Zoek resultaten

De rekatholisering van Nederland

‘In januari 2014 zocht de adellijke jurist Olaf van Boetzelaer de media met een ingezonden brief – in nota bene de Volkskrant – waarin hij een vlammend pleidooi hield voor traditionele rekatholisering van Nederland als wapen tegen de problemen van de moderne tijd ‘(…) schaam je niet voor je eigen rijke traditie.’ Zo klonk het […]

Lees de rest

Terug in Bolsward

Dit is Willem Haanstra, groot kenner van de historie van Bolsward. Hij heeft daar ook meerdere boeken over geschreven. Ik kwam hem gisteren tegen toen ik in Bolsward was voor de opening van de tentoonstelling Nieuwe verten. Willem Haanstra wees mij op het geboortehuis van Laurens ten Cate, waar ik op dat moment pal voor […]

Lees de rest

De zaligverklaring van Reve

(Een apart onderdeel in Reve’s ontwikkelingsgeschiedenis vormt diens hang naar de kerk van Rome. Nop Maas: “ Als je ziet welke piassen in de loop der jaren door de rooms-katholieke kerk heilig zijn verklaard, dan zou Reve helemaal geen slecht figuur hebben geslagen. Als iemand een belijder van het katholicisme was in een tijd dat […]

Lees de rest

Het Lourdes van mijn vader

Dit is mijn vader. Hij draait een shaggie op de camping van Lourdes. Het is 8 augustus 1965. De foto is door mijzelf genomen. Ik ben vier keer in Lourdes geweest. In 1962, 1963, 1965 en 2012. Mijn ouders veel vaker. Mijn moeder misschien wel tien keer. In de jaren twintig al ging zij als […]

Lees de rest

Fryske Kultuerried

1965: Kunstsintrum Prinsentún. Nei ôfrin fan de jiergearkomste prate in pear bistjûrsleden, leden 
fan de ried fan bystân en ynlieders noch efkes nei oer de tsien 
jier dy’t foarby binne. F.l.n.r .: drs. H. Oldenhof, pater H. Hettema o.f.m., J. Ypma-Wynia, 
G. G. Faber-Hornstra, dr. M. P. van Buytenen, Tsj. de Vries, 
ir. J. Swierstra, […]

Lees de rest