Archief

Archief voor april, 2019

Pauze

Lucie en ik, begin jaren vijftig Oktober Teder en jong, als werd het voorjaarmaar licht nog, want zonder vruchtbegin,met dunne mist tussen de gele blarenzet stil het herfstgetijden in. ik voel alleen, dat ik bemin,zoals een kind, iets jongs, iets ouds,eind of begin?. Iets zo vertrouwdsen zo van alle strijd ontheven-niet als een einde van […]

Lees de rest

Een bom in het Simmercafé

Het is juli 2000. In het Simmer Café in Schouwburg De Harmonie werd Kolonel Sjaarda Hzn ondervraagd door Geart de Vries, destijds redacteur bij  Omrop Fryslân. Mijn hoofd is nog net op de achtergrond te zien. Marijke heeft deze foto genomen. Zij was toen van ‘s ochtends vroeg tot ‘s avonds laat in De Harmonie […]

Lees de rest

Onze roomse Brok in Rome

Commissaris Arno Brok heeft op Eerste Paasdag op bezoek bij paus Franciscus in Vaticaanstad gevraagd of hij voor de Friezen wil bidden. Aldus las ik in de Leeuwarder Courant van de week. Hoezo, bidden voor de Friezen? Wie zijn ‘de Friezen’? Bidt de paus dan ook voor mij? Ben ik ook een Fries? Mijn vader was […]

Lees de rest

It nijs ûnder en boppe de sinne

Hessel Miedema (1929-2019) dit wurde de sangen sjoch wij dodekafonysk hwant wij binne it nijs ûnder en boppe de sinne forwaermje de wrâlden mei ús fuotsoallen bifolkje de skilen fan ‘e ierde   kyrieleis ûnder de tsjinakseljende skaden fan ús foarfaers wij dolden ús djippe gatten yn ‘e groun ierde better net to witten ieten […]

Lees de rest

Two cats in the yard

 Guus en Mira

Lees de rest

Vroeger was alles anders

Het landschap van de Greidhoeke geldt als representatief voor Friesland. Ik vind dat woord ‘representatief’ altijd wat wonderlijk. Welk landschap is representatief voor Nederland? De Haarlemmermeerpolder? De Gelderse heuvelrug? De Bieschbosch? De Betuwe? Het land van Maas en Waal? Nederland is een lappendeken van heel verschillende landschappen. Dat geldt ook voor elke provincie. Het woord […]

Lees de rest

Kijken naar de Godenzonen

Lees de rest

It’s all right now

Lees de rest

Nostalgia

Lees de rest

De mythe van Ids

Terug naar de essentie der dingen. Dat was in de kern modernistisch erfgoed dat zich bij Ids Willemsma haast geruisloos liet verbinden met een begrip als identiteit. De Friese identiteit, zoals wel eens herkend in zijn werk, is verweven geraakt met een anachronistisch proces van vertraging. Het werd ontdekt in iets dat ogenschijnlijk nieuw was, […]

Lees de rest

De tijd neemt zijn tijd

Deze pentekening van de Notre-Dame in Parijs tekende ik in april 1965 voor het schoolblad De Harpoen van het St. Ignatiuscollege. Dat nummer was geheel gewijd aan een reis naar Parijs, waarvan verslag werd gedaan door leerlingen van klas IV A en IVB. Ik zat toen een klas hoger, in VB, en was net toegetreden […]

Lees de rest

Het dadaïsme van een katholiek

Het meest aangrijpende beeld van de brand van de Notre Dame vond ik de knielende Parijzenaars die zich overgaven aan een gebed. Waarom baden zei? zo vroeg ik mij af.  Tot wie was hun gebed gericht? Toch niet tot God? Dat wil zeggen, tot de Almachtige die deze rampzalige brand had toegestaan en daarmee zelf […]

Lees de rest

De seksualiteit van Christus

“The Sexuality of Christ” has changed the way we look at certain works of art. The “modern oblivion” of Steinberg’s subtitle was just that: centuries during which the central fact of Christ’s phallus in hundreds of Renaissance paintings was overlooked, denied, and, sometimes, bowdlerized. Steinberg adduces several examples of Christ’s genitalia being painted over or […]

Lees de rest

Morgen in The Merchant House

Morgen in The Merchant House Herengracht 254, Amsterdam Zie ook: hier

Lees de rest

Terug op oude grond

Lees de rest

Op weg naar Oosterwierum

Lees de rest