Categorieën

Archief voor Fokke Sierksma

Wegen en grenzen in religie en kunst

Langs de pelgrimsroute naar Santiago de Compostela zijn veel voorbeelden te vinden van vroeg-Romaanse en zelfs Visigotische architectuur. In die kerkjes staan beschilderde, houten Madonnabeelden die zo krachtig van vorm en expressie zijn dat ze haast bezield lijken. Ik kan me niet voorstellen dat Picasso deze beelden niet heeft gekend alvorens hij zich begin vorige […]

Lees de rest

Telkens weer

  ‘Telkens weer slaat wat er vroeger was Weer als een vlam omhoog uit de oude as’ Willeke Alberti, Telkens weer Wie mijn naam intypt op Google-Images krijgt een wonderlijke verzameling portretfoto’s te zien. Op sommige sta ik zelf helemaal niet op. De vierde foto vanaf linksboven bijvoorbeeld laat Herman Vuijsje zien. Nu heeft hij […]

Lees de rest

Sierksma en de verweesde dichter

‘Voor onze primitieve voorvaderen was het gebonden woord naast beeld, melodie en dans een hulpmiddel om 
het leven te beheersen en te bekrachtigen. Het was een 
hulpmiddel, maar het bewoog sterren en roeiriemen. De 
tendens tot differentiatie echter, die plant en dier in hun 
ontwikkeling richt, liet zich bij de mens gelden als specialisatie. De […]

Lees de rest

Homo religiosus tegen wil en dank

Na afloop van het symposium Transformaties in februari j.l. in Utrecht raakte ik gesprek met twee professoren, Heleen Pott en Egbert Tellegen, waarbij onder meer een mogelijk hernieuwde aandacht voor de zogeheten ‘Utrechtse School’ aan de orde kwam. De Utrechtse school was een groep psychologen, psychiaters en pedagogen (zoals Buytendijk, Rümke en Langeveld) die in […]

Lees de rest

Het vrouwengeheim van Fokke Sierksma

  In het westerse denken wordt op dit punt meestal naar Plato terug 
gewezen: de volmaakte, de totale mens is zowel man als vrouw. De gedachte is echter zo algemeen dat Plato er niet voor nodig is. Wat 
biologisch onmogelijk is hebben talrijke culturen langs symbolische 
weg toch trachten te bereiken. Sierksma geeft hiervan veel […]

Lees de rest

Fokke Sierksma als vader

Lees verder bij De Moanne  

Lees de rest

Vragen over Fokke Siersksma

Eergisteren ontving ik een lang artikel (bijna 8000 woorden) van Jan Gulmans, getiteld ‘De mislearre aap’. Fokke Sierksma in de ogen van Huub Mous. Jan Gulmans leerde ik enkele jaren geleden kennen in zijn hoedanigheid als redacteur van het Obe Postma Selskip. Hij heeft Fokke Sierksma persoonlijk gekend, onder meer in zijn studietijd in Leiden, […]

Lees de rest

Ingezonden

‘De mislearre aap’ Fokke Sierksma in de ogen van Huub Mous Jan Gulmans ‘Grensconflict’ is ien fan de beste romans oer de oarloch. It grinsconflikt wurdt utfochten op de smelle stripe tusken libje en stjerre – de eangst spat fan de pagina’s. Ferbylding en realiteit slaan foar master op(Josse de Haan). Het is een grote […]

Lees de rest

Noch zonder, noch met religie

‘Hij weet te vertellen, dat hij zich goed bewust is waar de fout zit, en wat er de afgelopen dagen gepasseerd is, maar dat hij zichzelf nu weer volkomen in de hand heeft, en eigenlijk wel weer naar huis kan gaan. Als hij in de loop van de dag zijn kleding weer aan krijgt, valt […]

Lees de rest

Sierksma en de fenomenologie

‘De filosoof Plessner heeft in een werk over de 
verschillende trappen van het organische leven 
de menselijke levensvorm met die van plant en 
dier gecontrasteerd als ‘die Positionalität der ex
zentrischen Lebensform’. Het is echter de vraag, 
of men deze excentriciteit mag beschrijven als 
een bestaande toestand, als een eigenschap. Het 
is veeleer een menselijke mogelijkheid, […]

Lees de rest

Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde

  Fragment uit: Fokke Sierksma, Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde Het is tenslotte nuttig, een aantal elementen op te sommen, die bijna alle of zeer vele messianistische bewegingen gemeenschappelijk hebben. Deze methode blijkt ook op andere terreinen in zwang te komen. Ook zullen elementen worden genoemd die niet universeel of bijna 
universeel zijn; […]

Lees de rest

Sierksma en de Friese koortsdroom

 ‘De blanke cultuur is de beschaving
, waarin de mens er zich bij wijze van spreken principieel van bewust 
geworden is dat hij nooit genoeg heeft, en dat hij dus steeds meer moet, 
veranderen om steeds meer te krijgen. En langzaam maar zeker zal die 
cultuur alle primitieve samenlevingen, voor zover ze niet uitgestorven zijn of […]

Lees de rest

De poëtische religiositeit van Sierksma

‘Foar boerinne, dy’t stil har tinzen hat… Och minskewrâld komt en wurdt wer wei As tearen fan in stream.’ Dat is het motto dat Fokke Sierksma meegaf aan zijn boek Tibet’s terrifying deities. Sex and aggression in religious acculturation (1966). Het is het laatste boek in een reeks waarin de gevolgen van acculturatieprocessen het hoofdthema […]

Lees de rest

Porno voor antropologen

‘Porno, daar gaat het allemaal om. Het duurt even voor je het beseft, maar dan komt de klap des te harder aan, in het Haus der Kunst in München: voor de Duitse kunstenaar Thomas Ruff is het maken van een foto net zoiets als het vervaardigen van porno. Voor alle zekerheid: wie hoopt dat dit […]

Lees de rest

Friese identiteit en secularisering

‘Het zal ook over veel onderwerpen niét gaan, die de lezer misschien wel verwacht. Zo komt nergens de religie aan bod. Voor het Friese verleden en de ontwikkeling van Friese identiteiten is het geloof zeker van 
groot belang geweest. Het had ongetwijfeld een interessant hoofdstuk 
opgeleverd. Maar in de zoektocht die dit boek is, speelt […]

Lees de rest

Fokke Sierksma & the naked man

  ‘De promovendus van Iersel maakt een woordspeling op een 
essay van mijn vader, Schoonheid als eigenbelang. Hij constateert dat 
Lacan en Sierksma zich beiden met dezelfde kwesties bezig hadden 
gehouden. Hun antwoorden verschilden echter. Volgens Lacan lost 
de zoon het Oedipusconflict op door symbolisch onderscheid te maken tussen beide ouders; daarna schikt hij zich […]

Lees de rest