Voer voor psychologen

Onderstaande tekst verscheen een aantal jaren geleden op mijn blog. Ik kreeg er interessante reacties op, die hieronder ook nog te lezen zijn. Ik publiceer deze tekst vandaag opnieuw omdat ik nu zelf – een paar jaar ouder en wijzer –  nieuwe ervaringen heb opgedaan waardoor ik deze tekst anders ben gaan lezen. Soms schrijf je dingen die je zelf pas later echt goed begrijpt.

Een slechte eigenschap van mij is dat ik nogal gauw geneigd ben om te gaan ‘psychologiseren’. Mijn analyses van andermans gedrag of karakter slaan vaak nergens op. Ik heb ook niet zoveel mensenkennis. Er gaapt een kloof tussen mijn schamele intuïtie en mijn groot vermogen tot diepgaand analyseren. Maar soms sla ik de spijker op zijn kop, meestal zonder dat ik het zelf echt door heb.

Zo had ik onlangs weer eens een hevig conflict met iemand. Het ontaardde in een meningsverschil dat maandenlang heeft voortgeduurd. Ik meende bij die persoon een kwaal te herkennen, waarover ik ooit heb geschreven op mijn blog. ‘Projectieve identificatie’, zo noemen ze dat. Ik liet die persoon per mail weten wat dit woord betekent en voegde daar tussen haakjes (met mijn stomme kop)  aan toe: “Sorry voor het moeilijke woord.”

Toen waren de rapen echt gaar. Wat een mooie  vriendschap leek te worden  – of misschien zelfs meer dan dat  – werd daarna een triest aflopende zaak, ‘Foute boel!’ dacht ik.  Dit is dan ook mijn les voor vandaag. Ook al dient zich een situatie aan, waarin overduidelijk sprake lijkt te zijn van ‘projectieve identificatie’, hou je mond! Begin er niet over! Wegwezen! Want als je dát woord zegt, dan heb jíj het het gedaan!

En dit was mijn tekst van destijds. Lees en huiver: Voer voor psychologen.
Ik heb eens iemand gekend die een gruwelijke hekel aan mij had. Nu komt dat helaas wel meer voor. Meestal hebben mensen of een geïdealiseerd beeld van mij, of het omgekeerde: een overtrokken negatief beeld. Waarom dat zo is, weet ik niet, maar dat is een ander verhaal. Deze persoon – ik zal haar naam niet noemen – begon mij, om wat voor reden dan ook, te haten. Nu kun je zoiets voor kennisgeving aannemen, maar het beroerde was, dat ik met haar geregeld te maken had in situaties die ik niet kon ontwijken. Ik begon mij dus af te vragen waar deze, in mijn ogen onredelijke antipathie op gebaseerd kon zijn. Maar wat ik ook bedacht, ik kreeg er geen vat op. Ten einde raad heb ik het toen  bespreekbaar gemaakt en het haar openlijk gevraagd. Het antwoord was teleurstellend. De betreffende persoon bleek namelijk zeer verontwaardigd dat ik zoiets van haar kon denken. Er was niets van waar, sterker nog, het tegendeel was het geval. Zij vond mij helemaal niet onsympathiek en ze was zich er totaal niet van bewust, dat haar gedrag tot dit soort vreemde interpretaties aanleiding kon geven.

Tja, wat moet je dan? Ik probeerde mijn vermoedens met enkele voorbeelden te staven, die er in mijn  optiek toch overduidelijk op wezen dat haar gedrag ten aanzien van mij onredelijk, agressief, zo niet haatdragend was. Maar dit maakte het alleen maar erger. De persoon in kwestie voelde zich zwaar beledigd, beëindigde het gesprek en verliet de ruimte door met de deur te slaan. Het beroerde was dat de verhoudingen van nu af aan volledig verstoord raakten. De persoon in kwestie begon zich bij jan en alleman te beklagen over mij. Ik zou haar ten onrechte betichten van kwalijke gedachten en gedragingen. Ik zou zelfs de gedachte koesteren, dat zij de poten onder mijn stoel vandaan wilde zagen. Zo kreeg ik uiteindelijk het etiket opgeplakt, waarvan ik dacht dat ik het al lang had. De persoon ging mij inderdaad haten, want ik vormde letterlijk een bedreiging voor haar.

