Wordt vervolgd

Het overkomt me niet zo vaak meer, maar vannacht had ik er weer een: een lucide droom. Ik zat op een paard en had het dier volledig in mijn macht. Ik kon naar links en naar rechts, draven en galopperen en als ik wilde hield ik stil of keerde ik om. In het echt heb ik nooit paard gereden, maar dat was geen probleem. Opeens was ik een volleerd ruiter. Het landschap waarin ik mij bevond was vreemd en vertrouwd tegelijk. Het leek op een eindeloze steppe, maar het gras was verdord. Soms was er helemaal geen gras meer te zien en reed ik op verdroogde aarde, met brede groeven doorkliefd, een soort puzzelpatroon van lijnen dat zich eindeloos voortzette tot aan de horizon. Ik gaf het paard de sporen en raakte in galop. De snelheid liep zo hoog op, dat de grond beneden mij een grote grijze waas werd. Het paard begon te vliegen zo leek het wel. Op dat moment kreeg ik de onweerstaanbare neiging om ook zelf te gaan vliegen. Als ik dan toch alles kon, waarom zou dit dan ook niet mogelijk zijn?

En verdomd het lukte. Ik sloeg mijn vleugels uit en verhief mij uit het zadel. Ik steeg op, eerst langzaam, maar steeds sneller en sneller. Het paard beneden galoppeerde gewoon door. Ik hoorde muziek die ik niet goed thuis kon brengen. De steppe beneden verwijderde zich langzaam en ik zag opeens bergen in de verte. Naarmate ik dichterbij kwam, zag ik de contouren scherper worden. Het was het Rifgebergte. De steppe ging over in een woestijn en uiteindelijk zag ik een weerbarstige hoogvlakte beneden me. Maar ik vloog hoger en hoger, boven de wolken en zelfs daarbovenuit. Ik verliet de dampkring en zag het zwarte firmament vol stralende sterren. De aarde beneden wentelde om zijn as in een adembenemend schouwspel. En nog hoger wilde ik, voorbij dit heelal, op weg een andere wereld. Het zwart om me heen trok langzaam weg en ik belandde uiteindelijk in een lange tunnel van stralend licht. Aan het eind was het opeens stil. Ik hoorde alleen vogels fluiten. Een stem fluisterde in mijn oor…..

‘Wordt vervolgd,’ hoorde ik zachtjes zeggen. Daar moest ik het voorlopig mee doen.

Reageer

Een mailtje van Marijke Muoi

‘Op zaterdag 17 maart a.s. staat u met 2 personen op de gastenlijst bij Marijke Muoi op uitnodiging van mijn collega Oeds. Op de maandag of dinsdag vooraf sturen wij een instructiebrief per mail voor deze voorstelling. Hierin staat beschreven wat u een beetje kunt verwachten en wat voor kleding gepast is.’

Dat mailtje kreeg ik een paar weken geleden in mijn mailbox. Een complete verrassing. Twee kaartjes nog wel, terwijl alle voorstellingen nu al zijn uitverkocht. Maar dan, wie moet je vragen om mee te gaan? Marijke Muoi, rare naam trouwens. En dan woon ik ook nog in de Maria Louisastraat in Leeuwarden. Teveel van het goede zou je zeggen. Hier zijn vreemde krachten in het spel.

Ik was ook heel benieuwd wat die nadere instructies zouden zijn. Moest ik een jacquet gaan huren? Laatst bij de opening van de Mata Hari-tentoonsteling in het Fries Museum was avondkleding verplicht. Ik heb eigenlijk geen avondkleding, behalve dan mijn zwarte streepjespak van Hugo Boss, maar dat draag ik tegenwoordig alleen nog maar op begrafenissen.

Enige tijd later kreeg ik weer een mail, maar nu van Marijke Muoi in hoogst eigen persoon. Zij schreef:

Beste mevrouw, meneer,

Op zaterdag 17 maart komt u naar de Grote Kerk in Leeuwarden naar het familiegraf van de Nassaus, waar ik begraven lig.

Nog geen dertig jaar na mijn begrafenis in 1765 kwamen de patriotten in opstand tegen de Oranje-Nassaus en de Fransen verdreven de prins van Oranje naar Engeland. Een revolutie!

En dan ook nog de invoering van een nieuw staatssysteem, met verkiezingen door en van iedereen.

Maar de grootste verschrikking: mijn grafkist is opengebroken, mijn eeuwige rust is voorgoed verstoord.

Ik ga u daarover vertellen vanaf 21:00 uur. De Grote Kerk wordt om 20:45 uur voor u geopend en u hoeft echt niet eerder te komen. Eenieder krijgt die avond een goede plek. U vindt de juiste ingang door de borden met pijlen te volgen.

Onze ontmoeting zal ongeveer 1 uur 20 minuten duren. Ga ervan uit dat u soms zit, maar ook dat u moet staan of lopen. Ik adviseer u zich warm en comfortabel aan te kleden. Vooral op uw schoenen moet u letten, dat die lekker lopen. Ik kan het weten, want u moet weten, ik ben een jichtklant. Laat de hakken maar thuis dames, dat maakt mij niks uit! Brengt u ook geen tas mee, want bij wat ik van plan ben die avond zit die u alleen maar in de weg.

Ik kijk ernaar uit u te ontmoeten.

Maria Louise van Hessen-Kassel
(maar u mag Marijke Muoi zeggen)

Dat wordt dus toch  een soort begrafenis vanavond. Het Hugo Boss-pak moet dus maar weer uit de kast.

Zit mijn dasje goed, zit mijn jasje goed… vader gaat op stap!

Reageer

Back to the sixties !

