Archief

Archief voor maart, 2020

Pleidooi voor het overbodige

Gisteren was een wonderlijke dag. Het leven leek plotseling van gedaante veranderd. Alles wat altijd gewoon was, was dat opeens niet meer. Verder werd ik een beetje meewarig van al die berichten over het corona-virus. De media lijken wel manisch geworden. Corona, corona, corona! Het virus is viraal geworden. Vooral in de media. Er is […]

Lees de rest

The show must go on!

Het tweede decennium van de vorige eeuw was de tijd bij uitstek voor doemdenkers met apocalyptische stemmingen.  In 1912 zonk de Titanic op zijn eerste oceaanreis met 1500 mensen aan boord. In Mexico en China braken revoluties uit in 1910 en 1911, het jaar ook van de Tweede Marokko-crisis. De Balkanoorlogen volgden in 1912 en […]

Lees de rest

Vertwijfeling in tijden van Corona

‘Sinds het overlijden van God is er weinig voor hem in de plaats gekomen. Degene die hem nog het meest benadert is de medisch specialist die voor ons zorgt. Maar als de medische wetenschap geen antwoord heeft, is er echt iets aan de hand. We weten eigenlijk niets over het Corona-virus. Zelfs over de incubatietijd […]

Lees de rest

tijd verdwijnt

verdwaald op deze foto was de zonop doorreis in een donkere kamerdie dag bestaat niet meer – ik sta ervoor het oog van de cycloop, de bron, het gat, waarin het zwarte licht verschijntzoals een bom die scherven achterlaat,eerst snel en dan steeds trager op de maatvan vreemde metronomen; tijd verdwijnt. niet ver van huis, […]

Lees de rest

In de schaduw van de vrijheid

Wie een beetje thuis is in de naoorlogse Friese literatuur zal moeten toegeven dat de existentialistische filosofen Sartre en Camus ook bij Friese schrijvers behoorlijk wat invloed hebben gehad. Lolle Nauta, Jo Smit, Anne Wadman, Trinus Riemersma, Jan Wybenga en Josse de Haan…. Ze werden allen vroeg of laat geïnspireerd door Sartre en/of Camus die […]

Lees de rest

Tussen de woorden en het oog

In de zeventiende eeuw werd de regenboog als een metafoor van het goddelijk verbond ontluisterd tot een optische illusie binnen het veelvoudig kristal van waterdruppels. De mechanisering van het wereldbeeld, die toen op gang kwam, heeft niet alleen God uit de natuurkunde weggehaald, maar ook – binnen de wetenschap – de beeldspraak uit de woorden. […]

Lees de rest

Pauze

Lees de rest

Leven is leren vallen

Bovenstaande illustratie tekende ik voor De Harpoen, het schoolblad van het Sint Ignatiuscollege. Mijn eerste getekende bijdrage verscheen in het zesde nummer van jaargang 46, in februari 1963. Eind 1964 kwam ik in de redactie, maar daar ging in september van 1965 al weer uit, vanwege gezondheidsproblemen. Verder werkte ik nog als illustrator mee aan […]

Lees de rest

Altijd beter dan de gids

Schermafbeelding-2020-03-08-om-09.55.52

Vrijdagmiddag j.l. opende ik de tentoonstelling Relaties en Contrasten in Museum Belvédère. Voorafgaande aan de opening mocht ik een groep vrijwilligers van het museum rondleiden door de zalen van de expositie. Vlak voordat deze rondleiding begon keek ik nog even op mijn I-Phone. Ik zag dat op Facebook een herinnering was te zien aan een […]

Lees de rest

De tijd van Collection d’art

De tentoonstelling die ik hier vanmiddag voor u mag openen heeft als titel meegekregen: Relaties en contrasten. Dat zijn twee woorden die met zorg zijn gekozen. Beide hebben ze alles te maken met het maken van keuzes. Niet alleen met de keuzes die een verzamelaar moet maken als hij een nieuwe werk verwerft dat een […]

Lees de rest

Sterven op het water

De zomerwei des ochtends vroeg.En op een zuchtje dat hem droegvliegt een geel vlindertje voorbij. Heer, had het hierbij maar gelaten. Uit: M. Vasalis, De oude kustlijn (2002) Jazeker, had het hierbij maar gelaten. Maar we gaan door. God, God… we gaan door! Een nieuwe lente en een nieuw geluid zijn nakende. Soms heb ik […]

Lees de rest

De kleinste bel en de grootste bol

Benozzo Gozzoli (1420-1497), Augustinus aan zee, fresco in de kloosterkerk Sant’Agostino in San Gimignano ‘Een mens weet evenveel van God als een mier kan weten over de inhoud van het Brits museum.’ Dat schijnt Jung eens gezegd te hebben. Karen Armstrong vertaalde deze uitspraak later in haar eigen woorden door te beweren dat het brein […]

Lees de rest

Moordaanslag op de Kennedylaan

Kennedylaan, Heerenveen, 14.00 uur (en dit is nog lang niet alles!)

Lees de rest

Gespleten gevoelens

Op deze foto is het april 1981. Je ziet de voorkamer van mijn huis aan de Maria Louisastraat dat momenteel in de verkoop staat (zie: Funda). De afgelopen weken is het huis behoorlijk opgeknapt: geschilderd van boven tot onder, de tuin aan kant, wat muurtjes opnieuw gestukadoord, een nieuwe wc-bril en een nieuw kastje in […]

Lees de rest

De kunst van het verzamelen

Een kunstverzamelaar hanteert een andere wijze van ordenen dan in een museum gebruikelijk is. Een verzamelaar ordent op zijn gevoel. Hij zoekt contrasten en overeenkomsten, al dan niet verborgen verbanden, die niet zozeer door de kusthistorie worden aangedragen als wel door zijn eigen intuïtie worden aangevoeld op grond van een intensieve omgang met het verzamelobject […]

Lees de rest