Ik heb me toen natuurlijk afgevraagd, of mijn vermoeden wel juist was geweest. Kon het misschien zo zijn, dat ik mij had vergist en er helemaal niet van haat of antipathie in mijn richting sprake was geweest. Maar een dergelijk zelfonderzoek kon de feiten niet ontkennen. Het beroerde was, dat de feiten er kennelijk niet toe deden. Het ging om de interpretatie van feiten, en wat ik als haatdragend gedrag had bestempeld werd door haar kennelijk heel anders geïnterpreteerd. Het leek of de ander zich niet bewust was van iets wat voor mij overduidelijk aan het licht was getreden. Had ze dan helemaal geen antipathie? Was het eerder een verscholen bewondering die bij haar onbewust omsloeg in het tegendeel? Had ze misschien een vadercomplex, waar ik toevallig het slachtoffer van werd? Bewonderde ze misschien haar vader die eigenlijk fout was geweest in de oorlog? Mijn fantasie sloeg op hol op zoek naar een ratio in dit verhaal. De psychologie van de koude grond was niet koud genoeg om mij een verklaring te bieden voor iets wat  ik totaal niet begreep.

Deze geschiedenis laat zien, dat het niet altijd helpt als je iets bespreekbaar maakt. Sommige conflicten laten zich niet zomaar oplossen. Er kunnen ongrijpbare elementen in mee spelen die zich niet zomaar laten benoemen. Sterker nog, als je ze probeert te benoemen, wordt het alleen maar erger. Een typisch geval voor mediation, zou je zeggen, maar ook daar heb ik niet al te gunstige ervaringen mee. Bij mediation wordt immers de illusie gewekt, dat er sprake is van een onpartijdige bemiddelaar. Deze mediator is  echter allerminst onpartijdig, zeker als hij is ingehuurd door een van de partijen die bij het conflict betrokken is. In dat geval zal de mediator in laatste instantie toch altijd kiezen voor de betalende partij. Wie betaalt bepaalt, zo simpel is het. Ik heb het zelfs meegemaakt dat een mediator mij volmondig gelijk gaf in een conflict, waarbij nota bene de andere partij lijfelijk aanwezig was, maar bij een volgende sessie als een blad aan de boom van standpunt veranderd was, omdat mijn gelijk voor de andere – in casu betalende –  partij absoluut onacceptabel was.

Sindsdien heb ik bij arbeidsgeschillen – want ik heb er meerdere meegemaakt – altijd mediation geweigerd. Ik heb dat steeds weten af te wimpelen met het argument dat ik het een belediging zou vinden voor mijn intelligentie. In feite vind ik dat ook. Normale geschillen moet je als verstandige mensen onder elkaar al pratend kunnen oplossen. Als daar een derde bij wordt geroepen, betekent dat doorgaans, dat één van de conflictuerende partijen op deze wijze zijn gelijk wil halen. Maar om terug te komen op die vrouw die mij haatte, maar dat niet wilde weten, waardoor ze mij alsnog ging haten. Ik las laatst een boek over Melanie Klein, de beroemde Engelse psychiater, die als pionier wordt beschouwd van de zogeheten Angelsaksische school in de psychoanalyse. Zij introduceerde in 1946 het begrip ‘projectieve identificatie’.  Dat is – en ik citeer letterlijk: ‘het ten onrechte aan een ander toeschrijven van de eigen onacceptabele gevoelens, impulsen of gedachten, waarbij de persoon deze gevoelens of impulsen verklaart als gerechtvaardigde reactie op de ander.’

Projectieve identificatie is iets anders dan projectie, omdat hier sprake is van een splitsing in de persoon zelf, een splitsing die in ernstige gevallen zelfs tot een psychose kan leiden. Het geprojecteerde wordt intern niet geaccepteerd door degene die projecteert. Een ander verschil met de projectie is dat bij de projectieve identificatie een wonderlijk fenomeen optreedt dat je nog het best kunt omschrijven als selffulfilling prophecy.

