Archief

Archief voor april, 2014

Hitler en de Holocaust

‘Het hele proces van het bekendmaken van wat voor ons een nieuwe orde was, 
gebeurde op een groteske en sarcastische manier. Toen het tatoeëren was afgelopen, sloten ze ons op in een lege barak. De stapelbedden waren opgemaakt, maar 
het was ons streng verboden om ze aan te raken of erop te zitten en daarom […]

Lees de rest

Hitler en de Romantiek

  Hoe zat het ook al weer met die relatie tussen de Romantiek en het fascisme? De term ‘fascisme’ is in strikte zin Italiaans en omvat niet het nazisme, maar je kunt het ‘fascisme’ ook opvatten als een containerbegrip voor alle totalitaire ideologieën inclusief die van de nazi’s. De romantische fascinatie voor het esthetische is […]

Lees de rest

Garden party

Gisteren vond de officiële presentatie plaats van het boek Filosofie van de waanzin van Wouter Kusters. Locatie: de achtertuin van Uitgeverij Lemniscaat in Rotterdam. Het was een gezellige boel met veel drank, smaakvolle hapjes en ook live-muziek. Wat je noemt: a garden party. Nooit geweten dat er in Rotterdam zulke mooie buurten zijn. Lemniscaat is […]

Lees de rest

In debat met Wouter Kusters

Filosofie van de waanzin Felix & Sofie op dinsdag 20 mei Filosofie en waanzin lijken elkaar uit te sluiten. Zonder een helder verstand, geen helder denken en dus geen filosofie. Daar stuit de filosofie op haar grenzen. Denk aan Friedrich Nietzsche, die nog uitbundig filosofeerde terwijl hij op de rand balanceerde, maar vanaf het moment […]

Lees de rest

Eigenlijk geloof ik niets

Lezing in boekhandel Schreurs & De Groot Vrijdag 9 mei 2014, 17.30 uur Hoe oprecht was het katholicisme van Reve? Joost Zwagerman heeft ooit beweerd dat er twee typen revianen zijn: de ‘reviaan-met-de-slappe-lach’ en de ‘reviaan-met-de-vrome-frons’. Volgens de eerste categorie is het geloof van Gerard Reve niet echt serieus te nemen. Zijn ‘roomse heisa’ is […]

Lees de rest

Het boek van verlangen

Bij de crematie van mijn zus Cornelie ontmoette ik haar voormalige geliefde Rob de Leeuw. ‘Woon je nog altijd in datzelfde huis in Zevenaar?’ vroeg ik. ‘Ja,’ zei Rob, maar ik heb er wel een huis naast laten bouwen.’ ‘Als mensen ouder worden gaan ze meestal kleiner wonen,’ gaf ik hem voorzichtig in overweging. Maar […]

Lees de rest

Heimwee naar de zon

Deze foto kreeg ik eergisteren toegestuurd van mijn nicht Fieke. Het is een foto van een schilderij dat is aangetroffen in de nalatenschap van mijn zus Cornelie die op 20 maart j.l. overleed. Ik schilderde het in 1976, zoals links onderin bij de signatuur is te zien: ‘Mous 1967’. Het  doek heeft een behoorlijk formaat, […]

Lees de rest

Een psalm voor dit heelal

‘Maar de ware wijsheid – die tevens waanzin is – toont zich pas in het
patroon van de vier. De vierde persoon is de geheimzinnige macht die de 
grond van de drie geformatteerd heeft. De vier is impliciet en verzwegen 
en wanneer deze vier geëxpliciteerd – of geëxploiteerd en geëxplodeerd! – 
wordt, verschijnt het Inzicht. De […]

Lees de rest

Ontsnappen uit de film van je leven

‘Het Plan dat ik ontwierp in de nazomer van 2007 bestond onder andere uit een grondige en bondige herschrijving van mijn bachelorscriptie met behulp van één A4tje
zou de door mij geziene/gedachte waarheid integraal uit de doeken kunnen worden gedaan. Maar al snel na mijn ontvangst van de openbaringen en de genade botste dit voornemen met […]

Lees de rest

Wartaal of gezegend spreken

‘In antieke en prehistorische tijden waren de wartaligen, onaangepasten en bezetenen slechter af dan nu. Honger, slavernij, uitsluiting en eenzaamheid zullen hun lot zijn geweest – zoals ze altijd het lot zijn van de verstotenen der aarde. Ook bij de Grieken kon niet iedere schizofreen avant 
la lettre zijn eigen orakeltoko opzetten. Desalniettemin werd in […]

Lees de rest

Psychose en de terreur van het sacrale

‘Wat en hoe er precies heilig is aan een hostie of en houten kruis, hoeft de leek niet te weten, en ook de doorgestudeerde katholiek kan zich beroepen op onuitsprekelijke wonderen die menselijk begrip te boven aan. Maar wie geheel alleen – zonder steun van lotgenoten of gelijkgezinden – wordt overvallen door het heilige, die […]

Lees de rest

Schrijven op het slappe koord

‘Voorbij alle tegenstellingen, aan het eind van de via mystica psychotica, ligt in de visie van de yoga zoals Eliade deze presenteert, niet een 
van de vier mystieke wanen, noch de coincidentia oppositorum, het Absolute of God, maar de paradox. Hierin kun je verlamd en verstrikt raken 
en eenzame kristalkastelen, of verwoed zoeken naar oplossingen […]

Lees de rest

Gödel, Escher, Kusters

‘Voor wie dat inziet, bestaat de tijd niet langer als tikkende klok, of als 
tijd die de dingen verspreidt en isoleert. De tijd spiegelt de dingen aan en in 
elkaar. Via de tijd kun je overal komen. Zijn is tijd, God is tijd, de spiegel
 maakt van tweeën één. De tijd van de eeuwigheid houdt […]

Lees de rest

Het paradijs ontstaat bij het verlaten

  ‘Soortgelijke overwegingen zijn ook van toepassing op de ‘godswaan’ of 
’godsdienstwaanzin’. De manier waarop deze beschreven worden wordt bepaald door ons eigen geloof of ongeloof. Gelovigen (of ‘plotinisten’) hebben 
overigens niet per se meer begrip voor godsdienstwaanzinnigen (of unowaners). Vaak wil men niet geassocieerd worden of ‘besmet’ raken met het narrige van de waanzin, […]

Lees de rest

Voor dat alles ontbreken ons de namen

‘Volgens sommigen is een mystieke ervaring
 slechts te begrijpen binnen een bepaalde mystieke traditie. En inderdaad 
wordt de kans op een ‘mystieke ervaring’ vergroot door vorming van religieuze ontvankelijkheid en training in geestelijke verfijning. Maar ook hier 
geldt dat de uiteindelijke ‘echte mystieke ervaring’ van een geheel andere 
orde is dan de voorbereidende handelingen. Mystiek […]

Lees de rest

Waanzin is geen mystiek

‘Ik zal nooit toegeven dat een Hohenzollerncanaille iemand 
kan bevelen misdaden te plegen— Er bestaat geen recht op gehoorzaamheid, als
 de bevelgever slechts een Hohenzollern is … Das Reich zelf is immers een 
leugen: geen Hohenzollern, geen Bismarck heeft ooit aan Duitsland gedacht — 
Vandaar de woede tegen professor Geffcken — Bismarck gaf er de […]

Lees de rest