de behoefte aan het herstel van de menselijke maat en de leefbaarheid, […]

Lees de rest

De ratio die ons de tijd ontneemt

Ecokathedraal Mildam, 9 februari j.l. 10.uur Wie was Louis G. Le Roy? Was hij een stedenbouwkundige, een landschapskunstenaar een cultuurfilosoof een ecologische goeroe of nog altijd ‘de wilde tuinman’ zoals hij in de jaren zeventig bekend werd?’  Zelf noemde hij zich het liefst ‘bouwmeester’. Le Roy was een van de eersten die reageerde op het […]

Lees de rest

Het lijk in de Ecokathedraal

‘Onnadenkend is hij die meer gedachten heeft dan tijd.’ Wie zei dat ook al weer? Het fenomeen tijd leent zich bij uitstek voor allerlei tegeltjeswijsheid. Met de tijd word je wijs, maar wijs word je niet door je tijd goed te besteden. Met de tijd is het raar gesteld, je hebt tijd nodig om iets […]

Lees de rest

Waar komt die rotzooi toch vandaan?

Nieuwe opstelling van de vaste collectie in het Stedelijk Museum in Amsterdam, gistermiddag Zelfs de voormalige erezaal in de oudbouw, waar ooit de topstukken van de colourfieldpainting hingen, is een zootje geworden.

Lees de rest