Reageer

Falling in love again

De afgelopen dagen heb ik mijn boek De Fries die in de toekomst sprong herlezen. Dit met het oog op mijn lezing volgende week dinsdag in Tresoar over de culturele revolutie in het Friesland van de jaren zestig. Ik heb het al eens eerder gezegd, het is een vreemde ervaring om een boek te herlezen dat je zelf geschreven hebt. Het is of je terugkeert in een huis, waarin je lange tijd hebt gewoond. Soms denk ik: Jezus, heb ik dat allemaal geschreven?  Ik heb lang aan dit boek gewerkt. Te lang misschien wel. Bovendien schreef ik het in een rare tijd, die laatste jaren met Marijke. Al lezend trok het verleden als een trein aan mij voorbij door de herinneringen die met elke zin verweven zijn. Dingen die ik vergeten was en opeens weer in je hoofd opduiken. Zo stuitte ik op onderstaande passage over een voorval dat vandaag op de dag af zeven jaar geleden gebeurde:

*

We schrijven 16 maart 2011. Ik zit in de stiltecoupé van de intercity naar Amsterdam, ter hoogte van Meppel. Mijn mobiele telefoon gaat. Sytse Singelsma van de Leeuwarder Courant aan de lijn: ‘Trinus Riemersma is overleden, wat is je commentaar?’ ‘Wat spijtig,’ zeg ik, ‘maar je overvalt me.’ Vervolgens begin ik naar woorden te zoeken. De mensen om me heen kijken verstoord op. Waar heeft die man het over? Ik zeg wat in mijn hoofd opkomt en Sytse Singelsma noteert:

‘Een bijzondere figuur die voor mij staat voor de jaren zestig. Het werk dat hij in de jaren zestig heeft geschreven past binnen een breder verband en heeft een grotere betekenis dan voor Friesland alleen. (…) Hij zag in Reve het vermogen om een authentieke religiositeit te beleven, iets wat hij zelf niet kon opbrengen. Hij was zelf bezig afscheid te nemen van een bepaald godsbeeld. Het proces van de secularisering in de literatuur in de jaren zestig heeft hij vanuit zijn eigen ervaringen in zijn werk vormgegeven.’

‘Dank je wel, dominee Mous,’ hoor ik nog. Daarna wordt de verbinding verbroken. De trein raast door. Ik kijk uit het raam van de coupé naar het voorjaar dat op het punt staat door te breken.

Fers 16

as ik oan dy tink God
dan moat ik skite en spuije tagelyk
dan rint it maechsûr my om’e kiezzen
en flok ik de ruten út de spannings
dêrom tink ik mar leaver
net tofolle oan dy

*

Op 24 februari j.l. stond ik bij het graf van Trinus Riemersma op het kerkhof van Wyns. Naast dat graf werd die dag de kunstenaar Koos van der Sloot ter aarde besteld. Koos heb ik leren kennen in 2009 toen ik zijn debuut-tentoonstelling mocht openen in het Fries Natuurmuseum. De vrouw die ik bij die gelegenheid voor het eerst zag en sprak, stond naast mij bij de begrafenis van Koos op dat kerkhof in Wyns. Zij heeft nu mijn hart gestolen. Falling in love again. Nooit gedacht dat ik ooit nog zoiets zou mogen beleven. De tijd raast voort als een trein, maar soms keert er iets terug uit een verleden dat voorgoed verdwenen leek. Liefde bijvoorbeeld. Pijn verdwijnt, ook al wil je het niet weten.

Het leven is mooi.

Geen reactie mogelijk

Gekte is de essentie van de mens

Onlangs las ik een interview met Dick Swaab. Als ik hem goed begrijp, dan vind ik iemand anders aardig, als de ‘spiegelneuronen’ in mijn hersenen met plezier meedoen tijdens een ontmoeting met die andere persoon, waardoor er een extra dopamine-afgifte ontstaat in de accumbens van mijn brein. Zo kun je ook op neurale gronden verklaren waarom we schilderijen van Rembrandt of muziek van Chopin heel mooi vinden, of een Peking-opera vreselijk lelijk.

Nu kan ik me herinneren dat ik in de eerste klas van de middelbare school voor het eerst een gedicht moest analyseren. De pater jezuïet, die ons Nederlands gaf, stelde ons toen een simpele vraag: ‘ Wat is het verschil tussen de volgende twee uitspraken: (1) ‘Ik vind dit gedicht mooi.’ En (2): ‘Ik vind dit glaasje limonade lekker.’ Ik kan me herinneren dat we daar toen lang over gesproken hebben. Een bevredigend antwoord was niet zo makkelijk te formuleren, Ik ben bang dat Dick Swaab dit antwoord nooit zal vinden, en zeker niet in de hersenen.

Volgens Swaab is ook de liefde een chemisch proces net zoals alle gevoelens en belevenissen die kleine structurele veranderingen in de hersenen tot stand brengen. En voor alles wat er in de hersenen aan gekke dingen gebeurt bestaat inmiddels een medicijn. Maar hoe zit het dan als je verliefd wordt? Moet je dan ook een pilletje innemen?

‘Alleen in de liefde mag je nog gek zijn. Er komt een tijd dat ook de liefde ten prooi valt aan de abnormaliteit in het classificatiesysteem van de DSM.’

Dat hoorde ik ooit de literatuurwetenschapper Lisa Appignanesi beweren. Misschien duurt het inderdaad niet zo lang meer en is ook de liefde iets abnormaals in de hersenen, waarvoor je een pilletje kunt innemen. We leven in een rare wereld. Hawking is dood, en verliefdheid wordt een ziekte. Het moet niet gekker worden. Gekte is de essentie van de mens. Je zou er weer verliefd om worden. Vlinders in je buik, daar is geen kruid tegen gewassen.

Reageer