Archief

Archief voor mei, 2008

Geheimen uit Friesland

Gisteren ging in het Harmonie-gebouw in Groningen de tentoonstelling ‘Geheimen uit Friesland’ van start. De tentoonstelling, die is samengesteld door studenten van de RUG, laat werk zien van Anne Huitema en Mare van der Woude uit de jaren zestig en zeventig. Deze werken zijn afkomstig uit de verzameling van Gosse Sierksma (1913-1997). Deze collectie is […]

Lees de rest

Beeldenstrijd

Het doorgeven van ideeën over de ongelovige moslim hing af van de ma
nier waarop taal functioneert. Er bestaan veel theorieën over hoe taal 
werkt, maar in de jaren vijftig van de vorige eeuw kwam de Franse psycho-
analyticus Jacques Lacan met een bruikbare verklaring voor hoe taalgebruik 
sporen nalaat. Hij borduurde voort op het model dat […]

Lees de rest

Opa leest voor

Gisteren vond in De Bres in Leeuwarden het eerste debat plaats in het kader van de tentoonstelling ‘De Kleur van Friesland, Beeldende kunst na 1945’. Onder leiding van moderator Lucas Verweij, directeur Academie voor Bouwkunst Rotterdam, stond de vraag centraal: Welke toekomst heeft de moderne en hedendaagse beeldende kunst in Friesland? Deelnemers aan het debat […]

Lees de rest

_________Frysk Festival________

Hoe ver moet hij wel gelopen hebben Voordat hij aankwam in Friesland Hoeveel van het vreemde moet er wezen voor hij het bekende gaat vrezen Hoe lang kan een Vlaming nog vooruit Voor iemand zegt: het spel is uit Het antwoord, mijn vriend, waait in de wind Als de sjaal van Guy in de wind […]

Lees de rest

Seks en charisma

Dat is wellicht zijn opdracht: 
te blijven worstelen, te blijven 
zoeken. Hij wil zowel deelheb
ben aan het sublieme als aan de 
diepste inferioriteit en beseft dat 
die niets betekenen zolang ze 
niet met elkaar verbonden zijn. 
SM fascineert hem, al zegt hij 
het niet te praktiseren. Maar het 
liefst wordt hij toch geprezen 
door degenen […]

Lees de rest

Rolmodel voor de babyboomers

‘Een ander rolmodel was president John Fitzgerald Kennedy. Een met een vlotte, jeugdige uitstraling, heel anders dan de daagde Nederlandse regentenklasse die wij gewend zijn. Een man ook die als geen ander de hoop in de wereld wist te verwoorden en ’t te dragen en bovenal stond voor de moderniteit. Moderniteit is voor ons synoniem […]

Lees de rest

De korte katholieke renaissance

‘En nu, door een soort pervers magnetisme, begon ik, tot mijn eigen verbazing, een gesprek met de jongedame in de lange jurk. Ze zat niet voor niets boven op de tafel, want ik denk dat ze in de woning het intellekt vertegenwoordigde. Hoe ik er toe kwam weet ik niet meer, maar in plaats van […]

Lees de rest

Klepcontrole

De Nederlandse taal heeft er sinds kort een nieuw woord bij: klepcontrole. Er schijnt nogal wat is te zijn met het transport van vee naar het abattoir. Gammele koeien en kalveren worden in een vrachtwagen gepropt en dat leidt tot schokkende beelden, waarbij je het bloed uit de kieren van de wagen ziet lopen. Of […]

Lees de rest

Libido dominandi

Er is tegenwoordig een grote behoefte aan leiderschap. Goed leiderschap wel te verstaan. De politiek schreeuwt erom. Leraren weten niet meer hoe ze orde moeten houden. Managers nemen de macht over in een verzakelijkte bedrijfscultuur. En niemand schijnt meer te weten hoe dat moet: leiding geven. Het zou goed zijn om eens na te gaan […]

Lees de rest

De esthetica van de crash

Snelheid, schoonheid en de verleiding van de dood hebben iets met elkaar gemeen. De auto is daar 
misschien wel het beste bewijs van. Op een onlangs gehouden AutoRai stond tussen alle fonkelnieuwe modellen ook het wrak van een Mitshubischi, dat wil zeggen: een stuk verwrongen metaal 
dat was overgebleven na een frontale botsing van meer […]

Lees de rest

Tussen heimwee en verandering

Het wandelen in de natuur wordt vandaag de dag voor velen een bijna sacraal gebeuren, dat aansluit bij een collectief gevoelde behoefte aan onthaasting en bezinning. De massale belangstelling voor de Slachtemarathon past in een toenemende tendens om lange afstandwandelingen op te tuigen met allerlei culturele attracties. Daarnaast heeft de Slachtemarathon bij een breed publiek […]

Lees de rest

Karstkarel-doctrine wordt een fobie

Is de onechtheid van de hedendaagse architectuur soms een symptoom van de onechtheid van deze tijd? Die vraag dringt zich op bij het zien van veel hedendaagse buitenwijken. Het is architectonisch gezien veelal armoe troef. De retrostijlen vieren hoogtij. Het stedenbouwkundig ontwerp van menige buitenwijk wordt geënt op de organische structuur van oude dorpen. Maar […]

Lees de rest