Categorieën

Archief voor psychologie

Psychose en de terreur van het sacrale

‘Wat en hoe er precies heilig is aan een hostie of en houten kruis, hoeft de leek niet te weten, en ook de doorgestudeerde katholiek kan zich beroepen op onuitsprekelijke wonderen die menselijk begrip te boven aan. Maar wie geheel alleen – zonder steun van lotgenoten of gelijkgezinden – wordt overvallen door het heilige, die […]

Lees de rest

Schrijven op het slappe koord

‘Voorbij alle tegenstellingen, aan het eind van de via mystica psychotica, ligt in de visie van de yoga zoals Eliade deze presenteert, niet een 
van de vier mystieke wanen, noch de coincidentia oppositorum, het Absolute of God, maar de paradox. Hierin kun je verlamd en verstrikt raken 
en eenzame kristalkastelen, of verwoed zoeken naar oplossingen […]

Lees de rest

Het paradijs ontstaat bij het verlaten

  ‘Soortgelijke overwegingen zijn ook van toepassing op de ‘godswaan’ of 
’godsdienstwaanzin’. De manier waarop deze beschreven worden wordt bepaald door ons eigen geloof of ongeloof. Gelovigen (of ‘plotinisten’) hebben 
overigens niet per se meer begrip voor godsdienstwaanzinnigen (of unowaners). Vaak wil men niet geassocieerd worden of ‘besmet’ raken met het narrige van de waanzin, […]

Lees de rest

Voor dat alles ontbreken ons de namen

‘Volgens sommigen is een mystieke ervaring
 slechts te begrijpen binnen een bepaalde mystieke traditie. En inderdaad 
wordt de kans op een ‘mystieke ervaring’ vergroot door vorming van religieuze ontvankelijkheid en training in geestelijke verfijning. Maar ook hier 
geldt dat de uiteindelijke ‘echte mystieke ervaring’ van een geheel andere 
orde is dan de voorbereidende handelingen. Mystiek […]

Lees de rest

Waanzin is geen mystiek

‘Ik zal nooit toegeven dat een Hohenzollerncanaille iemand 
kan bevelen misdaden te plegen— Er bestaat geen recht op gehoorzaamheid, als
 de bevelgever slechts een Hohenzollern is … Das Reich zelf is immers een 
leugen: geen Hohenzollern, geen Bismarck heeft ooit aan Duitsland gedacht — 
Vandaar de woede tegen professor Geffcken — Bismarck gaf er de […]

Lees de rest

Om gek van te worden

‘Piet was gewoon, net als iedereen met een zelfde achtergrond, op zoek naar God. De, terechte, conclusie, dat iemand iets dat groter is dan hemzelf, niet kan doorgronden, is iets dat hem ten gronde heeft gericht. Dat de Nederlandse televisie daar bovenop zat en het bracht als een klucht over ‘ de psycholoog die het […]

Lees de rest

De Wifi-psychose

Nu ik doorhad hoe het zat, zag ik de ravage die internet overal had teweegbracht. Lotgenoten met het Inzicht keken meewarig naar mij, ze begrijpen mijn situatie. Op internet gonsde het van de beelden en teksten die direct of indirect naar mij verwezen. Ik moest nu boeten voor mijn 
vrijpostigheid. Iedereen zag aan me dat […]

Lees de rest

Method in madness

‘Als u van het Ene, omdat het niets van die dingen is, geen vastomlijnd idee kunt krijgen, neem die dingen dan toch maar als basis voor uw denken en kijk van
uit die positie; en kijk dan zonder uw denken naar buiten te richten. Want het 
Ene ligt niet op een bepaalde plaats, waarmee het de […]

Lees de rest

Psychose, mystiek en filosofie

  Sommige Plannen schreeuwen erom luid en duidelijk bekend gemaakt te worden, opdat de gehele mensheid er de vruchten van kan plukken. Wanneer we de mystieke waanzin als privé-moment van openbaring opvatten dan kunnen we het Plan beschouwen als diens publieke uitwerking, verwoording en teschriftstelling. Psychoplanatici die de openbaarheid zoeken, veranderen in fanatieke verkondigers van […]

Lees de rest

Psychose en profetie

“Mijn Franse leraar was mijn gezant op weg naar het Vaticaan. Het kruis van Lotharingen, waarover hij gesproken had, was een eigen leven gaan leiden. Dat kruis, zo herinner ik mij nu, heb ik ook getekend op de eerste bladzijde van mijn manuscript. Als een ware Hubertus, die tijdens de jacht tot inkeer kwam, zo […]

Lees de rest

Ontwaken uit het leven

Dit leidde tot uitvoerige uitweidingen: “De notities volgden elkaar op in een kortademige staccatostijl, maar ook lyrisch en bloemrijk, nu eens stilstaand bij het beeld van een witte piano op de top van de Mont Blanc, en dan weer uitweidend over de lichamelijkheid van de taal, waarin het woord vlees kan worden en omgekeerd…Mijn boek […]

Lees de rest

Het verlies van het midden

 ‘Mooi is wat op volmaakte manier naar zichzelf verwijst, en op zichzelf lijkt, een voorwaarde die door geen enkel voorwerp beter wordt vervuld dan door de bol.’ (…) ‘Wat moet er van de bol terechtkomen in een tijd zonder koningen. Wat moet er van koningen terechtkomen in een tijd zonder bol.’ (…) ‘De menselijke ruimte […]

Lees de rest

Doof voor het gezang der Sirenen

‘ Zoals Tomatis niet moe wordt te beklemtonen zou het verblijf van het kind in het moederlichaam zonder het vermogen om doelbewust zijn oren te sluiten en grote geluidsgebieden af te dempen onverdraaglijk zijn, omdat het kloppen van het hart en de verteringsgeluiden van de moeder, van zo extreem dichtbij gehoord, gelijkstaan met het lawaai […]

Lees de rest

Schijnbare toevalligheden

‘Bij Jung heeft synchroniciteit echter een andere betekenis dan bij Van den Berg. Voor eerstgenoemde is synchroniciteit een fenomeen uit de psychotherapeutische praktijk. Het betreft coïncidenties die we uit eigen ervaring kennen. In de lift van het universiteitsgebouw noemt een van de aanwezigen de naam van een vakgenote die ik al lange tijd niet meer […]

Lees de rest

Niet doen […] Van-Zelf-Gaan

‘Niet doen […] Van-Zelf-Gaan’ op den adem van uwe beweging, zoals die uit de Tao is geboren. De menschen zouden ware menschen kunnen zijn als zij hun leven van-zelf lieten gaan zooals de zee gaat, zooals de natuur bloeit, in de simpele mooiheid van Tao […] Maar de menschen worden verblind door hunne zintuigen, en […]

Lees de rest

Dromen in de Kerstnacht

Weer een zootje ongeregeld vannacht. Flarden hangen als losse eindjes aan elkaar, maar er is geen patroon in te herkennen. Het lijkt of mijn dromen atrofiëren, zoals dat zo fraai heet. Ze verliezen langzaam vorm en structuur. Elke ochtend word ik wakker met een vaag spinsel in mijn hoofd, maar na een eerste kop thee […]

Lees de rest