Archief

Archief voor november, 2013

Oproep aan oud-ignatianen

Dag Schoolgenoten, Het was me een nachtwerk na back-ups de blogs van mijn diverse Hyves’ te verplaatsen naar Google, drie maanden kostbare tijd. Hyves is zondagavond ter ziele, amen. Ik heb mijn vergaarde schoolfoto’s apart gezet in een grote file met alleen zorgvuldig commentaar per foto. Mijn schoolherinneringen (pdf) blijven in een aparte file op […]

Lees de rest

Signeren moet je leren

 

Lees de rest

Mindmapping in The Dream Society

Van de week kreeg ik een mail van Mischa Andriessen. Hij was bezig om voor Het Financieele Dagblad een artikel te schrijven over het fenomeen ‘gastcurator’ en schreef mij onder meer het volgende:  ‘Aangezien u enige jaren terug een zeer treffend artikel daarover hebt geschreven, zou ik graag voor dat artikel interviewen. Ik hoop dat […]

Lees de rest

Onder professoren

Tja, daar sta je dan. Achter het katheder in de aula van de Universitet van Utrecht. Gisteren vond daar het afscheid plaats van Professor dr. Egbert Tellegen. Op historische grond, want in deze prachtige zaal werd in januari 1579 het document van de Unie van Utrecht getekend, onze eerste Grondwet. Zo’n 400 mensen waren gistermiddag […]

Lees de rest

De onwerkelijkheid van de tijd

‘In deze visie wordt het bestaan van een subjectieve beleving van een heden en een verschil tussen verleden en toekomst irrelevant geacht. Onze ervaring van het verschil tussen toekomst en verleden zou komen door de beperkingen van ons 
bewustzijn, een gebrek aan kennis en een beperkte taal; De 
’echte’ tijd zou het tijdspad zijn, met […]

Lees de rest

Kloktijd, mythe en messianisme

‘Wanneer wij de geschiedenis van de mensheid beschouwen, nemen wij slechts de uiterste buitenkant der gebeurtenissen waar, en deze dan nog verwrongen in de troebele spiegel der traditie. Wat echter eigenlijk is gebeurd, onttrekt zich aan de vorsersblik van de historicus, want het eigenlijke historische gebeuren ligt diep verborgen, door allen geleefd en door niemand […]

Lees de rest

Angst in Utopia

In zijn boek De erfenis van de utopie (1998) wijst Hans Achterhuis op drie kenmerken van de utopie: maakbaarheid, gerichtheid op het maatschappelijk leven en holisme. In zijn betoog, dat zich toespitst op de ideologische implicaties van de utopische erfenis wijst hij op een constante en onvernietigbare kern in de godsdienst, die in het utopisch […]

Lees de rest

Fries Museum sjoemelt niet

Ergo, mijn bezoek is dus dubbel geteld, alleen omdat ik mijn jas moest pakken en de lift terug had genomen. Ik ben daarna nog even gaan kijken of deze gang van zaken meer voorkomt. Volgens mij gebeurt het met grote regelmaat, ik schat minstens bij 1 op de 3 bezoekers. Van de 30.000 bezoekers die […]

Lees de rest

Tellegen en de dictatuur van de tijd

Het hof acht zich in deze onbevoegd en wijst de zaak terug 
naar … ‘ Typisch dat de wereld van de rechtspraak zoiets
 kent. Dat moesten de sociologen ook meer doen. Als ‘nihilisme’, ‘vereenzaming’ en andere kwesties zoals deze aan de orde komen, deze terugwijzen naar de eigentijdse literatoren of bevooroordeelde leken. Moet  de sociologie […]

Lees de rest

Symposium

Meer informatie en aanmelden – Egbert Tellegen: E.Tellegen@uu.nl – 28 november 2013, 13:00 tot 16:30, Academiegebouw te Utrecht – Programma (pdf) – Toelichting op het programma (pdf)

Lees de rest

Gek in de jaren zestig

Zomer 1960 Gisteren ben ik begonnen met het herlezen van het boek van Egbert Tellegen. Waar was de dood nog meer, autografie van een psychose (1971). Op 28 november a.s. neemt Tellegen afscheid van de Universiteit van Utrecht, waar hij jarenlang hoogleraar was. (zie: Symposium drugs, psychosen en milieu) Tellegen schreef Waar was de dood […]

Lees de rest

OBA Magazine

(voor vergroting: klik op het plaatje) OBA MAGAZINE: ZIE HIER  

Lees de rest

De zaligverklaring van Reve

(Een apart onderdeel in Reve’s ontwikkelingsgeschiedenis vormt diens hang naar de kerk van Rome. Nop Maas: “ Als je ziet welke piassen in de loop der jaren door de rooms-katholieke kerk heilig zijn verklaard, dan zou Reve helemaal geen slecht figuur hebben geslagen. Als iemand een belijder van het katholicisme was in een tijd dat […]

Lees de rest

Verwacht 6 december

Lees de rest

Gerard Reve middag

UITNODIGING GERARD REVEMIDDAG Zaterdag 14 december, 15.00 uur, Haasse/Vestdijkzaal, 6e etage Centrale Bibliotheek. Huub Mous spreekt over zijn onlangs verschenen boek Modernisme in Lourdes, Gerard Reve en de secularisering (Aspekt, 2013). ‘Bij alle aandacht, die het heimwee naar het modernisme vandaag krijgt, is het katholieke modernisme van na de oorlog wonderlijk genoeg voor velen achter […]

Lees de rest

Josse in Dr8888

Josse de Haan schrijft niet, hij construeert betekenissen met vormen van taal, zoals zijn vader kaatsballen maakte uit zorgvuldig gesneden lapjes leer die met touwtjes aan elkaar werden geknoopt. De volmaakte bol van de kaatsbal was daarbij een hoog gegrepen ideaal, waarin het hele universum leek samen te komen. Een kaatsbal: ‘in byldhuwurkje lykas de […]

Lees de rest