Vriendjespolitiek

voor vergroting: even klikken op het plaatje

voor nog groter formaat zie:

03B-12 Resultaat stichting KH2018 2010 2011.pdf

Gisteravond werden op de site van de Provincie Fryslân dan eindelijk de financiële cijfers gepubliceerd van het bureau Fryslân 2018. Het is een wonderlijk overzicht van obscure subsidieverstrekking. Uit dit overzicht wordt niet duidelijk wiens subsidieverzoek – als daar al ooit sprake van is geweest –  is afwezen, laat staan waarop deze subsidieverstrekking is gebaseerd. Dit riekt wel heel erg naar vriendjespolitiek. Om een paar voorbeelden te noemen: Waarom is in 2010 36.000 Euro aan gespreksleiders betaald, en aan wie? Waarom is er 49.000 Euro uitgeven aan een bidbook, waarvan nog niet eens een concept op papier staat, zoals dat expliciet aan de Staten was toegezegd? Waar was die 110.000 Euro voor Omrop Fryslân voor nodig? En waar zijn die ruim 50.000 Euro voor internationale contacten in gaan zitten. Toch niet in de snoepreisjes van Henk Keizer?

Dit zijn allemaal vragen die vandaag bij de behandeling in de Provinciale Staten niet zijn gesteld. Ik denk dat de meeste Statenleden deze stukken ook niet eens gelezen hebben. Ze waren immers pas gisteravond op internet te vinden. De Staten hebben vandaag (met 21 tegen 20 stemmen) besloten om voor de komende drie maanden 800.000 Euro beschikbaar te stellen.  Onbegrijpelijk. Overigens verklaarde Jannewietske de Vries dat de tekst van de Koöperaasje 2018, die door Abe de Vries werd geschreven, door de Provincie is ‘gefaciliteerd’. In het komende nummer van de Moanne, dat vrijdag  a.s. verschijnt, wordt deze tekst wederom gepubliceerd. Het zou me niet verbazen als Abe de Vries voor deze schnabbel dus twee keer een honorarium ontvangt. Laat die jongen maar schuiven. Iedereen, die dicht bij het vuur zit, vaart wel bij Fryslân 2018. Om over de familie en relaties van Jannewietske de Vries verder maar te zwijgen. Kijk, dat is nu het mooie van Friesland: Fryslân ferbynt!

Laat een reactie achter

(verplicht)

(verplicht, wordt nooit weergegeven)