Archief

Archief voor december, 2013

Melancholie en Groggelgijn

  Het is 10 januari 1954. Op de hoek van de Middenweg en de Ringdijk, ter hoogte van het Rechthuis is een vrachtwagen uit de bocht gevlogen. Ik kan me dit ongeluk niet herinneren. Ik was toen zes jaar oud. Maar als kind kwam ik hier vaak. Later zou ik even verderop op kamers gaan […]

Lees de rest

Yn’e Line in Workum

Pier Feddema, Ruiteridylle, z.j. (collectie Provincie Friesland) Het was mooi om weer eens terug te zijn in Workum. Als je aankomt op het station word je gedwongen je te voegen in een stramien van rechte lijnen. Haaks op de spoorlijn loopt de weg die naar het hart van Workum leidt, en als je deze weg […]

Lees de rest

De kunst is dood. Leve de kunst!

‘Dit is het tijdperk van de commercialisering van de kunst. Dat is maar een 
enkel aspect, en een deelaspect, van de verdere verzakelijking van de 
samenleving. Overal verschuift de macht van de staat naar de markt, van 
ambtenaren en politici naar ondernemers en financiers. Al die mensen die 
eens een vrij beroep hadden in vaste […]

Lees de rest

De oudjes

‘Het culturele wereldje ‘is even flink 
opgeschud. Naast de oude cultuur
pausen (Arthur Oostvogel, Huub 
Mous, Bert Looper, Harrie Muis) 
heeft een jonge generatie (Sjoerd 
Bootsma, Sytze Pruiksma, Nynke-
Rixt Jukema, Jacco de Boer) de wind 
in de rug gekregen. Dat heeft tot rel
len en ruzie geleid, maar ook tot veel 
nieuwe ideeën. De poging om een […]

Lees de rest

If you could read my mind

Lees de rest

De terugkeer van het ritueel

‘Tenslotte wil ik in verband met het thema kracht en zwakheid van het ritueel een opmerking vermelden die de godsdienstwetenschapper Fokke Sierksma eens tijdens een discussie heeft gemaakt. Hij wees erop dat in de dierenwereld zowel hypertrofie als atrofie 
van rituelen voorkomt. Het ziet ernaar uit dat dit verschijnsel zich ook bij mensen voor
doet. Men […]

Lees de rest

Het verdwijnen van de hemel

‘De Bijbel 
spreekt over de verrijzenis van het vlees en de verrijzenis van het lichaam. Wat wordt 
daarmee bedoeld? Vlees en lichaam duiden in de Bijbel niet louter en alleen op de biologische cellen van de menselijke lichamelijkheid. Zowel de term vlees als de term 
lichaam slaat in de joodse wereld op heel de menselijke […]

Lees de rest

Eenzame Kerst bij Van der Velde

Tja, dat was een hele zit gisteren van 15.00 tot 16.00 uur bij Boekhandel Van der Velde in Leeuwarden. Signeren moet je leren, zeggen ze wel eens. Als dat zo is, dan heb ik nog een lange weg te gaan. Welgeteld twee boeken heb ik mogen signeren. Niet dat er geen mensen in de zaak […]

Lees de rest

Serious Request als seculier ritueel

Sinds de ritencrisis van de jaren zestig was in onze cultuur sprake van een zeker ritueel niemandsland tussen de kunstmatige therapeutische rituelen en de christelijke rituelen. Men koos vaak voor het christelijk ritueel omdat andere rituelen ontbraken. Maar vooral in de laatste jaren hebben in dit niemandsland ingrijpende veranderingen plaatsgehad: het raakt langzamerhand gevuld met […]

Lees de rest

As tears go by

V.l.n.r. boven: Hans Kraan, Pieter Haverman, Eugène van der Kamp en Nard Loonen. Midden: Leonard van Oudheusden, Loek Nijman, Jaap de Hoop Scheffer en George Maissand. Onder: Huub Mous, Kees Philips. Arnold Reuser, Michel van Overbeek en Jan Kniesmeijer.  

Lees de rest

Verdomme Kees!

Bovenaan, van rechts naar links: WIM JORDANS, JAN KNIESMEIER, KEES VAN ROOIJEN (uit Uithoorn), LEONARD VAN OUDHEUSDEN, links voor hem: LEO REUSER, en rechts vóór Leonard: MICHEL DE LANGE, tussen beiden: EUGÉNE VAN DER KAMP, en dan, naast PATER BREMER: ROB GOORHUIS. Voor de balustrade: GEORGE MAISSANT, MIKE MAN, en dan de jongen wiens naam […]

Lees de rest

Modernisme in Lourdes op Twitter

 

Lees de rest

Klasgenoten

Er spoken nog steeds beelden door mijn kop van de boekpresentatie in Blauwhuis en de lezing in de OBA. Vooral de ontmoeting na afloop met mijn oud-klasgenoten uit de tijd van het Ignatiuscollege was heel bijzonder. Hans Kraan, Kees Philips en Michel van Overbeek had ik respectievelijk in 38, 42 en 47 jaar niet meer […]

Lees de rest

Reve herbegraven in Friesland

(foto Jos Heitmann) ZIE DE SITE:  AMSTERDAM FM

Lees de rest

Revemiddag in OBA

foto: Jos Heitmann Egbert Tellegen stelt een vraag drie klasgenoten van het Ignatiuscollege, die ik in veertig jaar niet had gezien, v.l.n.r: Hans Kraan, Kees Philips en Michel van Overbeek. Zie ook mijn blog: Twee foto’s. ( foto’s Jurriaan Mous)    

Lees de rest

First we take Amsterdam

 

Lees de rest