Archief

Archief voor juli, 2007

Speerstra winnaar Gysbert Japicxprijs

Uit betrouwbare bron heb ik gisteren vernomen dat Hylke Speerstra de Gysbert Japicxprijs voor 2007 heeft gewonnen. De prijs gaat naar Speerstra voor zijn boek ‘De Oerpolder’ dat vorig jaar verscheen. Navraag bij de afdeling voorlichting van het Provinciehuis maakte duidelijk dat het bericht bevestigd noch ontkend kan worden, maar daarmee lijkt de juistheid van […]

Lees de rest

pensionado

We schrijven juni 1959. De vijfde klas van de Peeterschool ging op de kiek. Op de tweede rij helemaal links zit ik. Je kunt zien dat ik nodig naar de kapper moest. Mijn bril kwam pas twee jaar later. De foto is genomen op het schoolplein van de Nicolaes Maesschool, want daar had de Peeterschool […]

Lees de rest

Mous de Friezenmepper

Ik was van plan er een weekje tussenuit te gaan, maar dat heb ik afgezegd. Het dagelijks nieuws over Frou Liemburg zou ik geen dag willen missen. De soap in Littenseradiel neemt allengs groteske vormen aan. Elke dag een nieuwe cliffhanger. Vandaag heeft ze zelfs de Telegraaf en de NRC gehaald. Gisteren ging de raadsvergadering […]

Lees de rest

Eigen volk eerst

De Friese afkeer van de stad zit diep in de genen van de Friese cultuur. De woorden J.P. Wiersma uit 1945, die ik gisteren citeerde, tonen dat aan. Ze getuigen van een angst voor het vreemde dat met de stedelijkheid gepaard gaat. De strijd om de eigen taal kan ook bedenkelijke trekjes krijgen. Ik werd […]

Lees de rest

Liemburg en Leeuwarden

Tussen Leeuwarden en de provincie Fryslân heeft het nooit geboterd. Het provinciaal bestuur en het gemeentebestuur van Leeuwarden hebben in de afgelopen decennia dan ook heel wat keren stevig met elkaar in de clinch gelegen. Het probleem is niet alleen dat de Provincie zich hiërarchisch boven Leeuwarden ziet staan, terwijl de twee elkaar deels in […]

Lees de rest