Archief

Archief voor december, 2010

De vernieuwing van het christendom

ichtusgr1.gif

Boswell, in zijn London Journal geloof ik, beklaagt zich en maakt zich zorgen 
over het feit dat hij in de kerk, juist als hij de vroomste 
gedachten heeft, het geilste naar de dames kijkt. Een soortgelijk verschijnsel, mutatis mutandis dan, neem ik bij mezelf waar, maar ik vind het iets vanzelfsprekends, waarover be
klag of zorg […]

Lees de rest

De islam en de mensenrechten

De Algemene Verklaring van de Rechten van de Mensen (AVRM) en de islamitische 
sharia zijn principieel onverenigbaar omdat ze twee diametraal tegenover elkaar staande uitgangspunten hebben. De AVRM gaat uit 
van de fundamentele gelijkheid van 
alle mensen terwijl de sharia niet is 
gebaseerd op de principiële ongelijkheid van mensen. De ongelijkheid namelijk tussen 
moslim en […]

Lees de rest

Het woord is vlees geworden

‘Ik zat met kloppend hart voor de kleurentelevisie, en dacht: “Zijne Heiligheid zal toch wel gewag maken van het toenemend verval der zeden?” ‘Aldus Gerard Reve in zijn gedicht De Blijde Boodschap uit 1973. Ik heb me altijd afgevraagd waarom dit gedicht De Blijde Boodschap heet. Zo vrolijk was het immers niet wat de Heilige […]

Lees de rest

Reve en de religiositeit van Provo

In februari 1966 verscheen Nader tot U van Gerard Reve. Kort daarop, op 22 februari stelde Ir. C.N. van Dis schriftelijke vragen aan de ministers Samkalden (Justitie) en Vrolijk (CRM) de inmiddels beroemde passage van de ezel geen smalende godslastering was in de zin der wet. Overigens reageerde hij daarmee op een vergelijkbare passage die […]

Lees de rest

Afscheid van Wim

Buiten was het een witte wereld, maar binnen was het zwart van de mensen, gisteren bij het afscheid van Wim Bors in het crematorium van Goutum. In de aula waren te weinig stoelen voorhanden om iedereen een plaats te geven. Er waren meerdere sprekers te horen, onder wie Wim’s vrouw Lucie en zijn dochter Eva […]

Lees de rest

De uitvinding van het jeugdprobleem

In 1955 fotografeerde Johan van der Keuken, die toen zeventien jaar was, zijn vrienden op het Amsterdams Montessori Lyceum. Bovenstaande foto is daar één van. Hij laat een lezende jongen zien. Hij lijkt wel een beetje op Frits van Egters uit De avonden van Reve. Maar ik zou het ook zelf kunnen zijn, zo’n tien […]

Lees de rest