Categorieën

Archief voor internet

Alles tegelijk in het hier en nu

‘Deze boeken maken deel uit van een wereldwijde stroming van metavertellingen (niet alleen in literatuur, maar ook in series en films). De verteller reflecteert in metafictie op het medium, de structuur en de techniek, personages zijn zich er dikwijls van bewust personages te zijn. De verteller herinnert zo de lezer voortdurend aan de gekunstelde vorm […]

Lees de rest

Natura artis magistra

Onderstaande tekst verscheen in 2009 eerder op dit weblog. De tekst schreef ik naar aanleiding van een lezing die ik vier jaar daarvoor had gehouden voor studenten van Academie Minerva te Groningen. De lezing ging over ‘Artistiek talent en nieuwe media’.   * Natura artis magistra. Dat las ik vroeger als kind, als ik met mijn […]

Lees de rest

Poëzie is heimwee

Iemand moest Groothoofd belasterd hebben, want zonder dat hij iets kwaads gedaan had, werd hij op een ochtend vastgezet in zijn eigen huis. Het was afgelopen. Levenslang huisarrest was alles wat nog restte. Brieven van Groothoofd werden niet meer beantwoord. Mails kon hij nog wel verzonden, maar ze kwamen ongelezen weer terug. De telefoon deed […]

Lees de rest

Esthetica voorbij de Laocoön

‘Een nog speculatiever idee is voorstelbaar. In literatuur, mu
ziek en beeldende kunst kunnen omtrekken, sporen aanwezig 
zijn van een aanwezigheid die voorafgaat aan het bewuste en ra
tionele zoals wij dat kennen. Er kunnen overblijfsels bestaan van 
een prelogisch, een pregrammaticaal bezinksel van visuele en au
ditieve materie, van reeksen (zoals in de vertelkunst en de mu […]

Lees de rest

Te vroeg gesloten harmonieën

Laatst hoorde ik iemand beweren, dat de theorie van Teilhard de Cardin, die er van uit van uitgaat dat in de materie al een zekere  mate van geest besloten ligt, bewaarheid wordt door de ontdekking van internet. De bekeerde katholiek Marshall McLuhan  (1911-1980) raakte diep onder de indruk van de evolutietheorie van de jezuïet Teilhard de […]

Lees de rest

Filosofie van de omgevallen boekenkast

In zijn beroemde Inleiding tot het Nieuwe 
Testament, die schatkamer van gegevens omtrent de 
structuur en met name het taaleigen van de heilige 
boeken, zet hij, een eerlijk man, op een van de eerste 
bladzijden als een axioom voorop: punt één, ‘Es gibt 
keine Wunder’. – De tweede keer, dat ik het boek, 
waar ik […]

Lees de rest

De terugkeer van het Alziend Oog

De gedachte dat God alles zou zien heeft voor veel mensen het leven niet leuker gemaakt. ‘God ziet alles, dus handjes boven de dekens.’ Zo werd vroeger bij menig kind het Alziend Oog van God als een boze Big Brother opgevoerd om de prille masturbatieneigingen van de ontluikende puber te beteugelen, om nog maar te […]

Lees de rest

Hoe God verdween … en wiskunde werd

Toen zag ik een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; want de eerste
hemel en de eerste aarde waren heengegaan en er was geen zee 
meer. En ik zag de Heilige Stad, Nieuw Jeruzalem, uit de hemel 
van God te voorschijn komend … zijn schittering als een heel 
kostbaar juweel, als jaspis, helder als kristal. Hij […]

Lees de rest

Volg het spoor terug

Sinds drie dagen heb ik geen internet. UPC had onderhoudswerkzaamheden en toen ik het internet weer aan wilde sluiten, crashte de adapter van mijn modem. Schijnt meer voor te komen, hoorde ik. Maar een nieuwe adapter is nog steeds niet per post bezorgd. Gevolg: geen internet en geen telefoon. Dat ik alsnog mijn weblogs kan […]

Lees de rest

Het mystieke lichaam van internet

Net als het christendom staat ook cyberspace in principe 
voor iedereen open: voor mannen en vrouwen, de eerste en de 
derde wereld, noord en zuid, oost en west. Net zoals het Nieuwe Jeruzalem openstaat voor iedereen die het pad van Christus
 volgt, staat cyberspace open voor iedereen die zich een pc en het
maandelijkse bedrag voor […]

Lees de rest

Internet en liberaal communisme

  Veel mensen vinden dat de beste oplossing van het probleem van de globalisering de globalisering zelf is. Dit rampzalige proces, dat een spoor van ellende in de derde en vierde wereld achterlaat heeft inmiddels zijn eigen remedie, namelijk: de vrije-markteconomie, die alle verschillen uiteindelijk zal rechttrekken. Er zijn ook mensen die het hier niet […]

Lees de rest

Internet en paranoia

‘De tijd is vloeibaar en stroomt. Ik ben een lichtkrant in een zwart gat, een ‘laterna magica’ op een vuurtoren, een glazenwasser in een duistere kamer en hier worden alleen piloten geboren. Ik heb een foto in mijn kop. Een luchtfoto van Betondorp. Waar is mijn parachute? Ik druk op ‘eject’, gooi de diskette omhoog […]

Lees de rest

Levenskunst in de tijd van Big Brother

‘We onderkennen tenslotte dat onze verlangens en ons genot, waaraan voldaan kan worden 
door de hedendaagse kunstproductie, de geheimste en betrouwbaarste instrumenten van de 
hedendaagse ideologie zijn: de gehechtheid aan de esthetische behoefte en het esthetische genot waarborgen de continuering van onze archaïsche wijze van perceptie en ons cognitieve gedrag, net als in alle andere […]

Lees de rest

De black box van internet

Dat punt zijn we na Descartes het subject gaan noemen. Het is dat subject dat in het donker blijft als ik spreek, zelfs als ik het uitdrukkelijk over mijzelf heb. Ook al wil ik mij in mijn spreken helemaal blootgeven, het punt van 
waaruit ik spreek, blijft zelf onuitgesproken. Dit is de reden waarom ik […]

Lees de rest

Alleen op internet kan ik wonen

‘Dan gebeurde voor ons vertrek nog het volgende, dat mij zeer sterk is bijgebleven, ofschoon ik pas veel later de betekenis ervan te weten gekomen ben. (…) Slauerhoff stond voor mijn radiotoestel en vroeg geheel onverwachts: “Weet je ook hoe zo’n ding in elkaar zit?” “Zo ongeveer wel.” “Zou het mogelijk zijn,” vroeg hij toen […]

Lees de rest

Internet en het eeuwige leven

‘In zijn verhaal ‘Del rigor en la ciencia’  bespreekt Borges een rijk waarin de cartografie zo’n mate van nauwkeurigheid had bereikt dat de
kaart ervan net zo groot werd als het rijk dat erop was afgebeeld. Er was geen sprake meer van schaal, oftewel verschil, maar van herhaling. Als model in zichzelf belichaamt zo’n kaart de […]

Lees de rest