Archief

Archief voor januari, 2016

De chronocentrische mens

De wiskundige Kurt Gödel is beroemd geworden door de stelling die zijn naam heeft mee gekregen: ‘De onvolledigheidstelling van Gödel’. Die stelling houdt in dat binnen elk consistent formeel systeem een rekenkundige bewering kan worden geformuleerd die waar is, terwijl dat met de axiomata van het systeem niet kan worden bewezen. Daarmee zit er een […]

Lees de rest

Afscheid in Belvédère

‘Schilderen is dus nooit een afbeelding geven der stoffelijke zaken, maar psychische functie, een uiten hoe de geest regeert ten opzichte der dingen. Dat is dus al een heel verschil met schilderen is de schoonheid der dingen laten zien. Ware het inderdaad zoo dan zou met de schoonheid ook het schilderen uitblijven kunnen.’ Aldus schreef […]

Lees de rest

De leegte na Thom Mercuur

Het was een wonderlijke ervaring gisteren. Veel mensen reageerden op mijn In memoriam van Thom Mercuur in de Leeuwarder Courant. Niet alleen op de sociale media als Facebook en Twitter, maar ik kreeg ook heel wat mails. Zelfs Hans Snijder, hoofdredacteur van de LC, liet zijn waardering blijken per mail. Het gaf een wat raar […]

Lees de rest

Ja, zo heb ik hem gekend!

‘Pas vanochtend liet men mij een artikel over het overlijden van Thom Mercuur in de  NRC krant lezen. Poeh, mijn “geboortemaatje” was hij….. (Meerdere keren heb ik bij hem in Franeker tentoongesteld: Het grappigste was nog de voorbereiding van de tentoonstelling van de “Franekergroep”:  Alles mocht,- zelfs mijn hond Herbert mocht in het gebouw vertoeven. Want hij besteedde […]

Lees de rest

Op kommende wei

Lees de rest

De Goede Dief en de volgzame kudde

Sinds 1968 was de kroontjespen, waarmee Gerard Reve Nader tot U schreef, spoorloos. Reve zelf had de diefstal al vroeg openbaar gemaakt. In 1971 schreef hij hierover aan Simon Carmiggelt in een brief die werd opgenomen in De Taal Der Liefde. Daarna bleef het decennia lang stil. Tot 15 augustus vorig jaar. Toen gebeurde er […]

Lees de rest

Depressie en eenzaamheid

Gezicht op het IJ vanaf de Nieuwendammerdijk, 1964 (eigen foto) ‘Depressies genezen ze 
tegenwoordig met een nieuw middel, tofranil, onthoud dat.’ Hoewel ik dit voor de gewone opsnijderij hield, bleef de naam in mijn niet meer door schijterij in beslag genomen geheugen hangen, en toen ik in 1961 aan mijn volgende depressie toe was, ontbood […]

Lees de rest

Granada vijftig jaar later

Gezicht op Granada vanaf het Alhambra, 29 december 2015 (foto: Jurriaan Mous) Gezicht op Granada vanaf het Alhambra, 1 augustus 1965 (foto: Huub Mous)

Lees de rest

Lees de rest