Revoluties in Friesland

Eerste avond
Woensdag dinsdag 6 maart 2018
Spreker: Yme Kuiper
Titel: Aan het Volk van Friesland. Hoe revolutionair waren de Friese patriotten in de jaren 1780?

Tweede avond
Dinsdag 13 maart 2018
Spreker: Piet Hagen
Titel : Frysk bloed tsjoch op! De revolutie van Pieter Jelles Troelstra

Voor meer informatie: zie de folder op de balie van Tresoar

Reageren is niet mogelijk.