Archief

Archief voor augustus, 2014

Een New Yorker in Heerenveen

(foto’s: Jurjen K. van der Hoek) Het was een volle bak gisteren in Tjepkema’s molen in Heerenveen waar de presentatie plaatsvond van het boek Sies Bleeker, libje yn liende tiid over Sies Bleeker, uitgegeven door uitgeverij Perio van Willem Winters. Een prachtig boekje met een indringend interview dat Eeltsje Hettinga vorig jaar met Sies heeft […]

Lees de rest

Modernisme en herinnering

  In het tijdschrift De Tsjerne (jaargang 1954) citeert Fokke Sierksma een Friese psychiater die zijn praktijk had in Groningen: ‘In Fries moat om geestelijk soun te wurden nei Grins farfarre.’ Tiny Mulder legde deze woorden voor aan Jan Wybenga, in een vraaggesprek dat is opgenomen in haar boek Hwer hast it wei? (1971). De […]

Lees de rest

De verrekijk in Friesland

  ‘Wil men aan de vele definities van cultuur er nog één toevoegen, dan zou men kunnen zeggen dat een cultuur het totaal is van aangeleerde gedragsvormen van een menselijke samenleving + de zintuiglijk waarneembare producten en de niet waarneembare voorstellingen die daarvan het resultaat zijn.’ Deze compacte en handzame definitie werd ooit geformuleerd door […]

Lees de rest

De moderne ruimte van André Volten

‘Toch zou ik willen, dring ik er op aan, bepleit ik, dat in een 
leven en een wereld waarin alles in specialismen en specialiteiten uit elkaar valt en de delen zich verder van elkaar verwijderen, de formulering, het aan de orde stellen, de intelligentie van de emotionaliteit, het alles betreffende, het alles aanrakende vanuit de […]

Lees de rest

De utopie van de open horizon

  ‘Vrijwel al onze steden hebben het in deze eeuwen vooral na 
de Tweede Wereldoorlog moeten zoeken in het overschrijden van 
de grachtengordels die de grenzen vormden, terwijl in voormalige 
veenkoloniën zoals Gorredijk en Drachten de uitbreiding is gevonden in het “invullen” van de ruimten tussen de vier armen 
van het kruis van water en […]

Lees de rest

De kanonnen van Navarone

Gisteren ontving ik nogal wat mailtjes van bezorgde lezers die zich afvroegen of de reacties van een zekere ‘JdHS’ inderdaad van Jaap de Hoop Scheffer waren. Sommigen maakten zich zelfs zorgen over de staat van paraatheid van het NAVO-hoofdkwartier, gezien de afgewaaide praat van de secretaris generaal. Ik kan u gerust stellen. Deze reacties waren […]

Lees de rest

Voulez vous danser avec moi

Als we Foucault mogen geloven is de mens door het katholicisme voor het eerst als een seksueel wezen gedefinieerd. Door Augustinus werd een ‘technologie van het zelf’ uitgevonden die door Rome eeuwenlang van hogerhand is opgelegd. Deze technologie richtte zich op de voortdurende ontcijfering van het zielenleven door een zuivering van het libido. Zo raakte […]

Lees de rest

Jan Steen en het Icarusgevoel

Onderstaande tekst is mijn openingstoespraak bij de tentoonstelling van de kunstenaar Jan Steen in de galerie An’s Art aan de Emmakade in Leeuwarden in 0ktober 1989. De minnaars van de hoeren Zijn gelukkig, opgewekt en verzadigd; Maar ik, mijn armen zijn gebroken Van het omarmen van de nevels Dankzij de weergaloze sterren, Die gloeien in […]

Lees de rest

Klaaglied om Icarus

De voetbalclub Torino had eind jaren veertig veruit het beste elftal van Italië. Het was wat je noemt een dreamteam. Dat elftal zat op 4 mei 1949 in een vliegtuig dat te pletter sloeg tegen een heuvel bij Turijn. Het zou me niet verbazen als  het elftal van Torino voor tekenaar Henk Sprenger model heeft […]

Lees de rest

De val van Cam(o)us

Bovenstaande illustratie tekende ik voor De Harpoen, het schoolblad van het Sint Ignatiuscollege. Mijn eerste getekende bijdrage verscheen in het zesde nummer van jaargang 46, in februari 1963. Eind 1964 kwam ik in de redactie, maar daar ging in september van 1965 al weer uit, vanwege gezondheidsproblemen. Verder werkte ik nog als illustrator mee aan […]

Lees de rest