Archief

Archief voor december, 2012

Een kompas voor deze tijd

Bovenstaand boekje kocht ik in mei j.l. in een boekwinkel in Lourdes, vlakbij de Mariagrot. Het is een handzame samenvatting van alle besluiten die tijdens het Tweede Vaticaans Concilie in Rome zijn genomen. Op de cover zijn twee foto’s samengevoegd. Boven zijn de verzamelde bisschoppen te zien in de Sint Pieter in Rome bij de […]

Lees de rest

Modernisme en katholicisme

De tijd van het christendom is voorgoed voorbij. Van een herformulering van christelijke waarden is geen sprake. We hebben geen religieuze termen meer nodig om de mens te kunnen beschrijven. In vergelijking met het christendom is de seculiere tijd, waarin wij leven, een ketterij en geen seculiere voortzetting van het christendom. Maar is dat wel […]

Lees de rest

Een romantisch totaliteitsbesef

‘De Nederlandse katholieke kerk voerde in de jaren zestig en zeventig, met de beste bedoelingen, een ingrijpende rituele revolutie door, juist om de gelovigen bewuster te maken, dat wil zeggen, het geloof meer tot een vertoog te maken dat ze ook op zichzelf konden toepassen. Dat maakte grote indruk, juist omdat godsdienst voor de jaren […]

Lees de rest

Een publiek belang

‘…bij een affaire als de onderhavige is niet alleen een persoonlijk belang gediend, maar ook een publiek belang. Daarmee bedoelde degene die mij deze fraaie formulering influisterde dat het niet alleen zo is dat ik er persoonlijk in enigermate last van heb kunnen gaan krijgen, maar eerder dat het niet verborgen mag blijven dat ook […]

Lees de rest

De tijd van Bilderstreit

In het voorjaar van 1989 bezochten we de tentoonstelling Bilderstreit in Keulen. Het was mooi weer, een boorreisje over de Rijn en een bezoek aan de megatentoonstelling in een oud jaarbeurscomplex aan de overkant van de rivier. Wat wil je nog meer? Van de tentoonstelling zelf kan ik me nagenoeg niets herinneren. Van Keulen des […]

Lees de rest

Oom Evert

Het is 4 april 1975. Mijn moeder is jarig. Ze is die dag 70 jaar geworden. Rechts zit Evert, mijn zwager, de man van mijn oudste zus Mariet. Toen zij elkaar eind jaren vijftig leerden kennen was hij voor mij nog ‘oom Evert’. Hij was immers zowat dertig jaar ouder dan ik. Van ‘oom Evert’ […]

Lees de rest

De ene mystiek is de andere niet

  ‘Op een dag in het aangezicht van de doodse uitgestrektheid van de woestijn, welker paarse wolken zich trapsgewijs zover het zicht reikte verhieven naar woeste exotische horizonten, ver van de onpeilbare lege zee welker golven zich onophoudelijk glimlachend bewogen, omgeven door een woud, welks met leven geladen duisternis mij in zijn diepe plooien scheen […]

Lees de rest

Lacryma Christi of de traan van Obama

In veel hotelkamers in moslimlanden vind je een pijl op het plafond die naar Mekka wijst. Er bestaan eeuwenoude islamitische instrumenten die met een ingenieus mechaniek de afstand berekenen tussen Mekka en een plaats waar dan ook op de aardbol. In zijn boek De filosofie van het landschap (1970) stelt Ton Lemaire dat herhaling en […]

Lees de rest

Maria van de Rivierenbuurt

Keller: ‘Je hebt de katholieke kerk eens een tovertuin genoemd. Nu met al die vernieuwingen die al enige jaren aan de gang zijn, het snel uitruimen van die tovertuin….heb je nu niet het gevoel dat je net een paar jaar te laat bent?  Het wordt hier ook weer een kale boel.’ Reve: ‘Ik ben wel […]

Lees de rest

De terugkeer van de Verlosser

Gisteren kreeg ik een zeer interessant artikel toegestuurd van Jan de Boer uit Frankrijk. Het verschijnt zaterdag a.s. in de Leeuwarder Courant. Ik zal de inhoud niet verklappen, maar het fenomeen, waar hij over schrijft, is hier in Nederland ook al in het nieuws geweest, dus voel ik mij niet bezwaard om alvast een voorbeschouwing […]

Lees de rest

Grazige weiden

‘Weer verspringt het beeld, naar Drenthe. De 
negerfilm Grazige weiden was min of meer als een 
steen in de Hollandse vijver geplonsd en in steeds 
wijdere kringen breidde de opwinding zich uit. 
De beroering was uiteraard het grootst in de 
kringen van protestants Nederland. De theologische studenten van Groningen belegden daarom 
een weekendconferentie in een […]

Lees de rest

Terug in Heiloo

Dinsdag met de Q-liner van Leeuwarden naar Alkmaar. Daar overgestapt op bus 167. Uitgestapt bij halte Kapellaan in Heiloo. Daar bevindt zich het Fletcher-Hotel Heiloo, op een plek pal aan de provinciale weg. Het is een hotel waar een normale sterveling om deze tijd niet dood gevonden wil worden. Maar wij hadden hier een driedaags […]

Lees de rest

‘Mienskip’ heeft Europese vertaalslag nodig

  Naast Eindhoven en Maastricht mag Leeuwarden door naar de volgende ronde in de strijd om Culturele Hoofdstad te worden. Een verassende eindspurt heeft ertoe geleid dat Leeuwarden in de eerste ronde steden als Den Haag en Utrecht achter zich heeft gelaten. Maar kan deze stunt worden herhaald? Leeuwarden moet van een kansrijke outsider een […]

Lees de rest

Oeds Westerhof, een wonderkind van 50

  ‘Voor de organisatie van LWD2018, die zal worden geleid door voormalig Keunstwurk-directeur Oeds Westerhof, breekt nu een zware en spannende tijd aan.’ Aldus meldde De LC gisteren op de voorpagina. Wat je noemt breaking news. Oeds wordt de redder in de nood die van een kansrijke outsider een glansrijke winnaar moet maken. Wie had […]

Lees de rest

Carpe diem

Het Bungehuis en Huize Candida, twee gebouwen in het centrum van Amsterdam. De een staat in de Spuistraat, de ander aan de Nieuwe Zijds Voorburgwal. Beide gebouwen dateren uit het begin van de jaren dertig. Voor mij zijn onverbrekelijk verbonden met herinneringen aan mijn vader. Mijn vader werkte bij de PTT, eerst in Huize Candida […]

Lees de rest