Archief

Archief voor mei, 2011

De toekomst van de troost

Gisteren werd ik gebeld door het programma Hoezo? Zo! Radio. Dat is een populair wetenschappelijk programma met een zogeheten ‘kettingvraag’, een vraag die iemand stelt en die iemand anders de volgende dag mag beantwoorden.  Ik ben hier al eens eerder voor benaderd. Kennelijk kan de redactie goed googelen en komen ze zo op mijn site […]

Lees de rest

Reve en de crisis van het symbool

De Kerk verkondigt haar leer letterlijk, en het ligt 
aan het geestelijk niveau van de zielen of die haar letterlijk, allegorisch dan wel als een ondoorgrondelijk 
mysterie wensen op te vatten. Die Kerk is niet achterlijk, al denkt de tegenstander dat zij net zo imbeciel is 
als hij zelf. Aldus Gerard Reve in zijn verhaal […]

Lees de rest

Vertigo in Greonterp

Het kan zijn omdat ik van kinds af aan behept met hoogtevrees, maar als ik lang in een diepte staar dan word ik bevangen door duizeligheid. En toch, het is juist de fascinatie voor de diepte die maakt dat ik blijf kijken, zoals ik altijd een 
onbedwingbare neiging heb om – waar ik ook ben […]

Lees de rest

Woorden en wolken

Iedereen die weleens met ingespannen aandacht naar een landschap heeft gekeken, kent het gevoel ongemerkt in de omgeving op te gaan. Dit wijdverbreide verschijnsel vormde voor Martin Reints het uitgangspunt om voor deze plek twee tekstregels samen te stellen die het beeld oproepen van een fictieve persoon die alles wat in het omringende landschap gebeurt […]

Lees de rest

Mijn weblog als eindexamentekst

zie hier en  hier en hier

Lees de rest

Lost in France

Gisteren viel het nieuwe nummer van het kunsttijdschrift De Nieuwe in de bus. Daarin stond een artikel van mij Archeologie van de toekomst, dat op 10 januari j.l. op mijn weblog te lezen was. Uiteraard had de redactie keurig mijn toestemming gevraagd om de tekst over te nemen. Het is altijd een raar gezicht als […]

Lees de rest

De hypocrisie van Bas Heijne

‘Als er ooit een geschiedenis van nieuw-rechts populisme wordt geschreven, dan mag daarin de grootste invloed niet ontbreken: Gerard Reve. De taal van de huidige politieke revolte is doordrenkt van reviaanse ironie – het half ironisch, half serieus sarren van die brave progressieve weldenkenden met hun humorloze bedilzucht en morele zelfgenoegzaamheid. „Ze moesten een brandende […]

Lees de rest

Heimwee naar God

Waar ligt de grens tussen geloof in God en een affectieve illusie. Of sterker nog, tussen een tranceachtige mystieke ervaring en een ontsporing van de geest? Of is er geen grens tussen beide domeinen? Is de mystieke ervaring volledig te herleiden tot de seksuele drift, die geen sublimatie heeft kunnen vinden in een meer werelds […]

Lees de rest

Godzelf aan lager wal

Ik kwam hem tegen toen de dag aanbrak. Godzelf, niet ver van hier. Hij leek het wrak van wat Hij was geweest: noodlottig puilde “De toekomst der Religie“ uit zijn zak.   A. Roland Holst, God zelf aan lager wal, 1949. In 1947 – een jaar voordat Rümke zijn spraakmakende rede in Londen hield – […]

Lees de rest

Reve’s credo quia absurdum

‘Ik herinner mij dat ik op zekere dag, zoals gebruikelijk 
van een oude krant, een gestoomde bokking zat te eten.
 Vermoedelijk omdat op dat ogenblik het probleem waar
mede ik mij zo hardnekkig had bezig gehouden, verder 
van me verwijderd was dan ooit, viel mij opeens de oplossing in. Ik zat reeds met het schillemesje en […]

Lees de rest

De blinde vlek van Nop Maas

In de biografie van Nop Maas, waarvan tot nog toe twee delen zijn verschenen, komt de katholieke theologie – die Reve zelf na aan het hart lag – is zijn algemeenheid nauwelijks aan de orde. Dat gemis manifesteert zich met name als het gaat om de ontwikkeling van de zogeheten ‘nouvelle theologie’, die in Frankrijk […]

Lees de rest

De toekomst van gisteren

‘Het Latijn en de priesterkleding verdwenen; de bloeitijd van de Kerk viel in ongenade;
 met beroep op de zogeheten authentieke ‘oerkerk’ van de eerste
 eeuwen werden de Middeleeuwen als repressief gebrandmerkt; 
schaamte- en schuldgevoelens, voortaan onnatuurlijk geheten, 
hinderden de spontane groei en stonden het geluk in de weg; woorden als biechtspiegel, boete, versterving, wereldafzwering raakten […]

Lees de rest

Gerard Reve in Sneek

Laatst nam ik deel aan een of 
ander mal forum, in Sneek, je weet weI, over literatuur, moraal en religie. Na afloop gingen we nazitten bij de dominee, in een riant huis; met een man of 35, of 40, verdeeld over 
twee zeer grote kamers. Toen ik mij van de ene kamer naar de 
andere […]

Lees de rest

De sociopathie van de jaren zestig

‘Afgezien echter van deze problematiek zien wij vaak geheel andere 
moeilijkheden. G.K. Van het Reve zegt: God is homofiel. Velen achten
dit een formidabele heiligschennis en grofheid. Maar wanneer men de
volgende redenatie volgt: iedereen is een kind van God, God is alom
tegenwoordig, God is in en met allen, ook de homofiel is een kind en een […]

Lees de rest

Het vertelperspectief in Het Asbakje

Dat is in moaie ûtsmiter, al sis ik it seis, mar ik wol dochs noch 
dat ik de Folkertsma-affêre efteróf slim ûnbefredigjend
. De ‘ófrekkening’ mei Folkertsma en it Folkertsma-tiidrek is bard op grûn fan in pear stompsinnige opmerkingen oer de 
joaden. Mar Bauke hie yn syn stik ek genoch foarbylden oan
wiisd fan in healwize en […]

Lees de rest

Gerard Reve als probleem

Foucault heeft de stelling bestreden dat de 
moderne industriële maatschappijen een tijdperk van toenemende onderdrukking van de seksualiteit hebben ingeluid. Het omgekeerde was volgens hem het geval. Het Victoriaanse Engeland met zijn ogenschijnlijke onderdrukking van de seks liet niet alleen een zichtbare uitbarsting zien van allerlei  ‘ketterse seksualiteiten’, maar vooral ook een nieuw dispositief die […]

Lees de rest