De persoon, die iets kwaads bij een ander projecteert, verbindt dat aan die persoon op een zodanige wijze dat die andere persoon zich inderdaad zo gaat gedragen, dat het kwalijke vermoeden bevestigd wordt. Dit proces speelt zich doorgaans buiten het bewustzijn van beide betrokkenen af, aldus Melanie Klein. Met andere woorden, als er sprake is van projectieve identificatie – en jij bent het slachtoffer – dan is het bespreekbaar maken van dit euvel het laatste wat je moet doen. Het kwaad wordt op deze wijze alleen maar bevestigd en je komt van de regen in de drup. Als je in zo’n situatie belandt, doe je het dus nooit goed. Dat is iets wat ik in sterke mate herken, als je ik aan sommige conflicten in het verleden terugdenk.

10 Reacties »

 1. Eduard

  15 mei 2016 op 15:41

  Ik vraag mij af na het lezen of de schrijver van mening is dat hijzelf of zijzelf projectieve identificatie toepaste?

 2. Anouk

  11 oktober 2016 op 01:16

  Eduard, heb jij al een reactie gekregen op jouw fantastische bevinding want dat was ook mijn eerste gedachte na het lezen van dit stukje en ik wil graag meer weten over dit toch zeer interessante onderwerp.

 3. Sofie

  28 november 2016 op 23:11

  Het is zeeer complex deze materie. ,zelf heb ik dit steeds ervaren met mijn moeder . … zeer bizar . Ik had altijd het gevoel dat ze boos was op zichzelf maar dit afreageerde op mij. Ze kende me karaktertrekken toe (negatieve) die ze zelf had maar niet kon of wou erkennen . Ik moest als kind haar emoties voelen . Vooral verdriet.angst. depressie etc . Als tiener begon haar afschuw tegenover mij. Ze betrok al haar vriendinnen en familie in haar verhaal . De meesten geloofden haar . Omdat mijn loyaliteit zo groot was en hoopte om ooit een band met haar te hebben en vooral haar afschuw tegenover mij ooit te vatten bleef ik mijn best doen om vetbinding met haar te krijgen. In hey verleden heb ik haar gedrag meermaals aangekaart en ja de gevolgen waren zeer pijnlijk . Een bufferzone door haar gekozrn mensen kwam als een leger tussen ons in staan . Totdat een paar weken terug een psychiater me deze psychopatologie leerde kennen . Ik heb er dagen over gelezen …mijn mentale chaos loste zich op en helaas ik zal dit gedrag van haar nooit begrijpen . …..ik vind dit persoonlijk een zeer ziek gedrag .En je staat er machteloos tegenovet…Een antwoord op de bedenking van Eduard en Anouk …..als je zelf de focuspaal bent van iemand met projectieve identificatie ik verzeker u ik dacht dat ikzelf zot was omdat dit gedrag totaal niet te vatten is …dus ja ….wie projecteert en identificeert ?die vraag kan je stellen maar ik denk dat het verhaal hierboven wel klopt ..ik voel mij na 34 jaar dit te willen vatten met alle pijn,verdriet frustraties schuldgevoel onmacht en nog zo van die belastende emoties “bevrijd .”..en nog eens het is een zeer complexe problematiek . Voor mij een beetje creepy 🙂 🙂 en euh ik ben op de werkvloer ook al zo n types tegengekomen en als dat je chef is ….dat kan heel vervelend zijn 🙂 🙂

 4. Ge Rijn

  26 september 2017 op 20:09

  Kom uw beschrijving tegen. Net als overal gaat het steeds over het projecteren van onbewuste negatieve eigenschappen/gedragingen op anderen om dan te kunnen zeggen; ‘zie je wel ik heb gelijk, zij zijn kwaadwillend en negatief, ik niet’.
  Gebeurt heel vaak zonder meer maar…

  Projectieve identificatie is ook iets anders. In een ander jasje, is het ook het onbewust projecteren van gevoelens, gedachten en pijn op een ander in de onbewuste veronderstelling, dat die ander dit ook zo voelt en begrijpt en verbintenis wil hiermee.

  De identificatie gebeurt als je soortgelijke verhalen van elkaar hoort. De projectie gebeurt als je echt geloofd, dat die ander hetzelfde als jou denkt en voelt.
  Heel mooie en positieve ervaringen vaak, totdat duidelijk word, dat je compleet in de maling bent genomen en gebruikt bent.

