Archief

Archief voor mei, 2010

Fenomenologie van het Oostblok-hotel

‘De goede hotelkamer is onpersoonlijk. Zij hoeft daarom nog niet lu
guber te zijn. Ze kan zelfs vrolijk en gezellig wezen. En volkomen ‘be
woonbaar’. Dit blijkt wanneer mijn tijd gekomen is om weg te gaan. 
Wanneer de koffers zijn gepakt en het avontuur ten einde loopt, heb ik 
een van mijn vele mogelijkheden in de bewoning […]

Lees de rest

Cohen en de kunst van het hakkelen

Met stijgende verbazing volg ik de verkiezingsdebatten op tv. De grote verrassing is voor mij niet Mark Rutte of Emile Roemer, maar Job Cohen. Hij heeft een geheel nieuwe debattechniek geïntroduceerd: het hakkelen.  Veel mensen kijken met kromme tenen toe hoe hij dat doet. Het begint met een vraag die feitelijke dossierkennis betreft. Dan zie […]

Lees de rest

De provinciale jaren van Reve

Zo’n veertig mensen waren gisteren komen opdagen bij het gesprek tussen Geart de Vries en Nop Maas in Boekhandel Van der Velde in Leeuwarden. Aanleiding was het onlangs verschenen tweede deel van de Reve-biografie: De ‘rampjaren’ 1962-1975. Het was een onderhoudend gesprek. Voor degenen die het boek al gelezen hadden had Nop Maas niet zoveel […]

Lees de rest

God en het ‘aanknopingspunt’

Midden jaren dertig van de vorige eeuw ontstond er een discussie tussen vooraanstaande theologen over de vraag of er al dan niet sprake kon zijn van een natuurlijke godskennis. Anders gezegd: heeft de mens kennis van God ook buiten de openbaring om? Augustinus had al beweerd dat de mens altijd al weet heeft van God, […]

Lees de rest

In de ban van goed en fout

‘Met afschuw nemen wij ook in het 
heden veel gruwelijke actualiteit el
ders waar en wij zijn geneigd ons 
daarbij te koesteren in onze demo
cratische rechtsstaat, verzorgingssa
menleving en materiële welvaart. 
Maar die actualiteit elders en het ver
leden, ook ons eigen verleden, nopen 
juist tot alertheid. Het kan in zekere 
zin zomaar opnieuw gebeuren, zij 
het in […]

Lees de rest