Archief

Archief voor april, 2023

Ik ben nu jonger dan gisteren

Heeft de tijd iets te maken met de oneindigheid van de opeenvolging? Of beter gezegd, met de oneindigheid als zodanig? Als dat zo is, dan bestaat alles al. Maar dat niet alleen, alles wat geweest is bestaat nog steeds. Dat is een aantrekkelijke gedachte, maar in feite weten we niet wat tijd is. De natuurkunde […]

Lees de rest

Het postmodernisme van Augustinus

‘Hetgeen er geweest is, hetzelve zal er zijn, en hetgeen er gedaan is, hetzelve zal er gedaan worden; zodat er niets nieuws is onder de zon’. Prediker 1.9 Ik kwam voor het eerst met het postmodernisme in aanraking in 1985. De kroegen in Leeuwarden kregen in die tijd andere kleuren. In Milaan werden knotsgekke meubels […]

Lees de rest

Free at last

Nogmaals, wat is tijd? Augustinus verbaasde zich over het gemak waarmee wij tijd meten, alsof het een soort continue uitgestrektheid is, terwijl iedereen toch weet, dat de tijd telkens weer uiteenvalt in drie delen: heden verleden en toekomst. Hoe groot of hoe klein je de tijdspanne ook neemt, die je meten wil – een eeuw, een […]

Lees de rest

De memoires van een babyboomer

‘Daar ik onmogelijk kan weten wanneer mijn laatste uur zal hebben geslagen; daar op mijn leeftijd de ogenblikken die een mens zijn vergund nog slechts bij wijze van genade, of veeleer met een onverbiddelijke gestrengheid worden toegemeten, zal ik hier, uit vrees voor een onverhoeds heengaan, nader ingaan op een werk dat ik ondernam om […]

Lees de rest

De hemelpoort van ChatGPT

Augustinus creëerde in zijn Boek De Civitate Dei een nieuwe ruimte voor de mens: de bovennatuur.  Gaat de Artificiële Intelligentie in de nabije toekomst ook zo’n nieuwe ruimte voor de mens creëren? Dat vroeg ik aan ChatGPT. Dit was zijn antwoord:   Als AI-model kan ik geen voorspellingen doen over de toekomstige ontwikkeling van AI, […]

Lees de rest

Ik loop in cirkels rond

Het zoeken naar het absolute in een taaluiting, dat wat de Franse filosoof Jean-Francois Lyotard intrigeerde. Hij zag die zoektocht naar het absolute in de kunst van de moderne avant-garde, waar het zich aanwezig stellen van het niet-verwijzende, pure teken een subliem gebeuren wordt, een openbaring van een andere, onbevattelijke werkelijkheid, het ‘gans andere’, het […]

Lees de rest

Augustinus in Venetië

Sinds ik in mijn schooltijd bij de jezuïeten De Confessiones van Augustinus in het Latijn moest lezen, heb ik een fascinatie behouden voor dat boek, het mooiste werk van Augustinus. Ik wilde het ooit herschrijven in de aanloop van mijn eigen psychose in 1966. Ik heb iets met Augustinus en op een wonderlijke manier werd […]

Lees de rest

Ik droomde dat ik Augustinus zag

Als Augustinus, een van de meest invloedrijke theologen en filosofen van het christendom, in onze tijd zou terugkeren, zou hij waarschijnlijk de complexiteit en diversiteit van onze moderne samenleving observeren en zich afvragen hoe deze zich verhoudt tot zijn eigen ideeën en geschriften. Een van de belangrijkste concepten van Augustinus was zijn theologie van de […]

Lees de rest

God als een hologram in wording

Ik ChatGPT een lastige vraag gesteld en die luidde als volgt.  Wat betekende de holografische revolutie die zich in 1997 heeft voltrokken op het terrein van de kosmologie?   Zoals gewoonlijk kreeg ik onmiddellijk antwoord:  De holografische revolutie in de kosmologie verwijst naar een belangrijke verandering in ons begrip van de fundamentele aard van het […]

Lees de rest

Een blog van mijn dubbelganger

Ik vroeg aan ChatGPT het volgende. Schrijf een blogtekst zoals Huub Mous dat zou doen. Dit was het resultaat:  Als eerbetoon aan de bekende kunstcriticus Huub Mous, zal ik proberen een blogtekst te schrijven in zijn kenmerkende stijl. Beste lezers, Vandaag wil ik graag mijn gedachten delen over een onderwerp dat me na aan het […]

Lees de rest

Hoe ik stilaan een fabel word

Mous, Huub (Hubertus Johannes) Huub Mous is a Dutch writer, art critic, and cultural historian. He was born on December 29, 1947, in Heerlen, the Netherlands. Mous has written extensively on contemporary art and culture in the Netherlands, particularly in the province of Friesland, where he has lived for many years. Mous has published several […]

Lees de rest

The flesh is a gift of God

Nee, ChatGPT bewijst niet dat de ziel niet bestaat en dat de mens in wezen een machine is. ChatGPT is een computerprogramma en heeft geen bewustzijn, geest of ziel. Het is een verzameling van algoritmen en berekeningen die zijn ontworpen om menselijke taal te begrijpen en te genereren. De vraag of de ziel bestaat en […]

Lees de rest

Hoe de tijd steeds meer een ding wordt

Gaat ChatGPT onze ervaring van tijd veranderen? Die vraag houdt mij de laatste dagen bezig. Sinds enige weken ben ik mij aan het verdiepen in de veranderingen in de ervaring van tijd. Preciezer gezegd, ik wil meer weten over de veranderingen in tijdservaring die zich in de tijd van mijn leven – in casu de […]

Lees de rest

Ik denk dus ik ben ChatGPT

In 1999 schreef ik een artikel met als titel TIEN PASKLARE IDEEEN OMTRENT HET VERSCHIJNSEL DUBBELTALENT (zie HIER). Het idee om dit te doen was gebaseerd op Gustave Flaubert die ooit een encyclopedie heeft willen samen stellen van pasklare ideeën. Ik heb me zelf toen de vraag gesteld, hoe kun je pasklare ideeën genereren? Of […]

Lees de rest

Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth

Alkmaar, gisteren (rechts) en vijf jaar geleden.  Omdat ik door omstandigheden, die hier verder niet ter zake doen, even weinig tijd heb voor mijn weblog, ben ik op een andere manier gaan schrijven. Mijn blogs van de laatste weken ontstaan door combinaties van bestaande teksten die ook elders op deze site te vinden zijn. Bestaande […]

Lees de rest

Alle tijd wordt waarlijk tegenwoordig

Ik heb de ChatGPT gevraagd een een voor iedereen heldere samenvatting te formuleren van een vrij ingewikkeld theologisch probleem dat in mijn boek Modernisme in Lourdes, Gerard Reve en de secularisering (2013) ter sprake komt. Natuur en bovennatuur komen in de katholieke liturgie samen op het hoogtepunt van de eucharistie. Elke keer dat er een […]

Lees de rest