Archief

Archief voor november, 2010

Het begin van de sixties

‘I saw the best minds of my generation destroyed by madness, starving hysterical naked, dragging themselves through the negro streets at dawn looking for an angry fix, angelheaded hipsters burning for the ancient heavenly connection to the starry dynamo in the machinery of night…’ Allen Ginsburg, Howl, 1956 Met de presentatie van het Manifest tegen […]

Lees de rest

De maan boven het Vaticaan

De grote boedelscheiding tussen het binnenmenselijke en het bovennatuurlijke werd in de tweede helft van de jaren zestig voltooid, terwijl in de aanloop van dit drama die twee werelden zich juist steeds meer leken te verzoenen. De ontwikkeling die Gerard Reve in die korte periode doormaakte kan niet worden begrepen zonder de totale wisseling van […]

Lees de rest

Toen werd geluk opeens verdacht

‘De Homo Ludens van Johan Huizinga beleeft een opmerkelijke revival in het tijdperk van Twitter en Ipad‘, zo beweert Jos de Mul in het interessante artikel Homo Ludens 2.0 in de Volkskrant van gisteren. Jos de Mul  is niet de eerste cultuurfilosoof die een verband meent te zien tussen het interbellum en het heden, met […]

Lees de rest

Wim Bors (1939-2010)

Gisteravond hoorde ik van zijn vrouw Lucie het trieste bericht dat Wim Bors is overleden. Wim was een excentriek, warmbloedig, impulsief en bijzonder mens. En hij was ook nog kunstenaar en niet te vergeten, initiatiefnemer van het Media Art Festival. Van de honderden kunstenaars, die ik Friesland in de afgelopen decennia heb leren kennen, behoort […]

Lees de rest

Een sterk geslacht

Tussen de documenten van mijn Friese familie, die ik deze week van mijn neef Anton kreeg toegestuurd, bevond zich ook een krantenartikel van 1 december 1951, waarschijnlijk uit de Balkster Courant. Dat is dus bijna 59 jaar geleden. Op 1 december 1954 werd ik zelf zeven jaar. Ik kan me die verjaardag nog goed herinneren, […]

Lees de rest

Jonger dan gisteren

‘In de jaren zestig zelf wordt het Heideggeriaanse thema van ‘Zijn en 
Tijd’ menigmaal in popsongs en films aangesneden. Soms gebeurt dat bezwerend, 
zoals in het begin van de film ‘Easy rider’ wanneer Peter Fonda als in een gebaar van 
bevrijding zijn polshorloge weggooit. Soms wordt ook met de Tijd afgerekend 
vanuit een bewustzijn, of […]

Lees de rest

Mous in het interbellum

De familie Mous, Bakhuizen 1920  (mijn vader staande in het midden) De familie Mous, Bakhuizen 1935 (mijn vader zittend, links aan tafel)

Lees de rest

De opkomst van het werelddorp

1826 uitvinding fotografie 1890 uitvinding film 1919 eerste radio-uitzending in Nederland 1936 uitvinding televisie 1946 uitvinding computer 1951 introductie tv in Nederland 1957 ingebruikname zendmast Irnsum 1960 90 % tv in VS, 29 % in Nederland 1962 50 % tv in Nederland 1965 uitvinding video (portapak) 1967 kleuren-tv in Nederland, eerste mondiale live tv-uitzending 1969 […]

Lees de rest

Onder neerlandici

Zo’n tachtig mensen waren gisteren komen opdagen bij symposium ‘De fascinatie voor Slauerhoff’, dat georganiseerd was door het Obe Postma Selskip. Ik was de eerste spreker en had 35 minuten om mijn verhaal te doen. Dat werden er iets meer, om het zacht te zeggen. Ik had begrepen dat mijn inleiding zo’n 8000 woorden mocht […]

Lees de rest

Slauerhoff en het onbehagen in de cultuur

  ‘….Slauerhoff sleepte als scheepsarts zijn levenswalging met zich mee over de wereldzeeën, hij verdiepte zich in de Chinese beschaving omdat hij in Europa leed onder wat Freud de ‘Unlust der Kultur’ had gedoopt. Op een avond kwam hij zoals altijd met doorgezakte knieën, bij Buning naar binnen schuifelen, keek de aanwezigen bij wijze van […]

Lees de rest

U vraagt, wij draaien

‘Met open mond heb ik uw stuk gelezen over ‘kunst en de ritmiek van de natuur’; prachtig! Vanavond behandelen wij op het radio programma HoeZoRadio (van de NTR) de volgende vraag: bestaat er zo iets als een universele waardering van visuele stimuli? Ik denk dat u heel goed antwoord zou kunnen geven op deze vraag. Als […]

Lees de rest

De Friese familie

Deze foto moet zo’n honderd jaar geleden in Bakhuizen zijn genomen. In het midden zit Durk Manus Mous. Hij is mijn grootvader, mijn oerpake. Durk Manus Mous stierf op 25 september 1912. Hij was toen 77 jaar. Op 17 mei 1868 was hij in het huwelijk getreden met Johanna Vogelzang die rechts naast hem zit. […]

Lees de rest

Paul Cliteur en de secularisering

Een god die een wereld geschapen heeft kan hij zich niet voorstellen. Hij breekt ook met het ode van een god die een persoonlijke relatie met mensen onderhoudt, een god die straft en beloont, een god die een wil heeft of die we in onszelf zouden kunnen herkennen. Ook het leerstuk van de onsterfelijkheid of […]

Lees de rest

Georg Lukács en het valse bewustzijn

Eind jaren zestig hoorde je onder linkse studenten nog wel eens spreken over een ‘vals bewustzijn.’  De consumptiemaatschappij, zo werd geredeneerd, deed je in een soort schijnwerkelijkheid belanden. Het kapitalisme was neergedaald in je brein.  Het valse bewustzijn van de burgerlijke klasse zou het belangrijkste obstakel zijn dat en radicale verandering in de weg stond. […]

Lees de rest

Over tandpasta en tijd

Als ik mijn tube tandpasta leeg knijp, dan krijg ik mijn tandpasta er niet meer in. Het zou een heksentoer zijn om dat te proberen. Hoe komt dat? Dit soort alledaagse problemen werden in klassieke natuurkunde bekeken als  een tussenfase van de ware kennis, die op een zekere dag zou resulteren in een klassieke verklaring. […]

Lees de rest

Gerrit Terpstra en de tijd

  Sinds 1986 tekent Gerrit Terpstra boeken als een voortdurende neerslag van de tijd. Het zijn teksten en tekeningen, gedachten en invallen, die de tijd in het hoofd van de kunstenaar heeft achtergelaten en zo op papier zijn vastgelegd. Tijd is het centrale thema in zijn werk. Sterker hij laat de tijd het werk doen. […]

Lees de rest