De teloorgang van de LC

REACTIE VAN ‘EEN BEKEND LIED’  OP MIJN LOG ‘KUNST & AUTO

De Leeuwarder Courant heeft volgens een ingewijde tussen 2002 en 2009 16.000 abonnees verloren. Rimmer Mulder heeft een fraaie erfenis achtergelaten. Dit betekent alleen al in 2009 € 4,3 miljoen minder abonnementsgeld dan in 2002. De krant verhult angstvallig hoe in de betreffende jaren het verlies is opgevangen. Verondersteld wordt dat de PvdA-stichting Je Maintiendrai oneigenlijk rijksgeld heeft bijgedragen. Zie hier waarom ze Mous gratis kranten kunnen geven. Het roer moest om en daarom vertelde hoofdredacteur Hans Snijders onlangs dat de krant uiterlijk en inhoudelijk zou worden vernieuwd. Het betweterige linkse vingertje zou niet meer worden geheven.

En inderdaad, inquisiteur Wio Joustra (D66) en anderen raaskallen nauwelijks meer over die vreselijke Wilders en diens vreselijke aanhang. Er zijn andere vormen gevonden, zoals het tot waarschijnlijkheden omvormen van de onwaarschijnlijkheden die slechts in theorie een gevolg van Wilders’ optreden zouden kunnen zijn. Op déze wijze wordt de weinig kritische lezer een rad voor ogen gedraaid. Bewuste manipulatie. Verder zijn vraaggesprekken van Joustra geplaatst met uit Friesland weggetrokken mede-raaskallers. Filosofe Baukje Prins (Groen Links), journalist Bert Wagendorp (ex-collega van Joustra: PvdA) , schrijver Geert Mak (PvdA).

Ze hebben meer dan aan hun wederdienst voldaan en trachten Wilders c.s. te beschadigen. Schoten in open doelen: het bekende lied. Binnenkort is Peter Tuinman aan de beurt. Deze uit een eenvoudig milieu in Drachten afkomstige toneelspeler die zich niettemin met graagte in weelde toont, zal zonder twijfel eveneens zijn solidariteit met de minder bedeelde tonen. Ook hij zal de zo weggezette niet westerse allochtoon en dan met name de moslim op een voetstuk plaatsen. Wedden dat ook PvdA-coryfee Foppe de Haan (thans Zuid-Afrika) z’n voorspelbaar zegje mag zeggen? Joustra zal wel opnieuw dezelfde mierzoete en onderdanige schrijfstijl hanteren als die hij gebruikte bij de vraaggesprekken met zijn partijgenoten Pia Dijkstra en Magda Berndsen, kort voor de verkiezingen van afgelopen juni. Het was pure partij-politieke propaganda. Over de onafhankelijkheid van de (hoofd)redactie gesproken. De nieuwe vorm belooft weinig goeds voor de krant.

Uiteraard zal niet Joustra’s broer, Arendó, hoofdredacteur van Elsevier Weekblad, een plaatsje krijgen. Deze toont iedere week over te veel gezond verstand te beschikken om zich voor een propaganda-blad te laten lenen. En Wio zal niet tegen zijn onafhankelijke geest op kunnen. Wio Joustra gebruikt bij zijn inleidingen van de vraaggesprekken als gewichtige schaamlap de dichter Slauerhoff. Diens morele superioriteit, afkeer van de Friezen en zelfkwelling doen mij afvragen wat de verheven kosmopoliet Wio Joustra zich wel niet aandoet door in Friesland te blijven en weekends uit verveling heen en terug naar Hindeloopen te rijden.

Laat een reactie achter

(verplicht)

(verplicht, wordt nooit weergegeven)