Vervlogen dromen in Friesland

Aflevering 1:


Theo van Doesburg en Jan Wils
1916, Ontwerp voor fontein op Stationsplein, Leeuwarden.

Lex Wechelaar, 1970 Denkbeeldig ontwerp om de Waddenzee af te sluiten met ijsblokken van de noordpool. In de tijd voordat het ijs gesmolten is zou een definitieve dijk kunnen worden aangelegd. 1970. (Bron Museumjourmaal)

Hans Koetsier, 1979, Uitkijktoren ergens in Friesland om een horizon van 360 graden te zien die nog geheel onbesmet is met bebouwing en ander horizonvervuilers. Een dergelijke uitkijktoren zou volgens Koetsier alleen nog in Friesland gebouwd kunnen worden. Ook bedacht hij een idee voor een gigantisch kievitsei in Leeuwarden Bron: LC 10-4-1979

Fritz Rahmann, jaren ’70. Idee om een gigantisch spinnenweb te spannen tussen de toren van Bolsward. (Bron: voormalig wethouder Stef de Haas, Bolsward)

Antonia Talamini, 1979.
Idee voor een openbaar urinoir in de vorm van een penis, uit te voeren in brons. Ontwerp voor eindexamen Vredeman de Vries

Rein de Vries, 1985. Groot standbeeld voor ‘de Elfstedenrijder’, gemaakt van alle afval die door elfstedenrijders werd achtergelaten.
Hermann Nitsch, Orgien Mysterien Theater. Jaren ‘80. In het kader van de manifestatie Wenen in Leeuwarden – een idee van Jeroen Buve, dat nooit gerealiseerd is Julius Wijffels wwilde destijds Herman Nitsch de opdracht geven om een tijdelijk kunstwerk in Leeuwarden te realiseren.

Per Kirkeby, Luc Deleu, Krijn Giezen en John Körmeling
1989. Ontwerpen voor kunstwerk in het Noorderleegh. Bron: LC 19-12-1989

Gunnar Daan, 1990. Een uitkijkobject voor het einde van de Verlengde Schrans in Leeuwarden.

Gert Jan Slagter, 1990. ‘Fin’ in neonlicht – te bezien vanaf bankje bij zonsondergang vanaf de dijk ten oosten van Harlingen, ontwerp in het kader van project Noord, Zuid, Oost West, Frysk Festival.

Charles Moore (architect en ontwerper van het Piazza d’Italia in New Orleans, een classicistisch geveldecor) Begin jaren negentig ontstond het idee om hem een opdracht te geven voor een ontwerp voor een monument voor Vredeman de Vries op het Zaailand.

Eerder al (jaren zeventig) heeft Jan Stroosma een ontwerp vervaardigd voor een dergelijk monument. In 2000 ontwierp Tjeerd Alkema een dergelijk monument dat te zien was in de Prinsentuin, tijdens de manifestatie Leeuwarden in perspectief.

Coop Himmelblau.  Begin jaren negentig opperde Hans Heijdeman het idee om hem een opdracht te geven voor een grote sculptuur op het Zaailand.

John Körmeling, 1993. Door de Gemeente Leeuwarden werd aan Körmeling de opdracht verstrekt, om een ontwerp te leveren voor een beeldkwaliteitsplan voor het Potmargegebied: ‘de groene long’ van Leeuwarden. Ook beeldende kunst diende hierbij planmatig te worden ingepast. Het prikkelende concept van Körmeling, dat was opgesplitst in een ‘goed plan’ en ‘een politiek haalbaar plan’ bleek voor zijn opdrachtgever iets te hoog gegrepen. Zo stelde hij voor om niet alleen de hele verkeerscirculatie om te gooien, maar ook om de waterloop van de Potmarge te verdubbelen. Ook het voorstel om een tijdelijke werkacademie op te richten, waar naast architecten en kunstenaars, ook “huisvrouwen, striptekenaars, bejaarden en gelovigen” aan de slag konden, viel bij de opdrachtgever niet in goede aarde. Onder leiding van een gastdocent zou in deze werkacademie geoefend moeten worden in het kijken, denken en ontwerpen. Niet alleen kunst zou het resultaat moeten zijn, maar ook alles wat niet als zodanig herkenbaar is, zoals huizen, bomen, lantaarnpalen, treinen, boten en bruggen. ( bron; Reizen door de tijd, publieke kunst in Fryslân 1945-2005, 2005).

1998. Ontwerpprijsvraag Praktikabel voor monument voor Albrecht van Sachsen, gewonnen door Albert Oost en Monique Vogelsang.

Ids Willemsma, 1991 Monument ter gelegenheid van 50 jaar Kneppelfreed, ene gigantische geboortelepel leunend tegen het Gerechtsgebouw

Sjaak Langenberg, 2006.  Ontwerp voor het imaginaire dorp ‘Dittum en Dattum’ onder de rook van Leeuwarden

Hans van Houwelingen, 2007,Ontwerp voor Oldehoofster Kerkhof (het plein werd uit het lood geplaatst, zodat de Oldehove ogenschijnlijk weer recht zou staan )

2008, Ontwerpprijsvraag ‘Toegangspoorten voor Friesland.’

Let wel: suggesties voor uitbreiding van deze lijst zijn welkom bij de stichting Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018.

Laat een reactie achter

(verplicht)

(verplicht, wordt nooit weergegeven)