Archief

Archief voor maart, 2011

Eerlijk schrijven over jezelf is een illusie

‘Sociale media faciliteren het lekken van intiem kapitaal enorm. Omdat het je zo gemakkelijk wordt gemaakt, en omdat je alleen bent. Het publiek is anoniem. Je hebt misschien wel een paar duizend volgers, maar jij zit daar 
in je eentje met je glaasje wijn en je 
merkt er dus niks van. Je voelt die aanwezigheid […]

Lees de rest

Het Frankrijk van Jelle Breuker

Mevrouw Mallez, Frankrijk heeft mij de kans geboden gelukkiger en tevredener te worden dan wanneer 
ik uw land niet had gekend. Frankrijk heeft mij veel gegeven. Des te groter is de eer 
hier te mogen staan. Het voelt alsof ik hier sta op Franse grond. In dankbaarheid mag 
ik een wederdienst aanbieden. Aan u als […]

Lees de rest

Weblog als zorg voor het zelf

Soms is het lastig als je een weblog hebt. Als je iemand voor het eerst ontmoet bijvoorbeeld die zegt dat hij of zij elke dag trouw je weblog leest. Ik sta dan altijd even met mijn mond vol tanden. ‘Jeetje, wat weet die allemaal van mij?’ Beetje domme vraag natuurlijk. Als je blogt word je […]

Lees de rest

Is mijn brein een verhalenmachine?

Victor Lamme is de auteur van het boek De vrije wil bestaat niet (2010). Bij Pauw en Witteman beweerde hij dat mensen met een grote amygdala gevoeliger zijn voor angst, waardoor ze bij verkiezingen op rechtse partijen stemmen. Anders gezegd: Ook Wilders zit in de hersenen. Wij zij onze hersenen, of we dat nu leuk […]

Lees de rest

Zen en de kunst van het echte leven

Laatst sprak ik iemand die zich verdiept heeft in het Zenboeddhisme. Hij vertelde me dat veel Japanners tegenwoordig gefascineerd zijn door het christendom. Ze zien het als iets exotisch, als een diepe wijsheid die het Westen heeft voortgebracht en die in veel opzichten superieur is aan oosterse religies en denkwijzen. Omgekeerd schieten heel wat Europeanen […]

Lees de rest

Voorbij het echte leven

‘Een pijnigende voorstelling, dat vanaf een bepaald punt 
in de tijd de geschiedenis ophield reëel te zijn. Zonder het 
te merken heeft de hele mensheid plotseling de realiteit 
verlaten; alles wat sindsdien is gebeurd is absoluut niet 
waar, maar we kunnen het niet merken. Onze taak is nu 
dit punt te ontdekken, en zolang we […]

Lees de rest

De Tao van het cultuurtoerisme

“Insteek is om in het noorden een transitie te maken van een relatief traditionele industrie-productie-economie naar een op kennis gebaseerde economie.” Toen ik deze zin las in het coalitieakkoord 2007-2011, dacht ik: ha, dat snap ik. Eindelijk eens een zin waar ik me iets bij voor kan stellen, een zin waar richting in zit. Een […]

Lees de rest

De schoonheid van het echte leven

Volgende maand is het vijf jaar geleden dat ik met mijn weblog ben begonnen. Destijds had ik geen benul in welke werelden je allemaal met een weblog kunt belanden. Vaak had ik het gevoel dat ik een eigen medium had gecreëerd. Diverse keren werd ik benaderd door journalisten van de echte media die iets wilden […]

Lees de rest

Herinneringen aan Holysloot

‘Nevel hing over het meer en tot hoog langs de bergen. Een ijle, fijn gesluierde mist, waaruit de rood-bruine sparrestammen, de grauwe eiken met hun rimpelige schors en de gevlekte berken vervaald en schim-gelijk oprezen, hun voeten onzichtbaar, hun kruinen als donkere, breedgespreide pluimen, of als een kristallen web, een rag-fijn gewemel van roerlooze takjes […]

Lees de rest

Op weg naar het beloofde land

In zijn boek Nieuw Babylon in aanbouw (1995) beweert James Kennedy, dat niet de rebelse jeugd verantwoordelijk was voor de grote veranderingen van de jaren zestig, maar de ouderen. De ware architecten van het Nieuwe Babylon waren de behoudende regenten die ruim baan gaven aan de nieuwe ontwikkelingen. Dat was een vrij heterogene groep behoudzuchtige […]

Lees de rest

Friese journalistiek in the sixties

Als je de naam Laurens ten Cate intypt op Google, dan komt je al gauw op mijn site terecht. Eerder al heb ik beweerd dat het wonderlijk is dat er zo weinig over die man wordt geschreven. Als journalist was hij een toonaangevend figuur, niet alleen in het Friesland van de jaren zestig, maar ook […]

Lees de rest

Identiteit en verandering

  ‘The turn over of styles and theories that gave the sixties their racketing ebulliance (Abstract Expressionism, Op, Pop Art and so on) has been followed by a sluggish descent into entropy, there seems to be no escape from that spiral.’ Robert Hughes, The decline and fall of the avant-garde, 1973. Elke kunsthistoricus, die de […]

Lees de rest

Lucy Lippard & the sixties

Lucy R. Lippard, geboren in 1931, behoort tot de jonge generatie critici die in de jaren zestig naar voren kwam. Haar 
eerste kritieken dateren uit 1965, waarna zij zich met name 
bezig heeft gehouden met Minimal Ar_en Concept Art. In 1973 
publiceerde zij Six years, The dematerialisation of the art 
object from 1966 to 1972, […]

Lees de rest

Het tijdperk van de kunstbeurs

‘Ergens in onze wereld van geld verdienen, hedonisme, verleidelijke technologie, schaamteloze welvaart en aan de andere kant morele betweterij, ondubbelzinnigheid en controle zou kunst een vrijplaats kunnen zijn van nutteloosheid, onbegrijpelijkheid, inzicht, ambivalentie, plezier en onbehagen.’ Aldus de filosoof Maarten Doorman, die  in 2009 in een ingezonden stuk op de opiniepagina van de Volkskrant op […]

Lees de rest

Clement Greenberg & the art world

‘No culture can develop without a social basis, without a source of stable income. And in the case of the avant-garde this was provided by an elite among the ruling class of that society from which it assumed itself to be cut off, but to which it has always remained attached by an umbilical cord […]

Lees de rest

Clement Greenberg & the sixties

Clement Greenberg was in de jaren zestig zowel de meest 
invloedrijke als de meest controversiële figuur binnen de Amerikaanse kunstkritiek. Invloedrijk omdat hij al sinds de Tweede Wereldoorlog als een fel voorvechter verbonden was geweest met de Amerikaanse avant-garde, waarbij hij in nauw contact stond met veel 
kunstenaars wier carrière hij vanaf het prilste begin […]

Lees de rest