Ferd Crone: cultuur is wèl mijn ding!

Ik zat nog niet koud op mijn stoel gisteren op de publieke tribune in de Raadszaal van het Stadhuis of burgemeester Ferd Crone stapte op mij af. “ Jij hebt mij verkeerd geciteerd!” zei hij.  Ik was me van geen kwaad bewust en vroeg wat er aan de hand was.  “’Cultuur is niet mijn ding!’ Dat heb helemaal ik niet gezegd! De hoge cultuur is niet mijn ding, maar cultuur in de brede zin van het woord, dat is wel degelijk mijn ding! Daar gaat het ook over bij de culturele hoofdstad.” Later bij de toelichting de commissie Bestuur en Middelen kwam de burgemeester er nog eens op terug.  “In tegenstelling tot wat over mij bericht is, wil ik hierbij uitdrukkelijk stellen dat ik niets tegen cultuur heb. Integendeel. Every thing is culture, ook voetbal, Cambuur en social economy.’

Met andere woorden: de kloof wordt steeds duidelijker. De gemeente Leeuwarden verstaat iets heel anders onder het begrip ‘culturele hoofdstad van Europa’ dan de Provincie. Crone verwees nog naar Liverpool. Daar hebben ze het zo uitstekend gedaan als culturele hoofdstad. Aanvankelijk waren ze outsider in vergelijking met de gedoodverfde favoriet New Castle. Maar ze wonnen uiteindelijk wel. Het gaat om de weg naartoe. Niet om het geld, maar om enthousiasme en participatie. Dat is belangrijk.  Bovendien had Liverpool De Beatles als troefkaart en dat bleek uiteindelijk goud waard.

Maar wat heeft Leeuwarden dan te bieden? Dat werd bij de bespreking gisteren ook nog steeds niet duidelijk. Er is geen plan en er is geen geld. Twee jaar voorbereiding kan zo de prullenbak in, want Leeuwarden zal helemaal opnieuw moeten beginnen. Vrijwel alle gemeenteraadsfracties – op een paar kleine na – zagen het nog niet zitten. Eerst maar de plannen in maart afwachten.  Opvallend genoeg was wethouder Isabella Diks niet aanwezig bij deze bespreking die overigens louter informerend was. De raadsleden mochten wel wat zeggen – en dat deden ze ook – maar een debat kwam niet echt van de grond.

Wat wil je ook? Het was inmiddels al elf uur toen het punt aan de orde kwam. We hadden er maar liefst vier uur op moeten wachten. Onderwijl passeerden allerlei ‘wichtige saken’ de revue: de veiligheid in de stad, de stadsmarketing, de besluitvorming over Parnas die een maand wordt uitgesteld. Wederom rees de vraag: wat wil de gemeente eigenlijk met dat malle gedoe rond de culturele hoofdstad? Ze hebben werkelijk geen rooie cent en staan zelfs op de rand van het bankroet. Maar nogmaals: geld is niet nodig volgens Crone. “We plakken gewoon overal de sticker op van culturele hoofdstad. Het gaat om de synergie. Om het opnieuw uitvinden van jezelf. Reinventing yourself !

Die discussie over de stadsmarketing was overigens ontluisterend. Tot voor kort was daarvoor een extern bureau dat was aangehaakt bij de VVV, maar dat is er volgend jaar niet meer. Dus doet de gemeente dat voortaan zelf. Maar hoe dan? Met netwerken! Dat is het nieuwe toverwoord. Netwerken kosten niks. Zo heb je een ‘netwerk vrije tijd’ en een ‘netwerk kennis’. Saskia Bak zat ook in de zaal. Zij gaat als directeur van het Fries Museum de kar trekken voor de stadsmarketing van het netwerk vrije tijd. Die heeft zeker niets te doen daar op het museum, dacht ik nog. Laten ze daar eerst eens hun eigen zaakjes op orde brengen.

Ook Crone wist opeens wat te vertellen over wat er in het Fries Museum in komende jaren te zien zal zijn, zoals een tentoonstelling over Alma Tadema en Saskia van Rembrandt. Waar halen ze het geld vandaan? Dat kost alleen al tonnen voor de verzekeringspremies. ‘Een tentoonstelling van Alma Tadema is onbetaalbaar!’ riep Saskia Bak nog kort geleden, maar ook zij heeft opeens ook dollartekens in haar ogen. Ljouwert 2018 is goed, want  het levert alleen maar geld op. Ja, aan mijn hoela!

Vanavond is Crone trouwens aanwezig bij een brainstormbijeenkomst met jongeren over het project culturele hoofdstad. Waar dat is, kregen we niet te horen. Dat zal dan wel bij de Popacademie zijn. Van de week werd die bijeenkomst op allerlei sites aangekondigd, maar opeens is de uitnodiging overal verwijderd. Klaas Sietse Spoelstra en collega-schnabbelaar Abe de Vries schijnen zich ingegraven te hebben in de loopgraven, om zich kunnen te verweren tegen guerrilla-acties van persmuskieten die negatief staan tegenover het mienskip-denken. “Penopauzerende azijnpissers.” Zo noemde Pier Tilma van de FNP dit soort negatievelingen. Fryslân boppe, of oprotten!  Daar komt het op neer.

Anders gezegd: Wie niet voor mij is, is tegen mij. Dat is het devies van de culturele hoofdstad. Waag het niet om je hier tegen te keren, want dat is spugen in eigen bron. Subsidies kun je dan vergeten, opdrachten kun je op je buik schrijven. Vandaar ook dat iedereen, die een belang heeft, graag een adhesiebetuiging wil ondertekenen. En hoe komt het eigenlijk net Henk Keizer? Ziet de Gemeente die brekebeen nog wel zitten als trekker van de kar? Ik vrees van niet, maar hij is door de Provincie voor drie jaar aangesteld, dus die zet je niet zo gauw op straat. Dat kan juridisch helemaal niet, hoe graag de Gemeente dat ook zou willen.

Er worden opeens allemaal ambtenaren op nieuwe posten gezet. Naast de burgemeester zag ik opeens een nieuwe ambtenaar zitten die hem ondersteunt bij het dossier culturele hoofdstad. Hij is nota bene een voormalige vlam van Jannewietske de Vries. Het moet niet gekker worden. Jannewietske  en Henk is al ingewikkeld genoeg. Straks mag er naast al die wijkmanagers wel een relatiemanager komen bij de Gemeente.

Maar die Crone is ook de kwaadste niet. Hij leert snel en heeft de beschikking over een grote dossierkennis. Bovendien heeft hij een uiterst wendbare geest. ‘Kom op eens langs op de koffie!’ zei hij nog tegen me.  Ik heb zijn uitnodiging in beraad, want je moet natuurlijk wel de handen vrij houden. Er lopen al genoeg mensen rond die zich met mooie praatjes  en vooruitzichten laten inpakken. De culture hoofdstad verbindt!  Dat is waar, daar valt niets op af te dingen.

Laat een reactie achter

(verplicht)

(verplicht, wordt nooit weergegeven)