Archief

Archief voor mei, 2013

De droom van het modernisme

‘In een brief welke men lange tijd voor apocrief hield, maar die thans als 
echt wordt beschouwd, verklaart de wijsgeer Plato, dat hij een bepaalde doctrine van zijn leer schriftelijk niet heeft vastgelegd en dat hij zulks ook nimmer zal doen. Niettemin zou zijn leer, zo zei hij, nooit verloren gaan. In de menselijke ziel […]

Lees de rest