Archief

Archief voor maart, 2019

Narcissus en de Verschrikkelijke Moeder

Beste Huub, Uw artikel “De wedergeboorte van Narcissus” vond ik interessant om te lezen. Ik zag overeenkomsten met het werk van Neumann, een leerling van Jung, die schrijft over het ontstaan van het bewustzijn vanuit de oeroboros en twee mythische ouders.Er lijkt sprake te zijn van seksuele depolarisatie en een soortterugkeer naar de collectieve oeroboros. […]

Lees de rest

Lost in Paradise

Gedicht van Bartle Laverman, vandaag verschenen in De Moanne

Lees de rest

Het licht van het noorden

(foto: Wim Bors) “Cadzand, Hotel Noordzee. Het licht boven de zee net als de schilderijen van Willem van Althuis. Grijs. Twee boten die elkaar passeren. Van Althuis boten. Zeeland naar Friesland verplaatst. Door zijn schilderijen heeft Willem van Althuis een bepaald soort licht geannexeerd, dat voor hij zijn schilderijen had gemaakt nog niet van hem […]

Lees de rest

De schoonheid van de scheet

Waar is de sonore scheet gebleven? Deze vraag wekt bij mij een diep gevoel van melancholie. Ik kan me het moment niet meer herinneren dat ik iemand voor het laatst in het openbaar een klaroenstoot hoorde geven. Onbeschaamd, zo van hier sta ik, ik kan niet anders. De voortgang van de beschaving mondt uit in […]

Lees de rest

Kijk, hij is homo!

‘Menig eerwaardig mens uit de oudheid en onze tijd was homofiel, zelfs enkelen van de voornaamsten zoals Plato, Michelangelo, Leonardo Da Vinci, en anderen. Liefde tussen mensen van gelijk geslacht is niets waarvoor men zich te schamen hoeft, is geen ontucht, geen vernedering; en kan niet als ziekte beschouwd worden. De vervolging en bestraffing daarvan […]

Lees de rest

Alles of niets

Onlangs las ik een interview met de Amerikaanse psycholoog Dan Wegner. Hij beweert dat de bewuste gedachte en de handeling hun oorsprong vinden in onbewuste processen. “Normaal gesproken’, zo stelt hij, ‘is een gedachte die aan een handeling voorafgaat een goede indicatie dat wij die handeling willen doen. Maar dat blijft een indicatie, een plaatje […]

Lees de rest

De wedergeboorte van Narcissus

Er bestaat een wonderlijke parallel tussen enerzijds de recente terugkeer van het nationalisme met het daarbij gepaard gaande identiteitsdenken en anderszijds het fenomeen narcisme zoals Freud dat heeft geanalyseerd. Freud sprak in dit verband over ‘het narcisme van het kleine verschil’. Mensen zijn gehecht aan hun verschillen met andere mensen, hoe klein die verschillen ook […]

Lees de rest

De nieuwe filosofie van de ondergang

Het christendom 
nam de notie van de ziel over maar keek anders naar de wereld dan 
de Oude Grieken. In de antieke filosofie lag er achter de materie van 
de natuur nog een ideeënwereld verscholen: door zich naar het beeld van de ideale mens te vormen maakte de mens zijn potentieel waar en 
nam aldus […]

Lees de rest

Baudet & de angst voor het eigene

In het voorjaar van 2012 draaide als voorfilmpje in de bioscoop een commercial voor de Europese Unie. Het filmpje 
was getiteld Hidden Treasures of Europe– verborgen schatten 
van Europa. Via YouTube is het gemakkelijk terug te kijken.. Als de commercial begint horen we een synthesizer enkele 
akkoorden spelen die aan Bach doen denken. Al snel […]

Lees de rest

Baudet & de aanval op de natiestaat

John Rawls wordt alom beschouwd als een autoriteit op het gebied van een – op de Verlichting georiënteerde – rechtsfilosofie. In zijn boek A Theory of justice (1971) heeft Rawls geprobeerd de grondslagen van een ethisch liberale staat zo objectief mogelijk te formuleren. Hij ging daarbij uit van gedachten en methoden ontleend aan de Verlichtingsfilosoof […]

Lees de rest

Wat wil het volk?

In zijn profetische boek De dramademocratie dat in 2001 verscheen – kort voor de moord op Pim Fortuyn – betoogt de Belgische socioloog Mark Elchardus dat onze westerse democratie steeds meer wordt bepaald door de wetten van de media. De burgers worden niet meer vertegenwoordigd door de politiek. De media scheppen collectieve beelden en voorstellingen […]

Lees de rest

Voorjaar in aantocht

Lees de rest

Paris s’ éveille

Lees de rest

Amsterdam Hilton

Lees de rest

Au revoir

Lees de rest

Natura artis magistra

Onderstaande tekst verscheen in 2009 eerder op dit weblog. De tekst schreef ik naar aanleiding van een lezing die ik vier jaar daarvoor had gehouden voor studenten van Academie Minerva te Groningen. De lezing ging over ‘Artistiek talent en nieuwe media’.   * Natura artis magistra. Dat las ik vroeger als kind, als ik met mijn […]

Lees de rest