Archief

Archief voor juli, 2010

Friezen zijn een soort moslims

Wis, it wie wol wat útwrydsk, in goal yn tsjerke, in bal, al dy lju yn it oranje – mar ik fyn it hele spektakel om balskoppen hinne oerdreaun en forsearre, dat ik ha net earlik rjocht fan praten. Mar ik ha ’t ris meimakke by in begraffenistsjinst, doe parte de dûmny oan ’e ein […]

Lees de rest

Kritiek op provinciaal cultuurbeleid

Der wurde 
besunigingen oplein om bygelyks kertiermakker Keizer, 
dy’t gjin klean oan hat, heger as Ikarus fytse te litten. 
En deputearre Jannewietske de Vries doart mei droege 
eagen te bewearen dat de driigjende koarting fan trije 
ton op de Nota Frysk skreaune media gjin besuniging is. 
Tsja, dan wie dat snoepreiske mei twa busladingen fol […]

Lees de rest

Nothing to do today but smile

Sommige liedjes worden er niet beter op na verloop van tijd, maar dat geldt niet voor allemaal. Op YouTube vond ik deze opname van The only living boy in New York, gezongen door Paul Simon, die overigens steeds meer op Andries Veldman gaat lijken. Maar het is natuurlijk omgekeerd. Hoe dan ook, de oorspronkelijke versie […]

Lees de rest

Once in a lifetime

Leeuwarden, 1962 ‘De foto van die avond geeft Slauerhoff als vijfdeklasser bijzonder goed weer: eenzelvig korzelig, erg gesloten, met een iets onmiskenbaar mongools in zijn gezicht, waarvan het hoekig asymmetrische nog niet opvalt, evenmin als de “negativistische” mond.’ Zie daar een karakterbeschrijving van Slauerhoff naar aanleiding van een jeugdfoto als zeventienjarige scholier. De woorden zijn […]

Lees de rest

Gerard Reve, een postmodern katholiek?

….hoe anders de 
verbijstering te verklaren over mijn intrede, eveneens in 
1966, in de Rooms-Katholieke Kerk, terwijl zulk een intrede 
toch voor een romantisch-decadent schrijver met een mystiek-religieuze inslag, in de Europese traditie eerder iets ,gewoons dan iets buitenissigs valt te noemen; en hoe anders een verklaring te vinden voor de ietwat dwaze en onze […]

Lees de rest