Archief

Archief voor december, 2011

Schuiloord voor pedofiele priesters

De laatste dagen ben ik geheel verdiept in het lezen van het Rapport Deetman. Daarbij val ik van de ene verbazing van de andere. Zo las ik een zeer gedetailleerde casus-beschrijving (20 pagina’s) over een Belgische priester, die door de St Willibrordus-stichting in Heiloo jarenlang uit handen van justitie is gehouden. In dit psychiatrisch ziekenhuis […]

Lees de rest

Deetman heeft Reve veranderd

Dat hij iedereen durft aan te pakken, ook blanken, ook blanke misdienaars die aan fluitjes van vrome katholieke jongetjes zitten, al die van ontucht zich katholiek noemende vormingsgroepen die vinden dat op de eerste communie van onschuldige kinderen meteen ook maar seksueel misbruik moet volgen. Vol zit de Kerk met het zedelijk bederf, in pastorieën, […]

Lees de rest

Zurige bloggers

( voor vergroting even klikken op het artikel) Van mijn trouwe lezer Sjoerd S. Osinga kreeg ik bovenstaand artikel toegestuurd. Jacob Haagsma legt namens de LC de loper uit voor Henk Keizer. Geen woord van kritiek van Jacob, alleen meelijwekkend zelfbeklag van Henk. ‘We hebben fouten gemaakt, stomme blunders’. Tja, dat kun je wel zeggen. […]

Lees de rest

Culture of silence

Onder de kerstboom bij mij thuis lag dit jaar het eindrapport van de commissie Deetman. Niet een alledaags cadeau, maar toch een must voor ieder die – zoals ik – bij de paters op school is geweest. Deze versie van het rapport telt zo’n driehonderd bladzijden. Dat is aanmerkelijk minder dan het uitgebreide rapport dat […]

Lees de rest

Bouwen tegen de dood

‘In de Talmoed … staat een verhaal over de beroemde rabbi Eliëzer, die zich
 tijdens een debat … erg opwindt. Als hij gelijk heeft, roept de ontstemde 
theoloog uit, zal het leerhuis instorten! Het gebouw is al bezig te gehoorzamen als een andere rabbijn de muren haastig berispt, zodat ze uit respect voor de diverse […]

Lees de rest

Uitstel van onverdoofd ritueel slachten

Om te beginnen even een kleine correctie. Abe de Vies heeft afgezien van een honorarium voor de publicatie van zijn ‘manifest’ Nocht oan de takomst, dat hij schreef voor de Koöperaasje 2018.  Ook voor de foto’s, die de tekst zullen illustreren, heeft hij geen geld gevraagd. Zo liet eindredacteur Ernst Bruinsma mij vanochtend per mail […]

Lees de rest

Vriendjespolitiek

voor vergroting: even klikken op het plaatje voor nog groter formaat zie: 03B-12 Resultaat stichting KH2018 2010 2011.pdf Gisteravond werden op de site van de Provincie Fryslân dan eindelijk de financiële cijfers gepubliceerd van het bureau Fryslân 2018. Het is een wonderlijk overzicht van obscure subsidieverstrekking. Uit dit overzicht wordt niet duidelijk wiens subsidieverzoek – […]

Lees de rest

Hondendrol en opsokkebalje!

Henk Keizer vindt het geen probleem dat maar 50% van de Friezen voor het project Culturele Hoofdstad is. Waarom zou hij ook?  Deze jongen heeft nog een wereld te winnen. Morgen wordt duidelijk of de Provinciale Staten van Friesland bereid zijn om 4,4 miljoen Euro uit te trekken voor de komende twee jaar. De vraag […]

Lees de rest

De klank van de Friese taal

In het Frysk Festival van 2006 (dat nooit heeft plaatsgevonden) had een scala van activiteiten zijn beslag moeten krijgen rondom Gerard Reve, nota bene – zo bleek later – in het jaar dat Reve zou overlijden. In veertien kruiswegstaties aan het wandelpad, dat langs de Brekken leidt en via Greonterp in Blauwhuis uitkomt, zou het […]

Lees de rest

Pension Hommeles op het Stadhuis

De 7 ton die de provincie onlangs beschikbaar stelde aan de gemeente Leeuwarden voor de renovatie van de binnenstad zal naar alle waarschijnlijkheid in zijn geheel worden ingezet voor het opknappen van het Harmoniekwartier. Deze voortvarende aanpak ligt in feite aan de basis van de ambitie van Leeuwarden om Culturele Hoofdstad te worden. Zo werd […]

Lees de rest

Tussen heimwee en verbijstering

Met bijzondere belangstelling lees ik de berichtgeving rond het rapport Deetman over seksueel misbruik van minderjarigen binnen de Rooms Katholieke Kerk. De conclusies zijn schokkend. Enige tienduizenden minderjarigen hebben te maken gehad met lichte, ernstige of zeer ernstige vormen van grensoverschrijdend seksueel gedrag. Uit het rapport blijkt overigens wel dat het hier niet om een […]

Lees de rest

Then what are we fighting for

Tijdens de Tweede Wereldoorlog stelde de minister van financiën van de Engelse regering aan Winston Churchill voor om een deel van het kunstbezit van de staat te verkopen, om zo de almaar stijgende kosten van de oorlogsvoering te kunnen financieren. Churchill zou toen geantwoord hebben met een van zijn vermaarde oneliners: “Then what are we […]

Lees de rest

Ferd Crone: cultuur is wèl mijn ding!

Ik zat nog niet koud op mijn stoel gisteren op de publieke tribune in de Raadszaal van het Stadhuis of burgemeester Ferd Crone stapte op mij af. “ Jij hebt mij verkeerd geciteerd!” zei hij.  Ik was me van geen kwaad bewust en vroeg wat er aan de hand was.  “’Cultuur is niet mijn ding!’ […]

Lees de rest

Cultuur & functionele rationaliteit

Met verbijstering volg ik de laatste weken de ontwikkelingen bij Ajax. Dit conflict gaat niet meer over voetbal, maar over de ondergang van het voetbal. Door verscheidene commentatoren en columnisten is al gewezen op de iconische waarde van dit conflict. Het creatieve talent botst hier op de uitwassen van de managementcultuur. Voetbal is niet maakbaar […]

Lees de rest

Ongelukken langs Amstels wegen

Op een troosteloze zesde september 1950 schoot motorwagen 263 van lijn 4, komende uit de Bakkerstraat, waar hij een scherpe draai moest maken richting Munt, door zijn remmen en belandde met de voorwielen pardoes in de Amstel. Het bijschrift: “Zes passagiers die zich op het voorbalcon bevonden, liepen natte voeten op”. Later hoorde ik eens […]

Lees de rest

Fries Museum wordt stiltecentrum

Het afgelopen jaar zijn verschillende van uw naaste medewerkers vertrokken, soms al na een paar maanden, zoals uw persoonlijk assistent. Hoe komt dat? “Het museum is in beweging. De organisatie is in het verleden veranderd en zal ook in de toekomst veranderen.” U bent hier bijna twee jaar. De heropening komt eraan. Dit is een […]

Lees de rest