  Projectieve identificatie uitgelokt door een narcist bv. is altijd negatief voor jezelf. Maar projectieve identificatie is niet basaal iets negatiefs als het om positieve eigenschappen gaat van mensen. Ze geven ons voorbeelden om naar te streven.

 5. Marjolein Gerritsen

  30 november 2017 op 14:28

  Hier heb ik ook mijn hele leven mee te maken. Ben er inmiddels aan gewend geraakt maar ik heb de vreemdste dingen meegemaakt en ik maak nog steeds de vreemdste dingen mee. De omgekeerde wereld waarin mensen hun eigen frustraties, trauma’s, woede en nog veel meer op mij projecteren.😕

 6. Katja

  25 januari 2018 op 08:00

  Ik heb dit meegemaakt met mijn moeder, en enige opvoeder. Ook ik twijfelde of het niet juist mijn eigen projecties waren. Zou zij immers niet hetzelfde zeggen over mij? Een gezamenlijk gesprek bij een therapeut heeft alle twijfel weggenomen. De confrontatie heeft inderdaad alleen verwijdering opgeleverd, maar ook helderheid. Tijdens de confrontatie bleek heel duidelijk wat er gebeurde. Ik werd zelfs emotieloos genoemd terwijl ik zat te huilen. Dat soort gebeurtenissen maakte goed duidelijk hoe belachelijk en hopeloos de situatie was. Een andere indicatie was het feit dat ik deze situatie buiten haar niet ervaren heb. Ik heb nooit begrepen wat er precies gebeurde maar wel wist ik dat er iets niet klopte. Het heeft me twee jaar gekost om me te ontdoen van haar identificaties die ik me toch eigen had gemaakt. Mijn zelfbeeld komt nu veel meer overeen met wat anderen van mij ervaren en dat is juist liefdevol in plaats van liefdeloos. Ik heb geen contact meer met mijn moeder. Ik heb wel een talent ontwikkeld om het mechanisme te herkennen.

 7. Hilde

  31 oktober 2018 op 23:13

  Pas toen mijn analyst het discours van mijn moeder eens als ‘psychotisch’ interpreteerde ben ik gaan nadenken over dit concept dat ik nochtans theoretisch al lang kende. Totnogtoe zag ik mikn moeder als een dwangneurotische vrouw en dat klopt wsl ook voor een grootbdeel maar het is nog maar es het bewijs voor mij dat er een continuum ks tussen neurose, psychose en perversie waarbij voor mij de dwangneurosr op de sprong zit tussen neurose en psychose (dus niet alllen de borderline persoonlijkheidsstoornis die zich daat volgend nogal wat psychoanalytische bronnen daar bevindt). En het is precies door dat mechanisme van projectieve identificatie dat dit zo is…
  Het concept heeft voor mij niks positiefs zoals door enkelen beschreven. Het kan en mag niet verward worden met projectie want bij projectieve identificatie wordt de ander uitgeschakeld. Er is geen verbinding en
  Als ke die poogt te zoeken, als je met andere woorden de ander poogt te confronteten, als je de echte communicatie zoekt, dan wordt je niet alleen
  Uitgeschakeld, dan moet je ook verdwijnen. Ik kan me (niet alleen omdat het mij overkomt- al kan ik dazr (subjectief gesproken) nooit helemaal zeker van zijn-) niks ergers voorstellen dan te wordenngeboren uit zo een moeder…
  Cimmun

 8. Robert Kruzdlo

  7 februari 2019 op 21:35

  Meteen dacht ik aan Fred van der Wal, jouw horzel vroeger.

 9. Iemand

  24 april 2021 op 18:03

  Kort samengevat: Ze heeft kennelijk iets gezegd of gedaan wat je niet leuk vond. in plaats van gewoon zeggen: “joh, dat kwetste me.” ging je je eigen haat gevoelens op haar projecteren. Zij was het volgens jou die een hekel had aan jou. En dus schreef je dat. Maar hoe weet jij nou of ze je haat of niet? Je projecteerde dus je eigen boosheid op haar. En je kwam erachter dat dat niet constructief is. Mooi dat je je leermoment deelt op internet.

 10. 1repartee

  12 januari 2022 op 23:05

  1production

Laat een reactie achter

(verplicht)

(verplicht, wordt nooit weergegeven)