Geert Mak en Huub Mous doodgezwegen

Slide1

‘Een vooraanstaande krant als de LC blonk uit in promotie van De Vries. De ene glamourfoto na de andere. Ontmoette de Vries elders enige kritiek, dan schreef de hoofdredacteur bestraffend, dat mevrouw De Vries toch wel veel bagger over haar hoofd kreeg uitgestort. De vanuit een oogpunt van belangenverstrengeling opmerkelijke alliantie tussen De Vries en de belangrijkste wethouder in Leeuwarden – Deinum – ontving politiek en publicitair opmerkelijk weinig commentaar. Een landelijk medium had hier allang ook over een langere periode – een hoofdonderwerp van gemaakt. Een verstandige partij – zoals de PvdA lang is geweest, ook in Friesland – deed niets, maar dan ook totaal niets, ter correctie van deze constructie. Een gewestelijk bestuur en bijvoorbeeld de grootste afdeling – Leeuwarden – kwamen nog niet eens tot formulering van voorzichtige vragen. Kritiek werd in bestuurlijk Friesland, onder aanvoering van de PvdA doodgezwegen. Zoals van Geert Mak, over het regenteske Friesland, en van Huub Mous, erelid van de Fryske Akademy, mede daartoe uitverkoren vanwege zijn kritische instelling. Dat kenmerkt dus de verwording van de sociaal-democratie in Friesland. We hebben dan nog niet eens genoemd de binnen de partij nooit goed bediscussieerde keuze voor de Kulturele Hoofdstad 2018. Een in Europa in waarde sterk gedaald fenomeen. De toekenning van de titel aan Leeuwarden vond uiteindelijk plaats – burgemeester Crone erkende het zelf – op grond van de “gun-factor”. Zieligheidsoverwegingen dus.’

Bron: Liwwadders

4 Reacties »

 1. eddy drost

  10 april 2015 op 20:35

  Als Henk Deinum en Jannewietske de Vries een persoonlijke relatie hebben, moet die dan beëindigd worden omdat ze beide lid van de PvdA zijn? Staat de één de ander dan in de weg? Slaapkamertjes politiek? Kan je dan geen Wethouder of Gedeputeerde zijn? Kan er dan ook belangenverstrengeling aangetoond worden anders dan het PvdA belang?

  Los hiervan zijn de LC en Omrop Fryslan sowieso twee laffe en volstrekt waardeloze instanties. Opzouten!

  Wanneer worden er Tweede Kamervragen gesteld over het feit dat Jannewietske de Vries via de achterdeur twee ton beschikbaar stelt voor een onderzoek naar de toekomst van de Fryske Media? Waarom kost zoiets maar liefst twee ton? Knettergek en hoogst bedenkelijk.

 2. Jelle Breuker

  10 april 2015 op 21:29

  Beste Dost: u snijdt een belangwekkend onderwerp aan: Jannewietske de Vries. Omdat ik vermoed dat u niet haar werkelijke achtergrond kent doe ik morgen een poging u bij te schrijven. Nu ben ik te moe, na een hele dag van zwaar tuinwerk. Lees eerst op ‘Liwwarders.nl’ het ontmaskerende ‘De Friese apocalypse’.

 3. eddy drost

  10 april 2015 op 22:31

  Beste Beuker, ieder initiatief om mij een plezierig weekend te bezorgen juich ik van harte toe.

 4. Sonja

  10 april 2015 op 23:50

  Fryslan1 meldt:
  “Fries woongenot: rapportcijfer 1” (van de cijfers 1 tm 10)

  “Wie prijs stelt op een aantrekkelijke leefomgeving, moet de grotere Friese gemeenten mijden. Ze scoren op z’n best ‘slecht’.”

  “Voor de Friezen die rationeel kiezen voor de landelijk hoogste gemiddelde totaalscore over alle aspecten zit er maar één ding op: met z’n allen verhuizen naar Amsterdam.”

  Misschien is Jelle Breuker ook wel zo vriendelijk om uit te leggen wat de achtergrond hiervan zou kunnen zijn.

  De lijst, is samengesteld door NRCQ, de zakelijke website van NRC Handelsblad. Het onderzoek betreft gemeenten met meer dan 25.000 inwoners. Gebruikt werden openbare gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek, het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden bij de Rijksuniversiteit Groningen, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, de Politie Nederland en de internetsite HuizenZoeker.

Laat een reactie achter

(verplicht)

(verplicht, wordt nooit weergegeven)